Improving the training of highly qualified specialists meeting the needs of the state and society in the field of biomedicine

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002

Projekto koordinatorius:  Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto partneriai: Aleksandro Stulginskio universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus universitetais, Gamtos tyrimų centras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

Informacija apie projektą

×