Sigitas Algis Davenis
Padalinys: Entomologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis:  2016-10-01 – 2024-09-30
Disertacijos tema: „Senų medžių bestuburių bioįvairovė, saugomos ir specifinės rūšys, jų paplitimas ir apsauga“
Vadovas: dr. Povilas Ivinskis

Evelina Baronienė
Padalinys: Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2016-10-01 – 2026-09-30
Disertacijos tema: „Plėviasparnių vabzdžių skirtingu evoliucijos greičiu pasižyminčių genomo dalių kintamumo, jų ekologinių bei elgsenos bruožų ir adaptyvumo antropogeninei aplinkai tarpusavio priklausomybės“
Vadovas:  doc. dr. Eduardas Budrys

Julija Danilovienė
Padalinys: Ekonominės botanikos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2017-10-01 – 2026-09-30
Disertacijos tema: „Svetimžemių rykštenių poveikis vietinėms rūšims ir bendrijoms“
Vadovė: dr. Birutė Karpavičienė
Konsultantė: dr. Jolanta Patamsytė

Monika Kalvaitienė
Padalinys: Floros ir geobotanikos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2017-10-01 – 2024-09-30
Disertacijos tema: „Augalų sinuzijos borealinės ir temperatinės zonų paribio žemapelkėse: aplinkos sąlygų įtaka, bei tarpusavio ryšiai“
Vadovė: dr. Ilona Jukonienė

Božena Ignotienė
Padalinys: Augalų fiziologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2018-10-01 – 2024-09-30
Disertacijos tema: „Probiotinių preparatų įtaka šakniavaisių augimui, antioksidantiniam aktyvumui ir produktyvumo formavimuisi“
Vadovė: dr. Sigita Jurkonienė
Konsultantė: dr. Virgilija Gavelienė

Simonas Račkauskas
Padalinys: Žuvų ekologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2018-10-01 – 2024-09-30
Disertacijos tema: „Šlakių įžuvinimo Neries baseino mažuosiuose intakuose tyrimai – augimas, mityba ir migracija“
Vadovas: dr. Vytautas Rakauskas

 

Rasa Tumaševičiūtė 
Doktorantūros laikotarpis: 2018-10-01 – 2025-09-30
Disertacijos tema: „Biodegraduojančių atliekų panaudojimo bioplastikų gamybai tyrimai“
Vadovas: dr. Gytautas Ignatavičius
Konsultantė: dr. (HP), prof. Lilija Kalėdienė

 

Reda Nalivaikienė
Padalinys: Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2019-01-02 – 2025-12-31
Disertacijos tema: „Biocheminių bei citogenetinių biožymenų atsakas vandens organizmuose po poveikio pavieniais stresoriais ar jų kompleksu“
Vadovė: Dr. Laura Butrimavičienė
Konsultantas: Dr. Virginija Kalcienė

Jonas Žvirgždas
Padalinys: Biodestruktorių tyrimo laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2019-10-01 – 2024-09-30
Disertacijos tema: „Mielių paplitimas įvairiuose antropogenizuotuose substratuose, biologiniai ir ekologiniai ypatumai, veiklos reguliavimas“
Vadovas: dr. Algimantas Paškevičius

 

 

Laurynas Taura
Padalinys: Floros ir geobotanikos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis:  2020-10-01–2024-09-30
Disertacijos tema: „Reprodukcinių ir funkcinių savybių įtaka nykstančių augalų rūšių populiacijų stabilumui klimato kaitos sąlygomis“
Vadovas: doc. dr. Zigmantas Gudžinskas

 

 

Kristina Valavičiūtė-Pocienė
Padalinys: Entomologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2020-10-01 – 2024-09-30
Disertacijos tema: „Kraujasiurbių vabzdžių biologijos ir jų vaidmens kraujo parazitų pernešime tyrimai“
Vadovė: dr. Rasa Bernotienė

 

 

Liucija Kamaitytė-Bukelskienė
Padalinys: Floros ir geobotanikos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2020-12-21 – 2024-12-20
Disertacijos tema: „Retų vienmečių vandens augalų populiacijų būklės vertinimas Baltijos aukštumos vandens buveinėse ir jų apsaugos priemonių pagrindimas“
Vadovė: dr. Zofija Sinkevičienė
Konsultantė: dr. Jurgita Butkuvienė

Viktorija Dobrynina
Padalinys: Entomologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2020-12-21 – 2024-12-20
Disertacijos tema: „Ekologijos požiūriu specializuotų, augalų audinius minuojančių mažųjų gaubtagalvių (Lepidoptera: Nepticuloidea, Nepticulidae) taksonominė inventorizacija ir papildytos šeimos ekologinės ir morfologinės charakteristikos“
Vadovas: prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis
Mokslinė konsultantė: dr. Svetlana Orlovskytė

Darius Valūnas
Padalinys: Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2020-12-21 – 2025-12-20
Disertacijos tema: „Medžių rievių anglies izotopinė sudėtis – klimato variacijų ir antropogeninio poveikio pėdsakai Baltijos jūros regione“
Vadovas: prof. habil. dr. Jonas Mažeika
Konsultantės: dr. Rūtilė Pukienė, dr. Miglė Stančikaitė

Gabrielė Bumbulytė
Padalinys: Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2021-10-01 – 2025-09-30
Disertacijos tema: „Didžiojo milčiaus, Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrionidae) chemoekologijos ypatumai“
Vadovas:  prof. habil. dr. Vincas Būda

