Įranga


REALAUS LAIKO PGR TERMOCIKLERIS QUANTSTUDIO 5

DNR kiekybiškai ir kokybiškai nustatyti, DNR amplifikacijai stebėti realiu laiku. Sistemą galima naudoti kaip konvencinį PGR prietaisą arba fluorescencijos detektorių.

KJELDALIO SISTEMA

Bendrojo azoto kiekiui nustatyti.

AUKŠTO NAŠUMO PLONASLUOKSNIAI CHROMATOGRAFAI CAMAG

Vitaminams C, B1, B3, B6, B12, D, kurkuminui, amino rūgštims, cukrams, antocianinams, giberelinui, auksinui nustatyti.

SPEKTROFOTOMETRAS SPECORD 210 ANALYTIK JENA

Antioksidantiniam aktyvumui, naudojant DPPH, polifenoliams, pigmentams, prolinui, krakmolui vaisiuose ir daržovėse kiekybiškai analizuoti.

REALAUS LAIKO PGR TERMOCIKLERIS AZURE CIELO 3

DNR kiekybiškai ir kokybiškai nustatyti, DNR amplifikacijai stebėti realiu laiku. Sistemą galima naudoti kaip konvencinį PGR prietaisą arba fluorescencijos detektorių.

DUJŲ CHROMATOGRAFAS FOCUS GC SSL SU FID JUTIKLIU

Angliavandenilių lengvosioms frakcijoms (mikroorganizmų metabolizmo produktams – CH4, C2H4), lakiesiems organiniams junginiams atskirti ir matuoti.

MIKROSKOPAI:
A) INVERTUOTAS EPIFLUORESCENCINIS FAZIŲ KONTRASTO MIKROSKOPAS SU JUODAI BALTO VAIZDO PERDAVIMO FUNKCIJA IR PROGRAMINE ĮRANGA
B) INVERTUOTAS MIKROSKOPAS SU SPALVOTO VAIZDO PERDAVIMO FUNKCIJA IR PROGRAMINE ĮRANGA
C) ŠVIESINIS MIKROSKOPAS SU SPALVOTO VAIZDO PERDAVIMO FUNKCIJA IR PROGRAMINE ĮRANGA

Mikroskopiniams objektams stebėti ir fotografuoti.

KLIMATINĖ KAMERA MEMMERT SU DIENOS / NAKTIES CIKLO, TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS PALAIKYMU

Dumblių, melsvabakterių grynoms kultūroms auginti ir palaikyti, eksperimentiniams tyrimams, modeliuojant aplinkos sąlygas.

BENDROSIOS ORGANINĖS ANGLIES ANALIZATORIUS TOC-L/TN SHIMADZU

Ištirpusios organinės anglies (TOC, NPOC), bendrosios anglies (TC), neorganinės anglies (IC), bendrojo azoto (TN) kiekiui vandenyje arba skystoje terpėje nustatyti.

FLUORIMETRAS ALGAELABANALYSER

Bendram chlorofilo a kiekiui vandenyje arba skystoje terpėje nustatyti, melsvabakterių ir dumblių klasių pasiskirstymui fitoplanktone ir fotosintezės aktyvumui įvertinti.

ŠALDYMO DĖŽĖ GT4921 (IDL GMBH & CO. KG)

Augalinei medžiagai, mikroorganizmų kolekcijai ilgai saugoti.

ULTRAŽEMŲ TEMPERATŪRŲ ŠALDIKLIS NU-9483E (NUAIRE)

Augalinei medžiagai, mikroorganizmų kolekcijai ilgai saugoti.

DŽIOVINIMO SPINTA ED 23 (VWR/BINDER)

Mikroorganizmams kultivuoti ir augalams auginti.
Mikroorganizmais užkrėstiems augalams auginti kontroliuojamomis sąlygomis.
Mikroorganizmų inseravimo ir emendavimo įrangos komplekso dalis.

DŽIOVINIMO SPINTA ED 53 (VWR/BINDER)

Mikroorganizmams kultivuoti ir augalams auginti.
Mikroorganizmais užkrėstiems augalams auginti kontroliuojamomis sąlygomis.
Mikroorganizmų inseravimo ir emendavimo įrangos komplekso dalis.

TERMOSTATAS BD 115 (VWR/BINDER)

Mikroorganizmų kultivavimas ir augalų auginimas; mikroorganizmais užkrėstų augalų auginimas kontroliuojamomis sąlygomis. Mikroorganizmų inseravimo ir emendavimo įrangos komplekso dalis.

PURTYMO INKUBATORIUS CERTOMAT IS (SARTORIUS AG)

Mikroorganizmams kultivuoti ir augalams auginti.
Mikroorganizmais užkrėstiems augalams auginti kontroliuojamomis sąlygomis.
Mikroorganizmų inseravimo ir emendavimo įrangos komplekso dalis.

