Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis molekuliniais metodais identifikuojant Candida ir kitų genčių mieles bei mikroskopinius grybus, kurie dalyvauja įvairių substratų biodestrukcijos procesuose, bei tiriant jų biologinius savitumus. Gebėjimas rengti projektus ir vadovauti jų vykdymui, analizuoti gautų tyrimų rezultatus ir susijusią mokslinę literatūrą, rašyti ir skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas, pristatyti tyrimų rezultatus tarptautiniu lygiu.

Darbo pobūdis: tyrimai, numatyti LR Vyriausybės patvirtintoje programos „Kenksmingų medžiagų, patogenų ir nepalankių veiksnių sklaida besikeičiančioje aplinkoje rizikos vertinimo ir aplinkos kokybės gerinimo kontekste (TARŠA)“. Vykdys šios programos uždavinį: „Mikroskopinių grybų paplitimo ir vaidmens antropogenizuotuose substratuose, biologinių savitumų, kaitą lemiančių veiksnių tyrimai, funkcionavimo reguliavimas bei prevencinių priemonių paieška“. Tirs Candida ir ją lydinčių mielių rūšinę įvairovę ir vaidmenį a(biotinėje) aplinkoje, išaiškins jų biologinius savitumus, atliks biologiškai aktyvių medžiagų paiešką žmogui žalingų mikroorganizmų veiklai reguliuoti. Plėtos mielių kolekciją ir atnaujins duomenų bazę. Rengs mokslinius projektus ir dalyvaus jų vykdyme. Mokslinius rezultatus skelbs konferencijose bei rengs tarptautinio lygio publikacijas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 15,75.

 Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip du žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-06-06.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-09-05.

×