Publications

  • 2022 m.

    Stančikaitė, M., Zernitskaya, V., Kluczynska, G., Valūnas, D., Gedminienė, L., Uogintas, D., Skuratovič, Ž., Vlasov, B., Gastevičienė, N., Ežerinskis, Ž., Šapolaitė, J., Šeirienė, V. 2022. The Lateglacial and Early Holocene vegetation dynamics: New multi-proxy data from the central Belarus. Quaternary International, 630: 121–136. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.05.004

  • 2021 m.

    Damušytė, A., Stančikaitė, M., Girininkas, A., Rimkus, T., Daugnora, L., Skuratovič, Ž., Uogintas, D., Valūnas, D., Vaikutienė, G., Žulkus, V. (2021) New insight into the palaeoenvironmental dynamics as a background of the human history in the Nemunas River delta region, W Lithuania, throughout the Lateglacial and Early Holocene. Baltica, 34 (2): 216–245.

×