TERMOSTATAS SU ŠVIESOS REŽIMU I-30VL (PERCIVAL)

Mikroorganizmams kultivuoti ir augalams auginti.
Mikroorganizmais užkrėstiems augalams auginti kontroliuojamomis sąlygomis.
Mikroorganizmų inseravimo ir emendavimo įrangos komplekso dalis.

AUGALŲ AUGINIMO KAMERA FITOTRON SGC 120 (WEISS TECHNIK/UMWELTTECHNIK)

Mikroorganizmams kultivuoti ir augalams auginti.
Mikroorganizmais užkrėstiems augalams auginti kontroliuojamomis sąlygomis.

BIOLOGINIS MIKROSKOPAS ECLIPSE E100 (NIKON INSTRUMENTS)

Pažeistai augalinei medžiagai vertinti.

Kultivuojamiems mikroorganizmams aptikti, taksonomiškai identifikuoti, charakterizuoti pagal jų morfologines savybes.

STEREOMIKROSKOPAS SMZ 800 (NIKON INSTRUMENTS)

Pažeistai augalinei medžiagai vertinti.

Kultivuojamiems mikroorganizmams aptikti, taksonomiškai identifikuoti, charakterizuoti pagal jų morfologines savybes.

ŠVIESINIS TRINOKULIARINIS MIKROSKOPAS ECLIPSE CI (NIKON INSTRUMENTS)

Pažeistai augalinei medžiagai vertinti.

Kultivuojamiems mikroorganizmams aptikti, taksonomiškai identifikuoti, charakterizuoti pagal jų morfologines savybes.

FLUORESCENCINIS MIKROSKOPAS ECLIPSE NI SU DIFERENCINIO INTERFERENCINIO KONTRASTO (DIC) REŽIMU (NIKON INSTRUMENTS)

Pažeistai augalinei medžiagai vertinti.

Kultivuojamiems mikroorganizmams aptikti, taksonomiškai identifikuoti, charakterizuoti pagal jų morfologines savybes.

STERILIZATORIUS MULTICONTROL 18L (VWR/CERTOCLAV)

Mikroorganizmams išskirti į grynas kultūras, kultivuoti sterilioje aplinkoje, mikroorganizmų grynoms kultūroms palaikyti, kultivuoti.

II KLASĖS LABORATORINIS LAMINARAS NU-480-400E (NUAIRE)

Mikroorganizmų molekulinės diagnostikos įrangos komplekso dalis.

TRAUKOS SPINTA TR-PI-150-80-270 (UAB „VILDOMA“)

Mikroorganizmų molekulinės diagnostikos įrangos komplekso dalis.

AUTOMATINIS DUJŲ DEGIKLIS SCHUETT PHOENIX II STANDARD (IDL GMBH& CO. KG)

Mikroorganizmų molekulinės diagnostikos įrangos komplekso dalis.

NEŠIOJAMASIS AUGALŲ LAPŲ PLOTO MATUOKLIS CI-203 (CID BIO-SCIENCE)

Lapų paviršiaus pažaidumui matuoti ir vertinti.

SPEKTROFOTOMETRAS DNR / RNR KONCENTRACIJAI MATUOTI NANOPHOTOMETER PEARL (IMPLEN)

Įvairių grupių mikroorganizmams (grybams, oomicetams, bakterijoms, fitoplazmoms, virusams) aptikti, identifikuoti ir charakterizuoti, naudojant molekulinius metodus.

TERMOCIKLERIS VERITI SU TEMPERATŪROS GRADIENTU (APPLIED BIOSYSTEMS)

Įvairių grupių mikroorganizmams (grybams, oomicetams, bakterijoms, fitoplazmoms, virusams) aptikti, identifikuoti ir charakterizuoti, naudojant molekulinius metodus.

GELIŲ DOKUMENTAVIMO SISTEMA FIREREADER D77 SU UVIBAND 1D PROGRAMINE ĮRANGA IR UV-PURE TRANSILIUMINATORIUMI (VWR/UVITEC)

Įvairių grupių mikroorganizmams (grybams, oomicetams, bakterijoms, fitoplazmoms, virusams) aptikti, identifikuoti ir charakterizuoti, naudojant molekulinius metodus.

MIKROCENTRIFUGA FRESCO 21 (VWR/THERMO FISHER SCIENTIFIC)

Įvairių grupių mikroorganizmams (grybams, oomicetams, bakterijoms, fitoplazmoms, virusams) aptikti, identifikuoti ir charakterizuoti, naudojant molekulinius metodus.

ELISA MIKROPLOKŠTELIŲ SKAITYTUVAS MULTISKAN FC (VWR/THERMO FISHER SCIENTIFIC)

Peptidams, baltymams, antikūnams ir hormonams kiekybiškai aptikti ir kiekybiškai įvertinti.

