Audrius Armanavičius
Padalinys: Kvartero tyrimų laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2017-10-02 – 2024-09-30
Disertacijos tema: „Kietųjų naudingų iškasenų potencialas Lietuvoje ir jų prieinamumo faktoriai antropoceno kontekste“
Vadovas: doc. dr. Jonas Satkūnas
Konsultantė: dr. Ingrida Bagdanavičiūtė

 

Simonas Danielius
Padalinys: Klimato ir vandens tyrimų laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2019-10-01 – 2024-09-30
Disertacijos tema: „Nusausinto durpių klodo diagenezė ir suslūgimo dėl oksidacijos procesų prognozavimas eksploatuojamuose durpynuose remiantis organinės anglies netekimais “acrotelm” sluoksnyje“
Vadovas: doc., dr. Julius Taminskas
Konsultantas: doc. dr. Jonas Satkūnas

Vytautas Minkevičius
Padalinys: Klimato ir vandens tyrimų laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2019-10-01 – 2024-09-30
Disertacijos tema: „Aplinkos veiksnių įtaka sulfatinio karsto vyksmuisi ir jo pokyčiams dėl klimato kaitos ir intensyvėjančio antropogeninio poveikio“
Vadovas: doc. dr. Jonas Satkūnas
Konsultantas: doc., dr. Julius Taminskas

Jonas Liugas
Padalinys: Giluminės geologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2020-10-01 – 2024-09-30
Disertacijos tema: „Nuosėdinės dangos nedidelės apimties geologinių struktūrų tyrimas ir modeliavimas remiantis geofizinių metodų duomenimis“
Vadovas: habil. dr. Saulius Šliaupa

Irina Sosnina
Padalinys: Kvartero tyrimų laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2020-10-01 – 2024-11-30
Disertacijos tema: „Reconstruction of the postglacial environmental changes in the south-eastern Baltic based on micropaleontological studies“
Vadovė: dr. Vaida Šeirienė
Konsultantas: prof. dr. Albertas Bitinas

Olga Demina
Padalinys: Giluminės geologijos laboratorija
Doktorantūros laikotarpis: 2022-10-01 – 2026-09-30
Disertacijos tema: „Mineralai ir uolienų pakitimai prekambro laikotarpio Varėnos geležies rūdos telkinyje – 1,5 mlrd. m. magmatizmo įtakos liudininkai“
Vadovė: dr. Gražina Skridlaitė

 

×