Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas):

Pretendentų privalumai: patirtis atliekant ekosistemų modeliavimą, vykdant invazinių rūšių ir klimato kaitos tyrimus, mokėjimas kurti ir vystyti matematinius modelius bei kitus skaitmeninius produktus, gebėjimas analizuoti didžiuosius duomenis ir piliečių mokslo informaciją, patirtis koordinuojant ir vadovaujant moksliniams tyrimams, gebėjimas rengti aukšto lygio mokslines publikacijas.

Darbo pobūdis: mokslinių projektų rengimas ir vadovavimas jiems, vadovavimas doktorantams, ekosistemų modeliavimas, matematinių modelių bei kitų skaitmeninių produktų kūrimas ir vystymas, aukšto lygio mokslinių publikacijų rengimas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 11,26 iki 20,28.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 15 tarptautinio lygio mokslo straipsnių (iš jų 5 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, iš jų ne mažiau kaip 4 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-05-09.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-06-09.

×