Moksliniai interesai

Tyrimų sritis: vietinių ir svetimžemių rūšių populiaciniai ir paplitimo tyrimai, eksperimentinės plėtros darbai invazinių augalų kontrolės ir saugomų augalų rūšių išsaugojimo srityse. Tyrimų objektas svetimžemės ir retos augalų rūšys sausumos ar vandens ekosistemose. Taip pat taksonomiškai sudėtingos gentys Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, svetimžemių ir vietinių sumedėjusių augalų savybės lemiančios jų įsitvirtinimą Europos pietinėje hemiborealio dalyje.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

 

×