IIšsilavinimas

1998 m. birželio 26d. įgytas Lietuvos Veterinarijos Akademijos, Veterinarijos gydytojos diplomas

2007 m. spalio 10d. apginta disertaciją tema “Šiaurės vakarų Palearktikos vabzdžiaėdžių žinduolių (Insectivora) helmintų faunistinė ir ekologinė-geografinė analizė” ir įgytas biomedicinos mokslų, zoologijos krypties daktaro laipsnis

Profesinė patirtis

1998-2001 – Lietuvos MA Ekologijos instituto P.B. Šivickio helminologijos laboratorijos asistentė.

2001-2006 – doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Ekologijos institute.

2006-2007 – jaunesnioji mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto Ekologijos instituto P.B. Šivickio helminologijos laboratorijoje.

2007-2009 m. mokslinė darbuotoja Vilniaus universiteto Ekologijos institute P.B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje.

2008, 2011 – podoktorantūros studijos Geologijos ir Geografijos Instituto Kvartero tyrimo laboratorijoje

Nuo 2011- Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto mokslo darbuotoja.

Mokslinių interesų kryptys (reikšminiai žodžiai):

Pagrindinė tyrimų sritis – paukščių ir smulkiųjų žinduolių helmitų morfologinė analizė, taksonomija, sistematika, filogenija ir filogeografija.

Laimėtos stipendijos

2004 m. Pasaulinės mokslininkų federacijos ir Tarptautinės mokslinės kultūros centro stipendija.

2005-2006 m. Lietuvos nacionalinio mokslo ir studijų fondo stipendija.

Stažuotės

2002 m. spalio mėn. stažuotė Rusijos mokslų akademijos Sibiro skyriaus Gyvūnų sistematikos ir Ekologijos institutas Novosibirske: helmintų apibūdinimas ir kirstukų cestodų taksonomija.

2005 m. rugsėjo mėn. stažuotė Suomijos Miškų Tyrimo Institute (METLA) Helsinkyje: Cestodų genetiniai tyrimai (DNR ekstractija, amplifikacija ir sekvenavimas);

2008 m. spalis Europos sąjungos Synthesis stipendijų programa: stažuotė Gamtos Istorijos Muziejuje Londone.

Ekspedicijos

Karelija Gomselgos lauko stotis (Russia, 2003), Pripetės nationalinis parkas (Belarus, 2004), Rodopų kalnai ir Tutrakano sritis (Bulgaria, 2007), Latvija (2006, 2007), Estija (2007), Norvegija (2015, 2017), Lietuva.

Konferencijos

Dalyvauta daugiau nei dvidešimtyje konferencijų Lietuvoje ir užsienyje.

Dalyvauta konferencijos organizaciniame komitete: 2005 m. „Skandinavijos ir Baltijos šalių parazitologų draugijos 1-asis simpoziumas“, Lietuva.

Kita

Cestodų, trematodų ir nematodų preparatų kolekcijos kuratorė.

Skandinavijos-Baltijos parazitologų draugijos narė.

Veda paskaitas moksleiviams apie parazitinius organizmus, jų įvairovę, vystymąsi, biologiją ir galimus užsikrėtimo kelius.

Dalyvauta doktorantūros komitete, projektų recenzavime.

×