Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: ekologijos ir aplinkotyros mokslų daktaro laipsnis, patirtis laboratorijoje vykdant plėviasparnių bei kitų vabzdžių molekulinius tyrimus ir lauko darbuose renkant medžiagą lizdaviečių-gaudyklių metodu, aukšto lygio mokslinių publikacijų rengimas, dalyvavimas projektuose ir konferencijose, naujų mokslui rūšių aprašymas, bendradarbiavimas su mokslininkais iš Lietuvos ir užsienio, studentų apmokymas darbo laboratorijoje pagrindų.

Darbo pobūdis: mokslinės literatūros analizė, dokumentacijos pildymas, plėviasparnių ir kitų vabzdžių DNR skyrimas, PGR, elektroforezė ir ruošimas sekoskaitai, gautų duomenų apdorojimas ir analizavimas naudojantis molekulinės evoliucijos analizės programomis (BioEdit, MEGA, MrBayes ir kt.); medžiagos rinkimas lizdaviečių-gaudyklių ir kitais metodais, morfologinis ir molekulinis identifikavimas; vidurūšinės ir tarprūšinės genetinės įvairovės, rūšiadaros ir filogenijos tematikos rezultatų pristatymas konferencijose ir paskelbimas aukšto lygmens moksliniuose žurnaluose.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 15,75.

 Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip du žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. +370 66686420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

 

Konkurso paskelbimo data: 2023-06-23.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-07-24.

×