Moksliniai interesai

Tyrimuose akcentuoju poledynmečio gamtinės aplinkos pokyčių, sąlygotų natūralių gamtinių procesų bei gyventojų ūkinės veiklos, analizę bei gautos informacijos pagrindu identifikuojamus ir charakterizuojamus paleoekologinius, paleoklimatinius bei paleogeografinius svyravimus, įvykusius per pastaruosius 15 tūkstančių metų pastarojo kontinentinio apledėjimo zonose ir jų koreliaciją globaliame kontekste. Tarpdisciplininiai kompleksiniai detalūs ežerų ir pelkių nuosėdų storymių, jūrinių nuosėdų sluoksnių bei antropogeninių (kultūrinių) storymių tyrimai suteikia informaciją, kurios pagrindu atliekama paleoklimato dinamikos, augalijos raidos, sedimentacinių baseinų vystymosi istorijos, gamybinio ūkio bei žemdirbystės pobūdžio ir pokyčių identifikacija, chronologinė atribucija, regioninė bei globali skirtingo tikslumo identifikuotų pokyčių koreliacija. Baltijos jūros raidos tyrimai, jos stadijų identifikacija yra viena iš mokslinių tyrimų sričių. Pastaraisiais metais aktyviai nagrinėjami su skirtingo mastelio paleoklimato dinamika susiję klausimai, kosminių ciklų įtaka gyvojo pasaulio raidos cikliškumui.
Mokslininkė atlieku sporų-žiedadulkių analizę, studijavo jos vykdymo metodiką ir gautų rezultatų interpretacijos galimybes užsienio universitetuose, turi iškastinių augalų makroliekanų analizės pagrindus, o studijos ir stažuotės užsienio universitetuose, ilgametė mokslinių tyrimų patirtis, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas įgalina interpretuoti ir kitų (a)biotinės paleoaplinkos pobūdį ir jo kaitą charakterizuojančiais tyrimo metodais gautą informaciją.

ORCID iD icon scopus icon

×