MIKROPLOKŠTELIŲ PLOVIMO ĮRENGINYS WELLWASH 4 MK 2 (VWR/THERMO FISHER SCIENTIFIC)

Peptidams, baltymams, antikūnams ir hormonams kiekybiškai aptikti ir kiekybiškai įvertinti.

GRYNO GERMANIO GAMA SPEKTROMETRINĖ SISTEMA ORTEC SU DETEKTORIUMI GWL-120-15-LB-AWT

Gama spinduliuotę skleidžiančių dirbtinių (Cs-137, Co-60 ir kt.) ir gamtinių (K-40, U-238 ir Th-232 serijų ir kt.) radionuklidų savitajam aktyvumui nustatyti, sprendžiant radiacinio monitoringo, radioekologijos, branduolinės geochronologijos ir kitus uždavinius.

SKYSTŲ SCINTILIATORIŲ SUPERŽEMO FONO SPEKTROMETRAS QUANTULUS 1220

Beta ir alfa daleles skleidžiančių dirbtinių ir gamtinių radionuklidų (tričio, radioanglies, stroncio-90 ir kt.) itin žemam savitajam aktyvumui nustatyti, sprendžiant radiacinio monitoringo, radioekologijos, branduolinės geochronologijos ir kitus uždavinius.

SKYSTŲ SCINTILIATORIŲ SUPERŽEMO FONO BETA SPEKTROMETRAS TRI-CARB 3170 TR/SL

Beta daleles skleidžiančių dirbtinių ir gamtinių radionuklidų (tričio, radioanglies, stroncio-90 ir kt.) itin žemam savitajam aktyvumui nustatyti, sprendžiant radiacinio monitoringo, radioekologijos, branduolinės geochronologijos ir kitus uždavinius.A

SKYSTŲ SCINTILIATORIŲ SPEKTROMETRAS HIDEX 300 SL

Beta daleles skleidžiančių dirbtinių ir gamtinių radionuklidų (tričio, radioanglies, stroncio-90 ir kt.) žemam savitajam aktyvumui nustatyti, sprendžiant radiacinio monitoringo, radioekologijos ir kitus uždavinius.

LAZERIO ABSORBCIJOS SPEKTROMETRAS PICARRO CAVITY RING-DOWN SPECTROMETER G2121-I

Organinės ir karbonatinės anglies turinčių medžiagų (gamtinių ir dirbtinių) anglies izotopų santykiui (δ13C) nustatyti, panaudojant katalitinio deginimo ir lazerio absorbcijos metodus. Organinės anglies šaltiniams apibūdinti.

KATALITINIO DEGINIMO ĮRENGINYS OX-501 OXIDIZER

Tričiui ir radioangliai pusiau automatiškai išskirti iš įvairių medžiagų greitai analizei, charakterizuojant radioaktyvias atliekas arba avarijų atvejais.

MIKROSKOPAS LEICA DM5000B

Mikroskopinių grybų mikromorfologijai detaliai stebėti ir identifikuoti.

MIKROSKOPAS LEICA DM750

Mikroskopinių grybų mikromorfologijai detaliai stebėti ir identifikuoti.

LAMINARAS SAFE FAST ELITE 212S

Dirbti su patogeniniais ir santykinai patogeniniais mikroorganizmais.

LAMINARAS SAFEMATE 1.2 VISION

Dirbti su patogeniniais ir santykinai patogeniniais mikroorganizmais.

DUJŲ CHROMATOGRAFAS TRACE ULTRA GC

Mikroorganizmų metabolizmo produktams tirti.

SPEKTROFOTOMETRAS EVOLUTION 60S UV-VISIBLE

Mikroorganizmų sintetinamoms medžiagoms nustatyti.

HOMOGENIZATORIUS PRECELLYS 24-DUAL

Mikroorganizmų ląstelėms homogenizuoti.

TERMOCIKLERIS TECHNE TC-5000 5PRIME

Polimerazinei grandininei reakcijai atlikti.

ELEKTROFOREZĖS ĮRANGA MULTI SUB MINI

RNR ir DNR molekulėms atskirti agarozės gelyje.

GELIŲ DOKUMENTAVIMO SISTEMA INFINITY-VX2 1100

Agarozės geliams saugiai peržiūrėti.

TERMOSTATAS INCUCELL

Mikroorganizmams kultivuoti.

TERMOSTATAS CO2CELL

Mikroorganizmams auginti anaerobinėmis sąlygomis.

TERMOSTATAS MEMMERT IPP 55

Mikroorganizmams kultivuoti.

TERMOSTATAS MEMMERT IN 160

Mikroorganizmams kultivuoti.

KAITINIMO KROSNELĖ ECOCELL

Mikrobiologiniams indams džiovinti, sterilinti karštu oru.

