Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Paukščių ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Paukščių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas):

Pretendentų privalumai: patirtis formuojant ir vykdant naujus plėšrių paukščių ekologijos srities mokslinių tyrimų klausimus; plėšrių paukščių rūšių biologijos, fenologijos, elgsenos, migracijos ir ekologijos žinios, leidžiančios efektyviai parinkti tyrimų dizainą iškeltiems moksliniams uždaviniams atsakyti; plėšrių paukščių tyrimų įgyvendinimas, įtraukiant bendraautorius, įskaitant ir iš užsienio mokslo, tyrimų institucijų; plėšrių paukščių apskaitų žinios, gebėjimas adaptuoti ir modifikuoti metodų taikymą pagal vietos gamtines sąlygas; statistiniai duomenų analizės įgūdžiai; tarptautinio lygio mokslo straipsnių rengimas; gebėjimas suplanuoti ir koordinuoti doktorantūros studijų tematikas, dalyvauti doktorantūros gynimo tarybose ir recenzuoti tarptautinio lygio mokslo straipsnių rankraščius; teisinės bazės, reglamentuojančios plėšrių paukščių apsaugą, išmanymas ir patirtis dalyvaujant teisėkūros procese.

Darbo pobūdis: plėšrių paukščių populiacijų funkcionavimo tyrimai, endogeninių ir egzogeninių faktorių įtakos populiacijų būklei nustatymas, fundamentinių ekologinių mechanizmų, tokių kaip populiacijų erdvinių struktūrų, sąveikos su gyvenamąja aplinka, gyvenimo ir metinio ciklo elgsenos dinamikos, tarprūšinių sąveikų tyrimai. Tarptautinio lygio mokslo straipsnių rengimas, mokslinė komunikacija, dalyvavimas moksliniuose projektuose ir vadovavimas jiems, dalyvavimas doktorantūros studijų procese, konsultacijos paukščių apsaugos reglamentavimo ar teisės aktų įgyvendinimo klausimais.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 5 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 4 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2022-10-07.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-01-09.

×