Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas):

Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant helmintų biologinės įvairovės tyrimus glaudžiai derinant genetinius, morfologinius, eksperimentinius ir kitus modernius metodus, 2) vadovavimas mokslo projektams helmintologijoje bei dalyvavimas tarptautiniuose parazitologijos mokslo projektuose, 3) patirtis rengiant magistrantus ir doktorantus bei sėkmingas vadovavimas po doktoparantūros stažuotojams, 4) WoS h-indeksas ne mažesnis už 10.

Darbo pobūdis: kompleksiniai tarpdisciplininiai laukinių gyvūnų helmintų tyrimai siekiant įgyti naujų fundamentinių žinių apie šių parazitinių organizmų įvairovę, vystymosi ypatumus, gyvenimo ciklus ir patogeniškumo mechanizmus, pagrįstų integruotais moderniais tyrimais; šių žinių pagrindu vertinti helmintų biologinės įvairovės būklę ir funkcijas ekosistemose. Planuojama tirti žuvų helmintų tarpusavio santykius ir konkurencijos mechanizmus, siekiant geriau suprasti ir įvertinti šių patogenų plitimo ypatumus ekosistemose globalios kaitos sąlygomis. Konkursą laimėjęs mokslininkas DNR analizės pagrindu kurs helmintų būdinimo molekulinius žymenis, atliks žuvų helmintų specifiškumo ir patogeniškumo tyrimus, sieks geresnio helmintozių plitimo supratimo ir naujų profilaktikos priemonių paieškos, vadovaus mokslo projektams, rengs mokslininkus helmintologijoje, skelbs tyrimų rezultatus tarptautiniuose ir kituose mokslo žurnaluose, dalyvaus mokslo populiarinimo darbe.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 11,26 iki 20,28.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 15 tarptautinio lygio mokslo straipsnių (iš jų 5 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, iš jų ne mažiau kaip 4 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-03-28.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-04-28.

×