AUTOKLAVAS 5075EL

Terpėms, tirpalams sterilinti, mikroorganizmams nukenksminti garais.

AUTOKLAVAS TUTTNAUER 3870 EVL

Terpėms, tirpalams sterilinti, mikroorganizmams nukenksminti garais.

PURTYKLĖS KS 260, KS 501, MS 3

Mikroorganizmams auginti giluminiu būdu.

PURTYKLĖ 4000I CONTROL

Mikroorganizmams auginti giluminiu būdu, taikant įvairias auginimo sąlygas.

VANDENS GRYNINIMO SISTEMA GFL 2004

III lygio vandeniui paruošti. Paruošto vandens kokybė yra III lygio ir atitinka ASTM standartą.

ŠALDIKLIS KULTŪROMS LAIKYTI UPRIGHT 240

Mikroorganizmų kultūroms žemoje temperatūroje palaikyti.

CENTRIFUGA SIGMA 2-16 PK

Mėginiams centrifuguoti, siekiant išsaugoti jų tiriamas savybes.

KRIOGENINIS ŠALDIKLIS NICOOL FREEZAL

Jautriems biologiniams mėginiams užšaldyti kontroliuojamu greičiu ir saugoti.

LIOFILIZATORIUS ALPHA 1-4 LD PLUS

Mikroorganizmų kultūroms džiovinti šalčiu (liofilizuoti) sumažintame slėgyje.

KLIMATINĖ KAMERA GROW 470

Mikroorganizmams auginti.

SPALVOTAS DIDELIO FORMATO (IKI A0) RAŠALINIS SPAUSDINTUVAS (BRAIŽYTUVAS)

Didelio formato (iki A0) dokumentams spalvotai spausdinti.

DIDELIO FORMATO (IKI 914,4 MM PLOČIO) SPALVOTAS SKENERIS

Didelio formato dokumentams (iki 914,4 mm pločio) spalvotai skenuoti.

AUTOMATIZUOTAS GENETINIS ANALIZATORIUS SU INTEGRUOTU LAZERIU 3500 GENETIC ANALYSER

DNR sekoskaitai ir mikrosatelitinių DNR fragmentų tyrimams.

DOKUMENTAVIMO SISTEMA SU PROGRAMINE ĮRANGA, SKIRTA TLC PLOKŠTELĖMS IR ELEKTROFOREZĖS GELIAMS BALTOJE IR ULTRAVIOLETINĖJE ŠVIESOJE VIZUALIZUOTI

Cheminiam kerpių rūšių identifikavimui (plonasluoksnės chromatografijos komplekse) ir molekuliniam grybų identifikavimui.

MIKROSKOPAVIMO KOMPLEKSAS SU FOTOGRAFAVIMO IR VAIZDŲ DOKUMENTAVIMO ĮRANGA

Mikroskopinis kerpių ir grybų identifikavimas.

BEPILOČIAI ORLAIVIAI:

A) BEPILOTIS ORLAIVIS DJI MAVIC 2 ZOOM
B) FIKSUOTO SPARNO BEPILOTIS ORLAIVIS UAV BIRDIE + PARROT SEQUOIA

A) Distanciniams vietovės tyrimams: objektams fotografuoti, stebėti, vietovės ir (arba) objektų 3D, 2D modeliams kurti, ortofotografiniams žemėlapiams sudaryti.
B) Distanciniams vietovės tyrimams: didelių teritorijų (iki 200 ha) ortofotografiniams žemėlapiams sudaryti; augalijai tirti, naudojant multispektrines nuotraukas, pvz., normalizuotam augmenijos skirtumo indeksui (Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) teritorijoje apskaičiuoti.

LAZERINIS DALELIŲ DYDŽIO MATAVIMO PRIETAISAS ANALYSETTE 22 MICROTEC PLUS

Dalelių dydžių pasiskirstymui suspensijose, emulsijose, kietosiose medžiagose nustatyti.

MULTIDIMENSINĖS DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS SISTEMA SU MASIŲ DETEKTORIUMI

Lakiesiems organiniams junginiams kokybiškai ir kiekybiškai analizuoti.

FITOTRONAS FITOTRON SGC120

Kontroliuojama aplinka įvairiems organizmams tirti.

VAIZDO STEBĖJIMO PROGRAMINĖ ĮRANGA ETHOVISION XT

Bet kurio gyvūno elgesiui, judėjimui ir veiklai sekti ir analizuoti.

Visiems standartiniams elgsenos testams.

Dideliam našumui ir dideliam turiniui testuoti.

Sudėtingiems bandymų protokolams.

Vaizdo įrašams sekti, t. y. gyvūnui aptikti vaizdo faile arba tiesioginiame vaizdo įraše, jam atskirti nuo fono, jo buvimo vietai ir judėjimui sekti.

