Dr. Miglė Stančikaitė atliekamuose tyrimuose akcentuoja poledynmečio gamtinės aplinkos pokyčių, sąlygotų natūralių gamtinių procesų bei gyventojų ūkinės veiklos, analizę bei gautos informacijos pagrindu identifikuojamus ir charakterizuojamus paleoekologinius, paleoklimatinius bei paleogeografinius svyravimus, įvykusius per pastaruosius 15 tūkstančių metų Skandinavijos kontinentinio apledėjimo zonose ir jų koreliaciją globaliame kontekste. Tarpdisciplininiai kompleksiniai detalūs ežerų ir pelkių nuosėdų storymių, jūrinių nuosėdų sluoksnių bei antropogeninių (kultūrinių) storymių tyrimai suteikia informaciją, kurios pagrindu atliekama paleoklimato dinamikos, augalijos raidos, sedimentacinių baseinų vystymosi istorijos, gamybinio ūkio bei žemdirbystės pobūdžio ir pokyčių identifikacija, chronologinė atribucija, regioninė bei globali skirtingo tikslumo identifikuotų pokyčių koreliacija. Baltijos jūros raidos tyrimai, jos stadijų identifikacija yra viena iš mokslininkės tyrimų sričių. Pastaraisiais metais Miglė Stančikaitė aktyviai nagrinėjo su skirtingo mastelio paleoklimato dinamika susijusius klausimus, kosminių ciklų įtaka gyvojo pasaulio raidos cikliškumui.

Miglė Stančikaitė atlieka sporų-žiedadulkių analizę, studijavo jos vykdymo metodiką ir gautų rezultatų interpretacijos galimybes užsienio universitetuose, turi iškastinių augalų makroliekanų analizės pagrindus, o studijos ir stažuotės užsienio universitetuose, ilgametė mokslinių tyrimų patirtis, dalyvavimas įvairiuose kursuose, ilgametis bendradarbiavimas įgalina interpretuoti ir kitų (a)biotinės paleoaplinkos pobūdį ir jo kaitą charakterizuojančių tyrimo metodų pagalba gautą informaciją.

 1. 2019 m. liepos 25-31 d. XX INQUA Kongresas Life on the edge, Dublinas, Airija.
 2. 2018 m. balandžio 7-12 d. tarptautinė konferencija EGU Generalinė Asamblėja (EGU General Assembly), Viena, Austrija.
 3. 2017 m. birželio 6-9 d. tarptautinė INTIMATE konferencija – seminaras INTIMATE Open workshop and conference, 6-9 June, 2017, Aberystwyth Universitetas, Velsas, Jungtinė Karalystė.
 4. 2016 m. rugpjūčio 31- rugsėjo 4 d. 22-oji Europos Archeologijos Asociacijos kasmetinė konferencija, Vilnius, Lietuva.
 5. 2014 m. rugsėjo 17-21 d. tarptautinė konferencija Terra Sacra project conference; Ryga, Latvia;
 6. 2013 m. birželio 25 – 30 d., tarptautinis lauko seminaras Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania; Trakai, Lietuva.
 7. 2013 m. balandžio 27 – gegužės 3 d., metinė COST veiklos ES0907 konferencija INTIMATE: INTegrating Ice core, Marine and Terrestrial records: Climate and environmental change from 60,000-8000 years ago; Blair Athol, Škotija.
 8. 2013 m. kovo 6 – 9d., COST veiklos ES0907 konferencija Terrestrial Records from Eastern Europe; Cluj Napoca, Rumunija.
 9. 2012 m. balandžio 25 – 27d., antrasis projekto Biotic response to climate change in cold climates (BioCold) seminaras Response patterns, migration processes, extinctions; Kernavė, Lietuva.
 10. 2012 m. kovo 25 – 28d., metinė COST veiklos ES0907 konferencija INTIMATE: INTegrating Ice core, Marine and Terrestrial records: Climate and environmental change from 60,000-8000 years ago; De Lutte, Olandija.
 11. 2011 m. balandžio 10 – 15d., tarptautinė konferencija Radiocarbon and Archaeology: 6th international symposium; Pafos, Kipras.
 12. 2011 m. vasario 7-9d., metinė COST veiklos ES0907 konferencija INTIMATE INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records: towards high-precision chronologines; Potsdamas, Vokietija.
 13. 2009 m. rugsėjo 7 – 13d., IGCP 567 tarptautinė konferencija Earthquake Archaeology and Palaeoseismology; Baelo Claudia, Ispanija.
 14. 2009 m. rugsėjo 4 – 6d., tarptautinė konferencija The Ecology of Crusading – the environmental impact of conquest, colonisation and religious conversion in the Medieval Baltic; Malborkas, Lenkija.
 15. 2009 m. balandžio 24 – 26d., tarptautinė konferencija Plants and seeds: cultural heritage of Europe; Bergenas, Norvegija.
 16. 2008 m. rugsėjo 26 – 27d., tarptautinė konferencija Nordic network of Palaeoclimatology: second conference; Lundas, Švedija.
 17. 2008 m. rugsėjo 19 – 22d., tarptautinė konferencija INTIMATE 10: Integration of ice core, marine and terrestrial records of the last termination; Oksfordas, Didžioji Britanija.
 18. 2008 m. liepos 24 – 29d., tarptautinė konferencija Man and environment in boreal forest zone: past, present and future; Tverės sritis, Rusija.
 19. 2007 m. gegužės 27 – birželio 2d., tarptautinė konferencija The Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic sea: the INQUA Peribaltic group field symposium; Plateliai, Lietuva.
 20. 2007 m. liepos 28 – rugpjūčio 3d., XVII INQUA Kongresas Tropics-the heath engine of the Quaternary; Cairns, Australija.
 21. 2006 m. gegužė, Man and environment in Pleistocene and Holocene: evolution of waterways and early settlement of Northern Europe; Sankt-Peterburgas, Rusija.
 22. 2006 m. rugsėjis, 7th European Conference of palaeobotany and palynology; Praha, Čekijos Respublika.
 23. 2005 m. gegužė, Skandinavijos Palinologų asociacijos konferencija; Bergenas, Norvegija.
 24. 2004 m. sausis, IGCP 490 lauko seminaras The role of Holocene environmental catastrophies in human history; Ataras, Mauritanijos Islamo Respublika.
 25. 2003 m. rugsėjis, 2nd International NCCR Climate Summer School; Grindelvaldas, Šveicarija.
 26. 2002 m. rugpjūtis, 6th European Conference of palaeobotany and palynology; Atėnai, Graikija.
 27. 2001 m. rugsėjis, Field Symposium on Quaternary Geology in Lithuania; Anykščiai, Lietuva.
 28. 1999 m. rugpjūtis, XV INQUA kongresas The environmental background to hominid evolution in Africa, Durbanas, Pietų Afrikos Respublika.

