Books and journals

Valkiūnas, G., Grikienienė, J., Petkevičiūtė, R., Stanevičiūtė, G., Križanauskienė,   A., Stunžėnas, V., Binkienė, R., Komisarovas, J., Kutkienė, L. 2007. Parazitų sukeliamos ligos globalios klimato kaitos sąlygomis: nauja grėsmė, p. 212-238. Biota ir globali kaita. Pirmoji knyga. Atsakingi redaktoriai: V. Būda ir E. Lekevičius. Vilnius: VU Ekologijos institutas, 240 p.

Valkiūnas, G., Grikienienė, J., Petkevičiūtė, R., Stanevičiūtė, G., Križanauskienė,   A., Stunžėnas, V., Binkienė, R., Komisarovas, J., Kutkienė, L. 2007. Parasitic diseases during global climate change: a new threat, p. 212-238. Biota ir globali kaita. Pirmoji knyga. Eds.: V. Būda and E. Lekevičius. Vilnius: VU Ekologijos institutas, 240 p. [In Lithuanian].

×