Nature Research Centre’s parasitologists in Krakow

At the invitation of Prof. Katarzyna Zając, Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences (Polish AS) (https://www.iop.krakow.pl), Nature Research Centre’s parasitologists Dr. Virmantas Stunžėnas, Dr. Romualda Petkevičiūtė and Dr. Gražina Stanevičiūtė, senior researchers of P. B. Šivickis Laboratory of Parasitology, visited Krakow according to a short study visit programme of the Polish AS. The purpose of the visit was to share Lithuanian parasitologists’ knowledge about bloodsuckers parasitizing in fish and molluscs and organise joint investigations. During a short but productive visit, Lithuanian parasitologists together with Jacek Dołęga, a PhD student from the Department of Ecosystem Conservation of the Institute of Nature Conservation participated in ichthyological field investigations at Zesławice water reservoir. Also, at the Mydlniki Fisheries Experimental Station of the Agricultural University, Lithuanian parasitologists provided training on parasitological research methods to Jacek Dołęga and conducted parasitological investigations of collected fish. At the Department of Biodiversity of the Institute of Nature Conservation, researchers continued investigation of collected material and discussed collaboration possibilities with Dr. habil. Katarzyna Zając  and Jacek Dołęga.

Lenkijos mokslų akademijos (Lenkijos MA) Gamtos apsaugos instituto (https://www.iop.krakow.pl) profesorės Katažinos Zajac (Katarzyna Zając) kvietimu Gamtos tyrimų centro parazitologai, P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vyresnieji mokslo darbuotojai dr. Virmantas Stunžėnas, dr. Romualda Petkevičiūtė ir dr. Gražina Stanevičiūtė lankėsi Krokuvoje pagal Lenkijos MA trumpų studijų vizitų programą. Kelionės tikslas – pasidalinti Lietuvos parazitologų sukauptomis žiniomis apie žuvyse ir moliuskuose parazituojančias siurbikes ir organizuoti bendrus tyrimus. Trumpo, bet produktyvaus vizito metu Lietuvos parazitologai kartu su Gamtos apsaugos instituto Ekosistemų apsaugos departamento doktorantu Jaceku Dolega (Jacek Dołęga) dalyvavo Zeslavicės (Zesławice) vandens saugykloje vykusių ichtiologinių tyrimų lauko darbuose. Taip pat Žemės ūkio universiteto Žuvininkystės eksperimentinėje stotyje Midlnikuose (Mydlniki) pravedė parazitologinių tyrimų metodų mokymus J. Dolegai ir atliko surinktų žuvų parazitologinius tyrimus. Gamtos apsaugos instituto Bioįvairovės departamente buvo pratęsti surinktos medžiagos tyrimai ir aptartas tolesnis bendradarbiavimas su habil. dr. Katažina Zajac ir Jaceku Dolega.

×