Akademinės etikos komisijos nariai:

Dr. Jūratė Karosienė

Komisijos pirmininkė, Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

Dr. Algimantas Paškevičius

Komisijos pirmininkės pavaduotojas, Biodestruktorių tyrimų laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Dr. Ieva Baužienė

Komisijos sekretorė, Geoaplinkos tyrimų laboratorijos mokslo darbuotoja

Dr. Vytautas Kesminas

Žuvų ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas

Prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis

Entomologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas

Dr. Dalia Kisielienė

Kvartero tyrimų laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

×