Aktyvumo pokyčiams aptikti pikselių lygiu (idealiai tinka tiriant elgesį).

Elgsenos pokyčiams įvertinti rankiniu būdu arba automatiškai. Daugybei skirtingų analizių atlikti, pasitelkus gautas koordinates ir laiko žymas.

Daugybei parametrų išskirti (greičiui, nueitam atstumui, laikui, praleistam tam tikroje zonoje ir kt.) ir rezultatams vizualizuoti keletu būdų, pvz., brėžiniais, grafikais ir šilumos žemėlapiais (heatmaps).

DUJŲ CHROMATOGRAFAS CLARUS 500 SU ELEKTROANTENOGRAMŲ DETEKCIJOS SISTEMA SYNTECH; PROGRAMINĖ ĮRANGA GCEAD V 4.4

Dujų chromatografijos elektroantenogramų detekcija yra analitinė procedūra, skirta junginiams sudėtinguose mišiniuose, kurie stimuliuoja vabzdžių uoslę, greitai identifikuoti (t. y. konkrečioms cheminėms medžiagoms, kurias vabzdys gali užuosti, identifikuoti). Ši informacija gali būti naudojama, norint atrasti biologiškai aktyvius junginius, tokius kaip lytiniai feromonai, atraktantai, repelentai, kurie keičia vabzdžių elgesį.

AMPLIFIKATORIUS EPPENDORF 6331 MASTERCYCLER NEXUS GRADIENT

DNR sekoms dauginti polimerazinės grandininės reakcijos būdu arba kitoms temperatūrai jautrioms reakcijoms vykdyti, pvz., PGR produktui valyti.

TERMOMIKSERIS EPPENDORF THERMOMIXER COMFORT

Skysčiams 1,5 ml mėgintuvėliuose šildyti, vėsinti ir maišyti.

CENTRIFUGA EPPENDORF MINISPIN

Skirtingo tankio medžiagoms atskirti išilgai spindulio, sukant skystį 1,5 ml mėgintuvėliuose apie nejudančią ašį.

ELEKTROFOREZĖS GALIOS ŠALTINIS CLEAVER SCIENTIFIC LTD MP-250 V

RNR ir DNR molekulėms atskirti elektroforezės metu agarozės gelyje.

GELIŲ DOKUMENTAVIMO SISTEMA

UV lempos apšviečiamiems agarozės geliams po elektroforezės fotografuoti.

4 ATŠAKŲ ARENOS TIPO OLFAKTOMETRAS SU ŠVARAUS ORO TIEKIMO SISTEMA

Kvapo šaltinio poveikiui (atraktyvumui, repelentiškumui) vabzdžių elgsenai nustatyti. Kvapo šaltiniu gali būti tiek gyva medžiaga (augalas, vabzdžiai), tiek susintetintos cheminės medžiagos.

SKENUOJANTIS ELEKTRONINIS MIKROSKOPAS QUANTA 250 SU OXFORD EDS (ENERGIJOS DISPERSIJOS SISTEMA) ANALIZATORIUMI IR INCA ANALITINE SISTEMA

Elektrai laidiems ir nelaidiems pavyzdžiams vizualiai analizuoti antrinių elektrodų (SE) ir atspindėtų antrinių elektrodų (BSE) vaizdų metodu ir sudėčiai nustatyti.

Suakmenėjusiems gyvūnams, augalams (fosilijoms) ir uolienoms atpažinti, jų aplinkai ir evoliucijai tirti.

Uolienų petrografinei sudėčiai analizuoti, naudojant EDS analizatorių.

Dirbtinių junginių paviršiams, jų pokyčiams, veikiant įvairiomis medžiagomis, tirti (biodegradacija).

Įvairių kietų medžiagų (plastiko, archeologinės keramikos) sudėčiai nustatyti.

Užterštumui nustatyti (valymo įrenginių).

MĖGINIŲ DENGIMO METALAIS APARATAS EMITECH SC7620 MINI SPUTTER COATER SU DENGIMO ANGLIMI PRIEDU CA7625 IR KRITINIO TAŠKO DŽIOVINTUVAS EMITECH E3000

Mėginiams, skirtiems darbui su skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (SEM), paruošti.

Elektros krūviams nuo analizuojamo paviršiaus pašalinti. Mėginiai dengiami metalu (Au/Pd) arba anglimi.

Labai smulkiems ir drėgniems biologiniams pavyzdžiams išdžiovinti tolesnei jų analizei.

POLIARIZACINIS MIKROSKOPAS NIKON ECLIPSE 50I POL IR STEREOSKOPINIS DIDINAMASIS MIKROSKOPAS NIKON SMZ1500

Mėginiams analizuoti praeinančioje šviesoje pagal jų optines savybes.

