Books, 2011 m.

2011 m.

Monografijoje pateikti 50 metų dirvožemio ekologinių tyrimų Lietuvoje duomenys. Pagrindinis dėmesys skiriamas dirvožemyje vykstantiems biologiniams procesams ir jų mechanizmams. Leidinyje aprašyti svarbiausi šių tyrimų etapai.

Title: The Study of Toxic Effects of Wastewaters Discharged From the Vilnius Treatment Plant on Fish

Title: The Impact of Ignalina Nuclear Power Plant Waste Water on Lake Drūkšiai Before the Decommissioning of the Plant (2007–2009)

Title: Geological evolution and resources of the Baltic Sea area from the Precambrian to the Quaternary

Monografija skirta žymiam mokslininkui, vienam iškiliausių XX a. antrosios pusės Lietuvos ichtiologų, profesoriui Juozui Virbickui. Leidinyje apžvelgiamas profesoriaus mokslinis palikimas, susijęs su ichtiologijos mokslo tyrimų raida Lietuvoje, mokslinė ir organizacinė veikla, jo indėlis į Lietuvos zoologijos, ichtiologijos, hidroekologijos, žuvininkystės ir aplinkosaugos mokslą. Spausdinami dar niekur neskelbti profesoriaus rankraščiai.

×