Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje (terminuotai užduočiai vykdyti)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) terminuotos dvejų metų užduoties „Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kaupimosi ir sklaidos ypatumų įvertinimas sausumos ir jūros geosistemose“ vykdymui.

Pretendentų privalumai: Baltijos jūros ir Lietuvos kranto zonos gamtinių-geografinių ypatumų ir aplinkosaugos problemų išmanymas; ekspedicinių darbų jūroje ir sausumos vandenyse praktika; patirtis interpretuojant, apdorojant, analizuojant ir apibendrinant jūros ir sausumos vandens baseinų geocheminę – užterštuminę būklę; mokėjimas dirbti skysčių ir dujų chromatografais; patirtis ruošiant vandens, grunto ir biotos mėginius cheminei analizei bei gautų tyrimo rezultatų interpretavime.

Darbo pobūdis: vykdys ekspedicinius tyrimus ir jų metu surinktos medžiagos analizę ir duomenų apdorojimą, atliks aromatinių angliavandenilių pasiskirstymo, sklaidos ir kaupimosi vandens telkiniuose ir sausumos objektuose sezoninę ir erdvinę interpretaciją bei geocheminių anomalijų matematinę-statistinę analizę, kartografuos ir ekogeochemiškai vertins aplinkos būklę remiantis ES direktyvomis ir Helcom rekomendacijomis. Skelbs tyrimų rezultatus tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 15,75.

 Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip du žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-03-31.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-05-01.

×