Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Kvartero tyrimų laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai:  patirtis ekogeologiniuose tyrimuose analizuojant gamtinės aplinkos ir žmogaus sąveiką. GIS, daugiamatės statistikos bei daugiakriterinių sprendimo priėmimo metodų taikymas aplinkos jautrumo ir pažeidžiamumo vertinimui, žmogaus ūkinės veiklos planavimui ir gamtos apsaugai. Gebėjimas analizuoti geologinę, geomorfologinę, ekologinę, socio-ekonominę informaciją pasitelkiant distancinių metodų, atvirų daumenų bazių ir socialinių medijų duomenis.

Darbo pobūdis:

Geologinės/gamtinės aplinkos ir žmogaus tarpusavio sąveikos tyrimai panaudojant GIS erdvinės analizės, statistinius ir daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus. Teritorijų jautrumo, pažeidžiamumo ir rizikos dėl geologinių pavojų ir žmogaus ūkinės veiklos vertinimas. Aplinkos erdvinis zonavimas, tinkamų vietų žmogaus ūkinei veiklai vykdyti parinkimas. Ekosistemų paslaugų kartografavimas ir vertinimas. Darbas nacionaliniuose bei tarptautiniuose mokslo projektuose, tyrimų rezultatų publikavimas tarptautiniuose mokslo leidiniuose, rezultatų pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo konferencijose, dalyvavimas doktorantų ruošimo procese, mokslo populiarinimas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 15,75.

 Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip du žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-02-03.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-03-03.

×