The effect of salinity and temperature of water on the behavior of perches (Perca fluviatilis)

Vandens druskingumo ir temperatūros poveikis ešerių (Perca fluviatilis) elgsenai

Projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-25-0121

Projekto pavadinimas: „Vandens druskingumo ir temperatūros poveikis ešerių (Perca fluviatilis) elgsenai“.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-01 iki 2022-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Linas Ložys

Studentė: Miglė Krasauskaitė

Santrauka: Projekto tikslas –  atlikti laboratorinius elgseninius eksperimentus, kurie leis įvertini skirtingo vandens druskingumo poveikį Kuršių marių ešerių elgsenai, bei druskingumo svarbą buveinių pasirinkimui esant skirtingai aplinkos temperatūrai.

Siekiamas rezultatas: Studentų praktikos metu jaunoji tyrėja atliks elgsenos eksperimentus, eksperimentines žuvis laikant skirtingo druskingumo ir temperatūros vandenyje, kuriame galės netrukdomai judėti ir migruoti. Šie eksperimentai, fiksuoti nuotolinio vaizdo registravimo įranga, leis įvertinti kaip keičiasi ešerių elgsena skirtingose druskingumo koncentracijose ir temperatūros intervaluose bei nustatyti, kurioms sąlygoms ši rūšis teikia pirmenybę. Tyrimo metu bus atliekami eksperimentai su didele druskingumo ir temperatūros variacija, kuri leis suprasti natūralioje gamtoje esančią migraciją. Elgseninių eksperimentų metu bus panaudota Gamtos tyrimų centro Žuvų ekologijos laboratorijoje esanti moderni žuvų elgsenos tyrimų sistema, kurioje sukuriamos skirtingos aplinkos sąlygos neatskirtos jokiais fiziniais barjerais, o eksperimente naudojamos žuvys gali laisvai pasirinkti joms tinkamiausią aplinką. Apibendrinti šio tyrimo rezultatai leis paaiškinti iki šiol nepaaiškintą reiškinį, kodėl kiekvieną pavasarį ešeriai išmigruoja į druskėtus Baltijos jūros priekrantės vandenis, o rudenį grįžta atgal į gėlavandenius telkinius (pvz. Kuršių marias, tačiau toks pat reiškinys stebimas ir kitos Baltijos jūros regiono šalyse, pvz. Lenkijoje).

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.33.3- LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto viešinimas

×