Uolienų šlifams tirti, suakmenėjusioms augalų ar gyvūnų liekanoms (fosilijoms), botaniniams mėginiams (žiedadulkėms, sporoms) analizuoti.

ROTACINIS MAGNETOMETRAS JR-6 SU TERMINIO IŠMAGNETINIMO KROSNIMI MMTD-80A IR IŠMAGNETINIMO ĮTAISU MOLSPIN LTD AF DEMAGNETISER

Pavyzdžių liekaniniam įmagnetinimui matuoti tiek uolienose, tiek medžiagose.

Paleomagnetiniams, magnetiniams ir paleointensyvumo tyrimams.

MAGNETINIO IMLUMO NUSTATYMO ĮRENGINYS MFK1-B

Pavyzdžių magnetinei anizotropijai matuoti ir rezultatams analizuoti kompiuterine programa SAFYR4W.

Paleomagnetiniams, magnetiniams tyrimams, pvz., uolienų amžiui nustatyti.

Aplinkos gruntui ir vandens taršai tirti.

BINOKULIARAS OLYMPUS SZX10 SU FOTOAPARATU CANON EOS 80D

Smulkioms detalėms stebėti ir fotografuoti.

MIKROSKOPAS NIKON ECLIPSE SI-L+INFINITY 1-2 SU FOTOKAMERA TELEDYNE LUMENERA INFINITY 1

Labai smulkioms detalėms (šviesai laidiems preparatams) stebėti ir fotografuoti.

BINOKULIARAS MOTIC SMZ-161

Smulkioms detalėms stebėti.

 

 

VABZDŽIŲ AUGINIMO KAMBARIAI

Įvairiems vabzdžiams auginti mokslo tiriamaisiais tikslais.

VAIZDO ANALIZĖS SISTEMA

Vaizdui iš preparato nufotografuoti, paversti jį skaitmeniniu ir vaizdams lengvai redaguoti, jiems archyvuoti.

Mikroorganizmų morfometriniams matavimams atlikti ir gautiems duomenims statistiškai apdoroti.

Pasitelkus turimą vaizdą, galima grįžti į tas preparatų vietas, kuriose buvo nufotografuoti mikroorganizmai.

VIVARIUMAS

Bandomiesiems gyvūnams (paukščiams) laikyti ir procedūroms atlikti (Direktyva 2010/63/ES).

SHIMADZU EFEKTYVIOJI SKYSČIŲ CHROMATOGRAFIJOS SISTEMA LC 20AD SU UV-VIS DETEKTORIUMI (HPLC)

Organiniams junginiams analizuoti abiotinės ir biotinės aplinkos komponentuose.

RENTGENO FLUORESCENCINĖS ENERGODISPERSINĖS ANALIZĖS SPEKTROMETRIJA

Makro- ir mikroelementams analizuoti abiotinės aplinkos komponentuose.

UNIVERSALUS SROVĖS MATUOKLIS C31

Vandens srovėms ir debitams matuoti natūraliose ir dirbtinėse vagose.

AUTOMATINIS VANDENS LYGIO MATUOKLIS SOLINST LEVELOGGER 5

Vandens lygiui ir temperatūrai automatiškai matuoti.

SPEKTROFOTOMETRAS GENESYS 20

Vandenyje ištirpusiems jonams nustatyti.

NEŠIOJAMASIS MULTIMETRAS WTW MULTI 340I

PH, O2, savitajam elektriniam laidžiui matuoti.

DŽIOVINIMO KROSNIS BINDER FD 23 (MAŽA)

Gyviems organizmams džiovinti iki sausos medžiagos, kuri vėliau naudojama įvairiems tyrimams (pavyzdžiui, stabiliųjų izotopų).

DŽIOVINIMO KROSNIS BINDER FD 115 (DIDELĖ)

Gyviems organizmams džiovinti iki sausos medžiagos, kuri vėliau naudojama įvairiems tyrimams (pavyzdžiui, stabiliųjų izotopų).

MIKROSVARSTYKLĖS SARTORIUS ME5, SE2 SERIES

Mikromėginiams sverti. Pavyzdžiui, stabiliųjų izotopų analizei skirtiems mėginiams paruošti.

TELEMETRINIŲ TYRIMŲ ĮRANGA

Žuvų migracijoms stebėti.

RIEBALŲ KONCENTRACIJOS MĖGINIUOSE NUSTATYMO ĮRANGA

Riebalų koncentracijai mėginyje nustatyti.

ŽUVŲ AMŽIAUS IR AUGIMO NUSTATYMO ĮRANGA

Žuvų amžiui ir augimui nustatyti.

ELEKTROŽŪKLĖS ĮRANGA

Žuvų mėginiams surinkti, gausumui ir rūšinei sudėčiai įvertinti.

TINKLAI

Žuvų mėginiams surinkti, gausumui ir rūšinei sudėčiai įvertinti.