Edoardo Nobili
Padalinys: Žuvų ekologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2021-10-01 – 2025-09-30
Disertacijos tema: „Ecology of Twaite shad, (Alosa fallax), in the Baltic Sea“
Vadovas: dr. Linas Ložys

Izabelė Šuikaitė
Padalinys: Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2021-10-01 – 2025-09-30
Disertacijos tema: „Vandens „žydėjimus“ sukeliančių svetimžemių melsvabakterių plitimas, įsikūrimas ir konkurencija su vietinėmis vidutinio klimato zonos gėlavandenėmis rūšimis“
Vadovė: dr. Judita Koreivienė

Martynas Skulskis
Padalinys: Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2022-10-01 – 2026-09-30
Disertacijos tema: „Bitininkystės urbanizuotose teritorijose ypatumai“
Vadovė: dr. Laima Balžytė-Čereškienė

Gerda Kymantienė  
Padalinys: Augalų patologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2022-12-19 – 2027-12-18
Disertacijos tema: „Ksilotrofinių grybų bendrijos ūkiniuose miškuose ir sengirėse“
Vadovas: dr. Vaidotas Lygis
Konsultantas: dr. Adas Marčiulynas

Diana Osadčaja
Padalinys: Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2022-12-19 – 2026-12-18
Disertacijos tema: „Vandens telkinio tipui specifiniai makrobestuburių rodikliai Lietuvos paviršinių vandenų ekologinės būklės kokybės vertinimui“
Vadovas: prof., dr. Kęstutis Arbačiauskas
Konsultantas: dr. Nathan Jay Baker

Elyza Pilipaitytė
Padalinys: Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2022-12-19 – 2026-12-18
Disertacijos tema: „Žvejybos ir klimato  kaitos įtakų Kuršių marių žuvų bendrijoms įvertinimas taikant dydžių paremtus ekosistemos modelius“
Vadovė: dr. Asta Audzijonytė
Konsultantai: dr. Eglė Jokubavičiūtė, dr. Linas Ložys

Giedrė Juozapavičiūtė
Padalinys: Ekotoksikologijos laboratprija
Doktorantūros laikotarpis: 2023-10-01 – 2028-09-30
Disertacijos tema: “Stramenopolinių grybų, lašišinių žuvų saprolegniozių sukėlėjų, patogeniškumo ir patogeno/taršos ekotoksikologinio poveikio tyrimai”
Vadovė: dr. Milda Stankevičiūtė
Konsultantė: dr. Svetlana Markovskaja

James Michael Edward Firkins
Padalinys: Paukščių ekologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2023-10-01 – 2027-09-30
Disertacijos tema: “Jaunų plėšriųjų paukščių (Accipitriformes) dispersija, išgyvenamumas, erdvės, buveinių naudojimo ir judėjimo dėsningumai, bei jų pokyčiai brendimo laikotarpiu
Vadovas: dr. Rimgaudas Treinys

Mantas Lisajevičius
Padalinys: Ekonominės botanikos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2023-10-01 – 2027-09-30
Disertacijos tema: “Lietuvos kultūrinių augalų laukinių gentainių ir gamtoje renkamų augalų išteklių išsaugojimo strategijų sukūrimas”
Vadovas: dr. Juozas Labokas
Konsultantas: dr. Vaidevutis Šveikauskas

Saulius Rumbutis
Padalinys: Paukščių ekologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2023-10-01 – 2027-09-30
Disertacijos tema: “Naminės pelėdos Strix aluco žiemojimo ekologijos, fenotipinio variabilumo ir plastiškumo tyrimai“
Vadovas: dr. Rimgaudas Treinys

Ieva Savickaitė
Padalinys: Žuvų ekologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2023-10-01 – 2027-09-30
Disertacijos tema: “Invazinio kaspijinio upinio grundalo (Neogobius fluviatilis) paplitimas, genetinė įvairovė, ekologinė niša bei konkurencija su vietinėmis žuvų rūšimis Nemuno baseine”
Vadovas: dr. Vytautas Rakauskas
Konsultantas dr. Petras Prakas

Deimantė Tiškevičiūtė
Padalinys: Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2023-11-07 – 2027-11-06
Disertacijos tema: „Tarpkryptiniai entomopatogeninių nematodų tyrimai: bioįvairovė Lietuvoje ir chemoekologinės sąveikos“
Vadovai: akad., prof. habil. dr. Vincas Būda, dr. Rasa Čepulytė

Narine Sahakyan Stavroulaki
Padalinys: Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2023-12-21 – 2027-12-20
Disertacijos tema: „Krauju mintančių nariuotakojų elgesį modifikuojančių infocheminių medžiagų tyrimai“
Vadovas: dr. Raimondas Mozūraitis
Moksliniai konsultantai: doc. dr. N. Emami

Gediminas Petrėnas
Padalinys: Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2023-12-21 – 2027-12-20
Disertacijos tema: „Bentoso titnagdumblių atsakas į sunkiųjų metalų ir nanodalelių taršą bei indikatorinių modelių pritaikymas taršos potencialui nustatyti gėlavandenėse ekosistemose
Vadovė: dr. Jūratė Karosienė
Mokslinė konsultantė: dr. Danguolė Montvydienė

×