Gamtos tyrimų centre suformuota šios sudėties Pagalbos Ukrainai organizavimo darbo grupė:

dr. Olena Kudlai – P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja (grupės vadovė);

dr. Judita Koreivienė – Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja;

dr. Nathan Jay Baker – Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijos tyrėjas;

dr. Jurga Jankauskienė – mokslinė sekretorė, Augalų fiziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja;

Jurga Šilinskaitė – Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė personalui.

 

Grupės tikslai:

1. Teikti Gamtos tyrimų centro bendruomenei informaciją apie galimybę padėti Ukrainai (įskaitant galimybę įsidarbinti Gamtos tyrimų centre).

2. Organizuoti pagalbos įgyvendinimą.

×