ĮVAIRAUS TIPO GAUDYKLĖS

Žuvų mėginiams surinkti, gausumui ir rūšinei sudėčiai įvertinti, žuvų migracijoms vertinti.

GARO STERILIZATORIUS ГК-100-3М

Terpėms ir laboratorinėms priemonėms sterilizuoti.

BIOAPSAUGOS LAMINARINIO SRAUTO SPINTA ESCO LA2-4A1

Saugiai dirbti su bakterijomis, virusais, ląstelėmis ar toksiškomis medžiagomis.

TERMOSTATAS LOVIBOND ET 626-5

Mikroorganizmams auginti.

IKRŲ INKUBAVIMO SISTEMA SU ŠEŠIOMIS 8 L TALPOS WEISS TIPO KOLBOMIS

Žuvų ikrams inkubuoti ir toliau auginti. Sistema tinkama ir šaltavandenėms žuvų rūšims.

ŠALTO IR VIDUTINĖS TEMPERATŪROS VANDENS RECIRKULIACINĖ AKVAKULTŪROS SISTEMA (RAS)

Šaltavandenių žuvų rūšims auginti, panaudojant jas moksliniams tyrimams.

ULTRAŽEMOS TEMPERATŪROS ŠALDIKLIS SANYO MDF-U3386S

Kultūroms, DNR, RNR ir baltymams stabiliai palaikyti žemose temperatūrose.

EPPENDORF CENTRIFUGŲ KOMPLEKTAS

Įvairių tūrių mėginiams (biomasei, baltymams, nukleorūgštims) išskirti ir gryninti.

OPTINIS SPEKTROFOTOMETRAS GENESYS 20

Mikroorganizmų optiniam tankiui nustatyti.

POLIMERAZINEI GRANDININEI REAKCIJAI ATLIKTI SKIRTA ĮRANGA:

A) TERMOCIKLERIS

B) GRADIENTINIS TERMOCIKLERIS

DNR selektyviai amplifikuoti polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) metodu.

NUKLEORŪGŠČIŲ IR BALTYMŲ ELEKTROFORETINIO FRAKCIONAVIMO IR DETEKCIJOS ĮRANGA:

A) SROVĖS ŠALTINIS
B) HORIZONTALIOS ELEKTROFOREZĖS ĮRANGA
C) VERTIKALIOS ELEKTROFOREZĖS ĮRANGA
D) BALTYMŲ PERNAŠOS PRIEDAS
E) GELIŲ DOKUMENTAVIMO SISTEMA

Nukleorūgštims ir baltymams išskirsti pagal jų molekulinę masę molekulinės biologijos tyrimams, baltymų pernašai ir detekcijai, nukleorūgščių ir baltymų elektroforetiniams vaizdams analizuoti ir dokumentuoti.

AUTOKLAVAS RAYPA AES-75

Mitybinėms terpėms ir buferiniams tirpalams paruošti, įvairioms skystoms ir kietoms medžiagoms sterilizuoti.

SVARSTYKLĖS KERN

Laboratorijoje naudojamų medžiagų svoriui nustatyti.

MIKROSKOPAS LEICA DM750

Mikroorganizmų ląstelėms morfologiškai analizuoti.

LABORATORINĖ DŽIOVINIMO / KAITINIMO SPINTA MLW WSU 100

Mėginiams ir laboratoriniams indams džiovinti ir sterilinti karščiu.

PH MATUOKLIS VIOLAB 50

Buferinių tirpalų, mitybinių terpių, mėginių pH nustatyti.

 

TERMOSTATUOJAMOSIOS PURTYKLĖS

Mikroorganizmams kultivuoti ir biologinėms reakcijoms vykdyti kontroliuojamu temperatūriniu režimu.

PURTYKLĖS

Visų rūšių mėginiams greitai maišyti ir purtyti. Priklausomai nuo purtyklės priedo, galima maišyti skysčius reakcijos induose, mėgintuvėliuose, mikrotitravimo plokštelėse.

VANDENS DISTILIATORIUS GFL 2008

Analitinės kokybės vandeniui paruošti distiliavimo būdu.

MINITERMOSTATAI

Biologinėms reakcijoms vykdyti, mėginiams inkubuoti kontroliuojamu temperatūriniu režimu.

LAMINARAI

Saugiai dirbti su mikroorganizmų ir ląstelių kultūromis.

KLIMATINĖ SPINTA BRONSON PGC-660

Vienodoms aplinkos sąlygoms užtikrinti, vykdant eksperimentus.

DŽIOVINIMO SPINTA MEMMERT 3414 M/2H

Mėginiams džiovinti.

MIKROSKOPAS NIKON ECLIPSE 80I

Kraujo mėginiams analizuoti.

FLUORESCENCINIS MIKROSKOPAS OPTIKA B-600TIFL

Mėginiams fluorescenciškai vaizdinti.

