Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Kvartero tyrimų laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas):

Pretendentų privalumai: patirtis atliekant kvartero laikotarpio geochronologinius, sedimentologinius, glaciotektoninius bei paleoseismologinius tyrimus, paleogeografines rekonstrukcijas.

Darbo pobūdis: kvartero periodo nuogulų ir nuosėdų storymės geochronologiniai, sedimentologiniai, paleoseismologiniai ir geomorfologiniai tyrimai bei paleogeografinių sąlygų rekonstravimas, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos pajūrio regionui bei Baltijos jūros geologinės raidos analizei; darbas nacionaliniuose bei tarptautiniuose mokslo projektuose; dalyvavimas doktorantų ruošimo procese; tyrimų rezultatų publikavimas tarptautiniuose ir mokslo leidiniuose; rezultatų pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose; mokslo populiarinimas.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 5 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 4 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2022-12-29.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-03-29.

×