Ankstyvosios karjeros tyrėjų komitetas (AKTK) –  neatlygintinai veikiantis vidinis GTC darinys, siekiantis vykdyti reguliarias šviečiamąsias ir sistemingas informacines veiklas, skatinančias institucijos Ankstyvosios karjeros tyrėjų (AKT) bendradarbiavimą, aukšto lygio mokslinius tyrimus, darbo aplinkos sąlygų gerinimą bei įsitraukimą į institucijos gyvenimą ir tolimesnį vystymąsi.

Ankstyvosios karjeros tyrėjų bendruomenę sudaro GTC doktorantūros studijų studentai, podoktorantūros stažuotojai, mokslo darbuotojai, kuriems daktaro laipsnis suteiktas ne daugiau nei prieš 15 metų.

 • Konsultuoti AKT aukšto lygio mokslinių tyrimų klausimais.
 • Padėti GTC plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.
 • Organizuoti mokslo rezultatų sklaidą visuomenėje.
 • Rūpintis AKT integravimu į GTC vykdomas mokslininkų veiklas, kad būtų išlaikytas mokslinių tyrimų tęstinumas ir palanki aplinka vykdyti mokslinę, eksperimentinę ir kūrybinę veiklą.
 • Plėtoti AKT tarpdisciplininį bendradarbiavimą GTC, su Lietuvos ir užsienio studijų įstaigomis, mokslo ir verslo organizacijomis.
 • Plėtoti AKT įsitraukimą į GTC veiklą, siekti, kad svarstant siūlymus, susijusius su moksline veikla, darbu laboratorijose, intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe ir kitais klausimais, būtų atsižvelgta į AKT nuomonę ir interesus.
 • Skatinti mokslo integracinės ir sąžiningumo kultūros stiprinimą, lygių galimybių ir emocinės gerovės užtikrinimą.
 • 2024 m. balandžio 24 d. Gamtos tyrimų centre įvyko GTC Ankstyvosios karjeros tyrėjų visuotinis susirinkimas, kurio metu, balsuojant už pasiūlytus kandidatus (iš viso buvo 10), buvo išrinkti AKTK nariai: dr. Nathan Jay Baker,  dr. Carolina R. F. Chagas, dr. Denis Copilaş-Ciocianu, dokt. Olga Demina, dr. Dr. Lukas Petrulaitis, dr. Gintaras Malmiga, dokt. Kristina Valavičiūtė-Pocienė. Šią dieną taip pat įvyko ir pirmasis naujo AKTK narių posėdis, kurio metu pirmininku išrinktas dr. Nathan Jay Baker.

 

 • 2022 m. gegužės 5 d. Gamtos tyrimų centre įvyko pirmasis GTC Ankstyvosios karjeros tyrėjų visuotinis susirinkimas, kurio metu, balsuojant už pasiūlytus kandidatus (iš viso buvo 12), buvo išrinkti AKTK nariai: dr. Nathan Jay Baker, dokt. Gabrielė Bumbulytė, dr. Justas Dainys, dr. Vaidas Palinauskas, dr. Gintarė Slavinskienė, dr. Domas Uogintas, dokt. Tautvydas Žalnierius. Šią dieną įvyko pirmasis AKTK narių posėdis, kurio metu pirmininku išrinktas dr. Vaidas Palinauskas.

 

 • 2022 m. balandžio 1 d. Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos posėdyje patvirtinami AKTK nuostatai. Nutarimas Nr. GTC-MT-3/15e.

 

 • 2021 m. rugpjūčio 27 d. Gamtos tyrimų centre įvyko pirmasis AKTK steigimo iniciatyvinės grupės susitikimas. Iniciatyvinės grupės nariai: dr. Laura Butrimavičienė, dr. Justas Dainys, dr. Gintaras Malmiga, dr. Vaidas Palinauskas (AKTK steigimo iniciatorius), dr. Gintarė Slavinskienė, dr. Sigitas Šulcius, dr. Jurgita Švedienė.

 

 

×