STEREOMIKROSKOPAS MEIJI TECHNO RZ

Mėginiams vizualizuoti.

CENTRIFUGA HAEMATOKRIT 210

Hematokritui matuoti.

GLIUKOZĖS KIEKIO ANALIZATORIUS ANALYZER EKSAN-GM

Gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti.

OPTINIS MIKROSKOPAS OLYMPUS BX51 SU FLUORESCENCINIU PRIEDĖLIU OLYMPUS U-RFL-T IR KAMERA DP 70

Plika akimi neįžiūrimiems objektams arba jų struktūros dalims optiškai padidinti.

OPTINIS MIKROSKOPAS OLYMPUS BX51

Plika akimi neįžiūrimiems objektams arba jų struktūros dalims optiškai padidinti.

OPTINIS MIKROSKOPAS OLYMPUS BX53 SU PIXELINK KAMERA

Plika akimi neįžiūrimiems objektams arba jų struktūros dalims optiškai padidinti.

OPTINIS MIKROSKOPAS OLYMPUS CX31

Plika akimi neįžiūrimiems objektams arba jų struktūros dalims optiškai padidinti.

ŠVIESOS KANALO FILTRO FOTOMETRAS THERMO LABSYSTEMS MULTISKAN ASCENT

Standartiniams fotometriniams matavimams atlikti.

RECIRKULIACINIS AUŠINTUVAS JULABO F250

Temperatūrai palaikyti nuo –10 arba 0 °C iki +40 °C (±0,5 °C stabilumas).

TERMOPURTYKLĖ THERMO-SHAKER TS-100C

Tirpalams maišyti su temperatūriniu režimu.

ŠALDANTI CENTRIFUGA HERAEUS MEGAFUGE 8R

Skirtingo tankio medžiagoms atskirti.

ŠALDANTI CENTRIFUGA THERMO SCIENTIFIC CL30R

Skirtingo tankio medžiagoms atskirti.

MAIŠYTUVAS DLAB MX-S

Skystiems komponentams maišyti mėgintuvėliuose.

SKAITMENINIS TERMOBLOKAS SU PURTYMO FUNKCIJA DLAB HCM100-PRO

Tirpalams maišyti su temperatūriniu režimu.

FLUORESCENCINIS SPEKTROMETRAS PERKINELMER LS-55

Įvairiems bioanalitiniams tikslams.

GILAUS ŠALDYMO ĮRENGINYS SKADI DF 8517GL GREEN LINE

Reagentams, fermentinei medžiagai, liuminescencinėms bakterijoms laikyti.

INKUBATORIUS ALL ROUND TOXKIT INCUBATOR

Kontroliuojamoms temperatūros ir apšvietimo sąlygoms palaikyti vėžiagyvių, dumblių, pirmuonių ir verpečių gyvybingumo testuose ir mikroorganizmams perinti.

DVIEJŲ SPINDULIŲ SKENUOJANTIS SPEKTROFOTOMETRAS AGILENT TECHNOLOGIES CARY 60 UV-VIS

Matavimams standartinėse ir pratekančio tipo kiuvetėse atlikti.

Fermentinių reakcijų sistemoms matuoti, baltymo kiekiui nustatyti.

DIDELĖS TALPOS ULTRACENTRIFUGA SORVALL WX ULTRA 100 SERIES

Diferenciškai centrifuguoti.

Ląstelių komponentams frakcionuoti.

DAUGIAFUNKCIS MIKROPLOKŠTELIŲ ANALIZATORIUS GLOMAX MULTI MODEL E9032

Fluorescencijai, liuminescencijai ir absorbcijai matuoti.

Taikoma DNR ir RNR, baltymo kiekiui įvertinti, fermentų aktyvumui nustatyti, genų ekspresijai nustatyti, ląstelių gyvybingumui ir citotoksiškumui įvertinti, ląstelių apoptozei tirti.

LIUMINOMETRAS MICROTOX MODEL 500 ANALYZER

Liuminescencinių bakterijų šviesos emisijai matuoti ir duomenims kaupti.

Standartiniams Microtox ūminio ir ilgalaikio toksiškumo skystosios ir kietosios fazių testams bei Mutatox genotoksiškumo testui atlikti.

LĄSTELIŲ SKAIČIUOTUVAS CASY MODEL TT SYSTEM

Bendram, gyvų ir mirusių ląstelių kiekiui įvertinti, ląstelių tūriui ir agregacijai nustatyti.

TĖKMĖS CITOMETRAS BD FACS CALIBUR

Fiksuotų dumblių, bakterijų ir kt. ląstelėms, pažymėtoms fluorescenciniais reagentais arba pasižyminčioms autofluorescencija, identifikuoti, kiekybiškai ir kokybiškai vertinti ir diversifikuoti.

×