Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Žuvų ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Žuvų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas):

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gamtinių bei antropogeninės kilmės veiksnių sąlygotų gėlavandenių ir jūrinių žuvų populiacijų ir bendrijų pokyčių tyrimus, vykdant saugomų, praeivių, ekonomiškai svarbių ir kitų žuvų rūšių išteklių ir populiacijų būklės tyrimus, ypač didžiuosiuose Lietuvos vandens telkiniuose (Baltijos jūra, Kuršių marios), gebėjimas analizuoti ilgalaikių tyrimų rezultatus ir juos interpretuoti. Kandidatas turi turėti patirtį rengiant savo tyrimų srities mokslininkus, solidžią tarptautinę patirtį atstovaujant tyrimų sritį tarptautinėse organizacijose, pristatant tyrimus tarptautiniu lygiu. Kandidato privalumas – patirtis koordinuojant mokslinių tyrimų projektų vykdymą, organizuojant tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą, stažuotės užsienio universitetuose.

Darbo pobūdis: inicijuoti ir koordinuoti nacionalinius ir tarptautinius saugomų, praeivių, ekonomiškai svarbių ir kitų žuvų rūšių paplitimo, migracijų ir populiacijų būklės, išteklių, išteklių ir populiacijų būklės kaitos analizės tyrimus, tyrimų rezultatų publikavimas tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, tarptautinėse organizacijose, rengti savo srities mokslininkus. Kandidatas privalo laisvai kalbėti anglų kalba savo tyrimų srities tematika.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 5 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 4 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus lietuvių ir anglų kalbomis:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2022-12-29.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-03-29.

×