Skelbiami konkursai vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti Bioinformatikos skyriuje (2 pareigybės po 0,5 etato)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursus eiti 2 vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigas Bioinformatikos skyriuje (2 pareigybės po 0,5 etato).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant aplinkos (vandens, dirvožemio ir pan.) mikroorganizmų genomų, metagenomų, transkriptomų, metabolomų tyrimus, gebėjimas tvarkyti ir analizuoti didelės apimties naujos kartos sekoskaitos duomenų masyvus.

Darbo pobūdis: duomenų tvarkymas ir analizė, mokslinių projektų vykdymas, konsultavimas ir mokymai, naujų metodų kūrimas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 15,75.

 Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie atitinka Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-352 patvirtinto Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomų kompetencijų  aprašo 8 punkte nustatytus reikalavimus pripažintam tyrėjui ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2 papunktyje nustatytus reikalavimus vyresniajam mokslo darbuotojui. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. +370 66686420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-08-21.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-09-21.

×