Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai:  1) patirtis vykdant hemosporidinių parazitų biologinės įvairovės tyrimus, glaudžiai derinant genetinius, morfologinius, eksperimentinius ir kitus modernius metodus; 2) vadovavimas mokslo projektams parazitologijoje bei dalyvavimas tarptautiniuose parazitologijos mokslo projektuose; 3) patirtis rengiant parazitologijos srities magistrantus ir doktorantus.

Darbo pobūdis:

Kompleksiniai tarpdisciplininiai hemosporidinių ir kitų kraujo parazitų tyrimai, siekiant įgyti naujų fundamentinių žinių apie šių patogeninių organizmų įvairovę, pernešėjus ir transmisijos dėsningumus. Konkursą laimėjęs mokslininkas vykdys hemosporidinių parazitų ir kitų kraujo parazitų pernešėjų molekulinės biologijos, eksperimentinius ir ekologijos tyrimus, sieks geresnio hemosporidiozių transmisijos supratimo ir naujų profilaktikos priemonių paieškos, vadovaus mokslo projektams, rengs parazitologijos srities mokslininkus, skelbs tyrimų rezultatus tarptautiniuose ir kituose mokslo žurnaluose, populiarins mokslą.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 15,75.

 Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip du žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-01-02.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-04-03.

×