Ankstyvosios karjeros tyrėjų komitetas

Ankstyvosios karjeros tyrėjų komitetas (AKTK) – ankstyvosios karjeros tyrėjų reikalų koordinatorių grupė, neatlygintinai veikianti kaip vidinis Gamtos tyrimų centro (GTC) darinys.

Ankstyvosios karjeros tyrėjai

Ankstyvosios karjeros tyrėjų bendruomenę sudaro GTC doktorantūros studijų studentai, podoktorantūros stažuotojai, mokslo darbuotojai, kuriems daktaro laipsnis suteiktas ne daugiau nei prieš 15 metų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmasis ankstyvosios karjeros tyrėjų bendruomenės piknikas Verkių dvaro rūmų pievoje 2022 m. birželio 3 d.

Sukurti jaunųjų (ne būtinai amžiumi) mokslininkų tarpdisciplininę bendruomenę, kuri padėtų tiek baigusiems doktorantūrą asmenims greičiau integruotis į GTC gyvenimą, tiek turėtų balsą formuojant patį GTC gyvenimą. Panašios struktūros ir veiklos krypties dariniai, veikiantys mokslo institucijų sudėtyje, yra paplitęs gerosios praktikos reiškinys Europos mastu.

 • 2021 m. rugpjūčio 27 d. GTC įvyko pirmasis AKTK steigimo iniciatyvinės grupės susitikimas. Iniciatyvinės grupės nariai: dr. Laura Butrimavičienė, dr. Justas Dainys, dr. Gintaras Malmiga, dr. Vaidas Palinauskas (AKTK steigimo iniciatorius), dr. Gintarė Slavinskienė, dr. Sigitas Šulcius, dr. Jurgita Švedienė.
 • 2022 m. balandžio 1 d. GTC Mokslo tarybos posėdyje patvirtinti AKTK nuostatai. Nutarimas Nr. GTC-MT-3/15e
 • 2022 m. gegužės 5 d. GTC įvyko pirmasis visuotinis ankstyvosios karjeros tyrėjų susirinkimas, kurio metu, balsuojant už pasiūlytus kandidatus (iš viso – 12), buvo išrinkti AKTK nariai: dr. