Books, 2018 m.

2018 m.

Knygos „Šventosios tėkmės paslaptys“ pateikiama gamtotyrinė medžiaga apie Šventosios upės įdomybes, taikant daugiausia geografijos tyrėjų, t.p. geologų rankraštinės ir spausdintos medžiagos, abiejų autorių mokslinių tyrinėjimų apibendrinimus. stengtasi pateikti populiariai ir suprantamai, gausiai iliustruojant nuotraukomis, schemomis, kad gamta besidomintys pasiektų platesnį supratimą apie reiškinius, vykstančius slėniuose ir aplink juos. Upė siejasi ne tik su mitais, bet ir su žmonėmis, juos kūrusiais ar pergyvenančiais istorines negandas, tad gausu literatūrinių intarpų (taip pat prisiminimų) ištraukų. pateiktos žinios praverstų keliaujantiems ar plaukiantiems upe.

Mykolas Girdvainis (1841–1925). Autobiografija = Michał Girdwojń (1841-1925). Autobiografia / sudarytojai Vincas Būda, Arvydas Pacevičius. – Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 124 p. :iliustr.. – ISBN 978-609-459-968-2

×