Books and journals

Radžiutė, S. 2007. Globalios klimato kaitos poveikis augalų ir vabzdžių tarpusavio santykiams. Biota ir globali kaita. I dalis. Vilnius: Petro Ofsetas, p. 117-136. ISBN 978-9955-668-97-8

×