1. Gudžinskas, Z., Petrulaitis, L., Arlikevičiūtė, L. (2014) Vaccinium macrocarpon – a new alien plant species in Lithuania. Botanica Lithuanica. 20 (1): 41–45.
 2. Gudžinskas, Z., Petrulaitis, L. (2014) Helianthus grosseseratus a new alien plant species in Lithuania. Botanica Lithuanica. 20 (2): 173–176.
 3. Gudžinskas, Z., Petrulaitis L. (2016) New alien plant species recorded in the southern regions of Latvia. Botanica Lithuanica. 22(2): 153–160.
 4. Gudžinskas, Z., Petrulaitis, L., Žalneravičius E. (2017) New woody alien plant species recorded in Lithuania. Botanica Lithuanica. 23(2): 153–168.
 5. Gudžinskas, Z., Žalneravičius, E., Petrulaitis, L. (2018) Assessment of the potential of introduction, establishment and further spread of invasive alien plant species of European Union concern in Lithuania. Botanica, 24(1): 37–48.
 6. Petrulaitis, L., Gudžinskas Z. (2018) What are we conserving? A case study of Mentha longifolia and allied species in Lithuania. Botanica, 24(1): 3–14.
 7. Gudžinskas, Z., Petrulaitis, L., Žalneravičius, E. (2019) Asclepias speciosa (Apocynaceae, Asclepiadoideae): a rare or unrecognized alien species in Europe? PhytoKeys 121: 29–41.
 8. Gudžinskas, Z., Petrulaitis, L., Žalneravičius E. (2020). Emerging invasion threat of the liana Celastrus orbiculatus (Celastraceae) in Europe. NeoBiota. 56:1-26.
 9. Petrulaitis, L., Gudžinskas, Z. (2020) The first records of two alien woody species, Cornus alternifolia and Cornus amomum, in Lithuania. BioInvasions Records 9(2):384–392.
 10. Gudžinskas, Z., Petrulaitis, L., Taura L. (2021) Asclepias syriaca (Apocynaceae) and its invasiveness in the southern part of the Boreal region of Europe – evidence from Lithuania. BioInvasions Records (10)2: 436–452.
 1. 2017–2018 Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių netyčinės introdukcijos ir plitimo kelių Lietuvoje analizė bei prioritetinių patekimo kelių nustatymas, įgyvendinant 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo.
 2. Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų vertinimas pagal IUCN kategorijas ir rūšių aprašymų parengimas
 3. Leidinio „Lietuvos Raudonoji knyga“ parengimas.
 4. Invazinių ir svetimžemių rūšių būklės tyrimai Lietuvoje.
 1. Gudžinskas Z., Petrulaitis L., 2016: Diversity of the genus Symphyotrichum and trends of  contemporary spread of  its species in Lithuania. In: Ries C., Krippel Y. (eds.), Neobiota 2016. Biological Invasions: Interactions with Environmental Change. 9th International Conference on Biological Invasions. Book of Abstracts: 81. – Luxembourg.
 2. Petrulaitis L., 2017: Ecology and invasiveness of Symphyotrichum species in Lithuania. In: 9th International Conference on Biodiversity Research. Book of Abstracts: 98. – Daugavpils.
 3. Petrulaitis L., Gudžinskas Z., 2017: Symphyotrichum species possess potential threat to meadow habitats. In: 14th Eurasian Grassland Conference 2017. Semi-natural grasslands across borders. Book of Abstracts: 44. – Riga.
 4. Gudžinskas Z., Petrulaitis L., 2018: Evaluation of Celastrus orbiculatus (Celastraceae) invasiveness: a case study. In: 10th International Conference on Biological Invasions. New Directions in Invasion Biology. Book of Abstracts: 61. – Dun Laoghaire, Dublin.
 5. Petrulaitis L., Gudžinskas Z., 2021. The structure and density of Cornus seeds in the soil seed bank in Lithuania. The 63rd International Scientific Conference of Daugavpils University April 15 – 16, 2021.
×