Books, 2013 m.

2013 m.

Bibliografijos rodyklėje pateikta medžiaga apima biologės, habilituotos daktarės (gamtos mokslai) Janinos Šyvokienės 1971–2013 m. laikotarpio mokslines publikacijas, pasisakymus spaudoje, rankraščius ir ataskaitas, disertacijas, studentų ir magistrantų baigiamuosius darbus, kuriems ji vadovavo. Pateikiamos santraukos disertacijų ir habilitacinių darbų, kuriuos J. Šyvokienė oponavo arba buvo gynimo komitetų nare, santraukos. Bibliografijoje gausu mokslinių publikacijų, svarbesnės literatūros apie J. Šyvokienę papildymų, be to, leidinio pabaigoje suregistruoti 1995−2013 metų renginiai, skirti broliui kariui partizanui Antanui Kraujeliui atminti.

Bibliografijos rodyklėje suregistruotos ilgamečio Ekologijos instituto mokslo darbuotojo, entomologo, Lietuvos mokslo premijos laureato habilituoto daktaro Vytauto Jonaičio (1938–2006) išleistos knygos, brošiūros, jo disertacijų autoreferatai, mokslinės bei populiarios publikacijos, taip pat spaudoje skelbtos mokslo renginiuose skaitytų pranešimų tezės. Bibliografijos rodyklėje aprašyti disertaciniai darbai, kuriems V. Jonaitis vadovavo, įtraukti habilitaciniai darbai ir santraukos disertacijų, kurias ginant jis buvo doktorantūros komitetų nariu ar oponentu. Skyriuje „Literatūra apie Vytautą Jonaitį“ aprašytos publikacijos, kuriose pateikti V. Jonaičio biografijos duomenys, ar nurodyti mokslinės bei kitos jo veiklos faktai.

Knygoje apžvelgiami ornitologijos kaip mokslo šakos pasiekimai nuo seniausių laikų iki dabartinės epochos pasaulyje ir Lietuvoje. Ornitologija pasitarnavo teikdama duomenų ir koncepcijas evoliucijai, etologijai, genetikai, histologijai, lyginamajai anatomijai, bioakustikai, biomechanikai, biofizikai, biochemijai. Zoogeografijoje, evoliucijos teorijoje, naujų rūšių formavimosi teorijoje, aplinkos fiziologijoje, populiacijų biologijoje, endokrinologijoje, etologijoje ir daugelyje kitų biologijos šakų didžiausi atradimai ir pasiekimai priskiriami ornitologams. Autorius nekėlė sau tikslo nagrinėti ornitologijos studijų Lietuvos universitetuose padėties, kaip ir ornitologijos darbų populiarizavimo pasiekimų. Knyga skiriama plačiajam skaitytojų ratui, ji pasitarnaus aukštųjų mokyklų biologijos specialybės studentams kaip papildoma priemonė studijoms. Ornitologijos istorija lietuvių kalba Lietuvoje išleidžiama pirmą kartą.

 

Knygą galima įsigyti Gamtos tyrimo centro Paukščių ekologijos laboratorijoje (Akademijos 2, I a.), platina Daiva Vaitkuvienė.

Knyga skirta baltajam gandrui – ištikimam žmogaus palydovui Lietuvos kaimo kraštovaizdyje. Čia aprašoma šio paukščio ekologija ir biologija, paplitimas ir gausumas, migracijа. Pagrindinė knygos dalis skirta projekto „Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje“ metu atliktos baltųjų gandrų lizdų apskaitos visoje šalyje rezultatams. Čia pateikiama informacija apie lizdų sukrovimo vietas, pasiskirstymą šalyje, baltųjų gandrų perėjimo sėkmingumą. Atskirai aprašomas baltųjų gandrų paplitimas šalies savivaldybėse. Rezultatai gausiai iliustruoti žemėlapiais, grafikais bei nuotraukomis. Knygoje taip pat aptariami baltųjų gandrų apsaugos klausimai, šiems paukščiams kylančios grėsmės ir jų sprendimo būdai. Aprašomos projekto metu įgyvendintos baltųjų gandrų lizdų tvarkymo priemonės – specialių lizdinių platformų įrengimas ant elektros oro linijų atramų ir ant pastatų stogų, lizdinių medžių genėjimas.

×