66-oji tarptautinė fizikos ir gamtos mokslų studentų konferencija „Open Readings 2023“

Balandžio 18–21 d. Vilniuje vyko 66-oji tarptautinė fizikos ir gamtos mokslų studentų konferencija „Open Readings 2023“, kurioje dalyvavo virš 350 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių.

Konferencijoje stendinius pranešimus pristatė Gamtos tyrimų centro Ekotoksikologijos laboratorijos darbuotojai:
dr. Tomas Makaras „The effects of graphene oxide and metal mixture on freshwater brown trout (Salmo trutta L.) swimming behaviour“
Agnė Bučaitė „Genotoxicity and cytotoxicity assessment of microplastics on fish“

Gamtos tyrimų centro Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijos darbuotoja:
Deimantė Tiškevičiūtė „Response of Entomopathogenic Nematode Steinernema feltiae to 1-Nonene, the Volatile of Insect Cadavers“

Taip pat stendinius pranešimus pristatė Ekotoksikologijos laboratorijoje praktiką atliekantys ir baigiamuosius darbus rengiantys Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro studentai, kuriems vadovauja dr. Gintarė Sauliutė ir dr. Milda Stankevičiūtė:
Toma Černauskaitė „Quantum dots toxic effects on brown trout (Salmo trutta fario)“
Gabrielė Oželytė „Evaluation of the salmonid sensitivity to the pathogenic oomycetes at the early development stage“
Eglė Gadeikytė „Effects of pathogenic oomycetes on Atlantic salmon embryos“
Eva Kutyš „Identification of cytogenetic potential of the fish pathogen Saprolegnia parasitica using erythrocytic nuclear abnormalities test“
Tyrimai atlikti pagal Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus: „Parazitų ir taršos sąveikos poveikis vandens organizmams“ (MULTIS, Nr. S-MIP-21-10) ir „Padangų gaisrų ir mikro- arba nanodalelių rizikos vandens aplinkai vertinimas“ (ARFA, Nr. S-MIP-22-51).

×