Development of spectrometric technology and prototype methodology for preventive oyster quality assessment in situ

Projekto sutarties Nr. 01.2.2-MITA-K-702-07-002

Projekto pavadinimas: Spektrometrinės technologijos ir metodologijos prototipo sukūrimas prevenciniam austrių kokybės vertinimui vietoje (SOQA)

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020-06-17 – 2022-12-23.

Projekto vadovas: prof., habil.dr. Vincas Būda

Projekto partneris: UAB ART21

Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos vertinimu kiekvienais metais visame pasaulyje yra surenkama ir paskirstoma daugiau nei 5,7 milijono tonų austrių. Tai iš viso sudaro apie 6,1 mlrd. eurų rinkos vertės. Kiekvienais metais sugeneruojant tokį didelį kiekį maistinės produkcijos yra dažnai yra sudėtinga užtikrinti jos kokybę ir todėl tam nėra suteikiamas pakankamas dėmesys. Vis dėlto visame pasaulyje pastaraisiais metais didėjantis vartotojų susirūpinimas maisto sauga ir jo kokybės užtikrinimu neaplenkė iš šio sektoriaus. Dėl to, augant vartotojų poreikiui žinoti ką jie perka ar netgi vartoja, austrių augintojams ir bei kitose tiekimo grandinės dalyse dirbantiems asmenims darosi vis svarbiau gebėti kontroliuoti austrių šviežumą ir kokybę nusakančius parametrus, taip pat užtikrinti auginamo ar tiekiamo maisto saugumą. Tam efektyviai įgyvendinti yra reikalingi greiti ir paprasti sprendimai, kuriuos būtų galima pritaikyti eksploatacinėje (darbinėje) aplinkoje išvengiant specializuotų sudėtingų technologijų ir teorinių bei praktinių žinių poreikio. Tokie sprendimai taip pat turi galėti padėti augintojams greitai įvertinti austrių augimo kokybę ir sąlygas, o tuo pačiu padėti įvertinti galimas rizikas. Tokia analizės sistema leistų optimaliai planuoti veiklą austrių augimo ir surinkimo fazėse. Šią kokybės vertinimo metodiką būtų galima įdiegti ir skirtingose tiekimo grandinės dalyse. Taip būtų galima atlikti profilaktinį patikrinimą, kuris užtikrintų pastovų austrių kokybės ir šviežumo stebėjimą.

Šiai rinkos spragai pašalinti projekto metu numatyta sukurti mobilią austrių kokybinių parametrų analizės sistemą. Sistemai sukurti buvo pasirinktas metodas – austrių kokybės vertinimas, panaudojant infraraudonosios spinduliuotės sugerties spektroskopiją kartu su mašininiu mokymusi ir pažangiais duomenų analizės metodais. Užregistruojant austrių mėsos spektrą bei jį įkeliant į internetinio analizės serverio pagrindu veikiančią spektrų analizės sistemą, galima gauti rezultatus apie pagrindinius austrės kokybės, šviežumo parametrus einamuoju metu.

Inovatyvus sprendimas ir juo pagrįsta komercinė paslauga leis šiems tiksliniams vartotojams atlikti greitą ir tikslų austrių kokybės įvertinimą darbo vietoje. Sistema leis vartotojui itin greitai (greičiau nei per 2 minutes) atlikti austrių mėsos kokybinę analizę darbo aplinkoje. Analizės sistema orientuota į keturių specifinių austrių kokybės parametrų įvertinimą. Šių parametrų – glikogeno, vandens, riebalų, baltymų, kiekis yra įvertinamas taikant infraraudonosios spinduliuotės (IR) sugerties spektroskopiją.

Spektroskopiniais tyrimais ir mašininio mokymo modelių analize paremta austrių kokybės nustatymo sistema unikali tuo, jog ji kuriama taip, kad būtų galima naudoti visose tiekimo grandinės dalyse, kuriose yra auginamos, transportuojamos, parduodamos ar vartojamos šviežios austrės.

Projekto metu atsižvelgiant į esamų technologijų galimybes, austrių kokybės įvertinimo poreikį bei dėsningumus buvo iškeltas šis tikslas: Sukurti ir operacinėje aplinkoje pademonstruoti austrių kokybės vertinimo technologijos prototipą, paremtą artimųjų infraraudonųjų bangų (NIR) spektrometrijos technologijomis ir mašininio mokymosi algoritmų taikymu.

Finansavimas. Projektas finansuojamas iš Europos regionines plėtros fondo (ERPF) lėšų priemone „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (EUREKA).

Viešinimas

×