The effect of tannin-accumulating plants of the Eric family on the causative agents of periodontitis

Projektas: Taninus kaupiančių Erikinių šeimos augalų poveikis periodontito sukėlėjams

Projekto vadovai: dr. Vita Raudonienė

Studentė: Roberta Česokaitė

Projekto trukmė: 2020 – 2021

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0079

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“.

Projekto tikslas: ugdyti studento gebėjimus biomokslų srityje bei įtraukti jį į šiuolaikinius mokslo tyrimus.

Uždavinys: palyginti Lietuvoje augančių erikinių (Ericaceae) šeimos atstovų antžeminėse dalyse susikaupiančių taninų kiekius ir jų poveikį periodontito sukėlėjams.

Klinikinių tyrimų analizė ir reikšmingas skaičius studijų rodo sąsajas tarp lėtinės dantų ligos periodontito ir įvairių širdies-kraujagyslių sistemos bei neurodegeneracinių ligų (pvz., endotelio funkcijos sutrikimo, galvos smegenų insulto, Alzheimerio ligos). Viena iš pagrindinių periodontito išsivystymo priežasčių – patogeniniai mikroorganizmai, t. y. dantų apnašose ir akmenyse besikaupiančios bakterijos. Nustatyta, kad periodonto audiniuose ir kraujagyslių ateromose randami panašūs mikroorganizmai, gausėja įrodymų, jog periodonto sukėlėjų išskiriami toksinai gingipainai skatina neuronų pažeidimus. Visa tai rodo, kad periodontitas didina riziką išsivystyti širdies-kraujagyslių ir neurodegeneracinėms ligoms. Todėl ne tik periodontito gydymas, bet ir jo profilaktika yra labai aktuali tema. Dauguma augalų antrinių metabolitų – biologiškai veikliosios medžiagos, pasižyminčios įvairiu biologiniu aktyvumu, tame tarpe ir antibakterinėmis savybėmis. Vieni tokių junginių yra kai kuriose augalų šeimose aptinkami taninai. Todėl šio darbo tikslas – palyginti Lietuvoje augančių erikinių (Ericaceae) šeimos atstovų antžeminėse dalyse susikaupiančių taninų kiekius ir jų poveikį periodontito sukėlėjams. Prognozuojami rezultatai ateityje galėtų turėti įtakos kuriant naujas burnos higienos ir priežiūros priemones (skalavimo skysčius, dantų pastas ir kt.) periodontito profilaktikai ir gydymui.

Projekto viešinimas

×