Zoology and Ecology

Elektroninės versijos ISSN: 2165-8013

„Zoology and Ecology” (ankstesnis pavadinimas – „Acta Zoologica Lituanica”) publikuoja originalius mokslinius tyrimus, tyrimų apžvalgas ir trumpus pranešimus, susijusius su gyvūnų ekologija bei visomis zoologijos kryptimis (įskaitant elgseną, morfologiją, fiziologiją, sistematiką, biogeografiją ir kt.), kai pateikiamas ir ekologinis kontekstas. Žurnalas nešališkas tiriamo taksono ar natūralių ekosistemų tipo atžvilgiais. Gali būti publikuojami ir žmogaus sukurtose (pvz., žemės ūkio) ekosistemose atlikti tyrimai, turintys akivaizdžių sąsajų su natūralia aplinka. Geografiniu požiūriu pirmenybė teikiama Baltijos šalyse ir Rytų Europoje atliekamiems tyrimams, tačiau aktualių tyrimų laukiama iš visų regionų.

Straipsnių publikavimas ir atsisiuntimas nemokami.

Daugiau informacijos apie žurnalą adresu https://zoologyandecology.gamtc.lt/lt.

×