Improvement (restoration) of oil structure and quality by using microorganisms. Mitigation of nitrogen compound emissions for maintaining plant productivity by using new generation trace elements

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.

Žemės ūkio rūmų mokslo partneriai projekte – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras.

BS2014/12/31-1. J. Jankauskienė – projekto darbo grupės narė.

×