Books and journals

Skrodenytė-Arbačiauskienė V., Sruoga A., Butkauskas D. 2007. Lašišinių žuvų virškinamojo trakto mikroorganizmų identifikavimas naudojant molekulinius metodus. Žvilgsnis į mikroorganizmų pasaulį. Gamtamokslinio ugdymo priemonė. Vilnius, ŠCA. 97-102.

 

Kazlauskienė N., Skrodenytė-Arbačiauskienė V., Leliūna E. 2008. Šlakio Salmo trutta trutta L. veisimo biotechnika. Žuvų ir vėžių veisimo biotechnika ir išteklių atkūrimas. Vilnius, Lietuvos hidrobiologų draugija. 34-46.

×