Investigation of Sarcocystis parasites in natural ecosystems and their identification by molecular methods

Projektas: Sarcocystis parazitų paieška gamtinėse ekosistemose ir jų identifikavimas molekuliniais metodais

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0110

Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto tikslas: ugdyti studento gebėjimus biomokslų srityje bei įtraukti jį į šiuolaikinius mokslo tyrimus.

Uždavinys: taikant molekulinius tyrimų metodus įvertinti kokios Sarcocystis rūšys yra aptinkamos gamtinėse ekosistemose Lietuvoje

Sarcocystis gentis – tai vienaląsčių, viduląstelinių gyvūnų parazitų grupė, turinti dviejų šeimininkų gyvybinį ciklą. Galutiniai šeimininkai užsikrečia parazitais suėdę tarpinį šeimininką. Sarkocistos į gamtinę aplinką patenka kartu su galutinių šeimininkų išmatomis. Tarpiniai Sarcocystis šeimininkai parazitais užsikrečia per sarkocistomis užterštą dirvožemį, vandenį arba maistą. Sporocistos patekusios į aplinką yra infektyvios nepriklausomai nuo oro sąlygų ir išlieka gyvybingos aplinkoje daugelį mėnesių. Jos yra atsparios šalčiui, šilumai ir daugeliui dezinfekcinių medžiagų (įskaitant ir chlorą). Sarcocystis parazitai yra labai paplitę gamtinėje aplinkoje ir gali užkrėsti beveik visus stuburinius gyvūnus, įskaitant paukščius, roplius, žinduolius, tame tarpe ir žmogų. Kai kurios Sarcocystis rūšys yra patogeninės, patekusios į organizmą, sukelia sarkocistozę. Sergančių gyvūnų skerdena tampa netinkama mitybai, o kai kuriais atvejais nuo šios ligos gyvūnai žūva. Maistui vartodami parazitais užkrėstą žalią elnieną (S. truncatą,  S. sybilliensis, S. wapiti) arba arklieną (S. fayeri) žmonės rizikuoja apsinuodyti, nes šie parazitai išskiria toksinį 15 kDa baltymą, sukeliantį stiprų žmogaus organizmo atsaką. Aplinkos mėginių užterštumo sporocistomis tyrimai yra svarbūs siekiant išvengti infekcinių ligų, prognozuoti maistui naudojamų gyvūnų būklę bei užkirsti kelią infekcijų plitimui.

Projekto vadovė: dr. Živilė Strazdaitė-Žielienė

VGTU studentė: Agnė Baranauskaitė

Projekto viešinimas

×