Dalyvavimas Geologijos mokslo doktorantūros Komiteto veikloje

Nuo 2011-09-19 dr. M. Stančikaitė yra Gamtos mokslų srities geologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narė (Komitetas patvirtintas 2011-09-19 VU mokslo prorektoriaus įsakymu Nr. D-904 ir 2018-05-07 VU mokslo prorektoriaus įsakymu Nr. D–500).

 

Vadovavimas doktorantams

Dr. Miglė Stančikaitė vadovavo sėkmingai apgintos daktarinės disertacijos tema „Globalių ir vietinių faktorių įtaka poledynmečio biotinės ir abiotinės aplinkos raidai pietrytiniame Skandinavijos apledėjimo pakraštyje” ruošimui (fizinių mokslų sritis, geologijos (05P) kryptis, doktorantė Laura Gedminienė, studijų laikotarpis 2015-2019, disertacinis darbas apgintas 2020 vasario 28 d. https://db.lmt.lt/lt/perziura/disertacijos/d-db/5872/p0.html).

2016-2018 m. dr. Miglė Stančikaitė vadovavo biomedicinos mokslų, Ekologijos ir aplinkotyros (03B) krypties daktarinės disertacijos tema „Mezofilinės ir stepinės žolynų augalijos tarpusavio ryšiai: sintaksonominiai, ekologiniai ir fitogeografiniai aspektai” ruošimui (doktorantas Domas Uogintas, studijų laikotarpis 2016-2020, studijos vykdomos Gamtos tyrimų centre, http://www.gamtostyrimai.lt/lt/studijos/doktorantura/domas-uogintas).

 

Vadovavimas podoktorantūros stažuotėms

2017-2020 m., Miglė Stančikaitė vadovavo podoktorantūros stažuotei Saulės spinduliuotės ciklų ir okeaninių įvykių įtaka augalijos dinamikai poledynmečiu, veikla finansuojama Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“, stažuotojas dr. A. Spiridonov (Vilniaus Universitetas).

2009-2011 m., Miglė Stančikaitė vadovavo mokslinei stažuotei „Trumpalaikių paleoekosistemos pokyčių dinamika poledynmetyje: tendencijos ir raidos prognozė“, veiklą finansavo LVMS fondas ir LMT, stažuotoja dr. R. Binkienė (VU Ekologijos institutas, Gamtos tyrimų centras).

 

Dalyvavimas doktorantūros studijų procese

2012-10-20, dr. M. Stančikaitė buvo doktorantės Elenos Pranckėnaitės (Klaipėdos Universitetas) disertacinio darbo „Ežerų gyvenvietės pietryčių Baltijos regione ankstyvuoju metalų laikotarpiu“ (humanitariniai mokslai, istorija (05H)), gynimo tarybos narė.

2011-10-21, dr. M. Stančikaitė oponavo doktorantės Leeli Amon-Veskimeister (Geologijos institutas, Talino Technikos universitetas, Estija) disertacinio darbo tema „Palaeoecological reconstruction of Late-Glacial vegetation dynamics in Eastern Baltic area: a view based on plant macrofossil analysis“ gynime.

2010-09-24, dr. M. Stančikaitė buvo doktorantės Lauros Veriankaitės (Vilniaus Universitetas) disertacinio darbo „Žiedadulkių koncentracija ore: cirkuliaciniai ir fenologiniai aspektai“ (fiziniai mokslai, geografija (06P)), gynimo tarybos narė.

 

Vadovavimas studentų moksliniams tyrimams

Ekosistemos pokyčiai ir jų santykis su gyventojų veiklos dinamika vėlyvajame holocene, vadovė dr. Miglė Stančikaitė, studentė Laura Gedminienė, veiklą 2014-09-22 – 2014-12-22 finansavo LMT.

Augalijos kaita holoceno metu rytų Lietuvoje: gamtinių ir antropogeninių faktorių vaidmuo, vadovė dr. Miglė Stančikaitė, studentė Laura Gedminienė, veiklą 2014-02-24 – 2014-05-24  finansavo LMT.

Vėlyvojo ledynmečio augalijos formavimosi ypatumai rytų Lietuvoje: regioninių klimatinių svyravimų ir vietinių sąlygų santykis, vadovė dr. Miglė Stančikaitė, studentė Laura Gedminienė, veiklą 2013-09-23 – 2013-12-23  finansavo LMT.

×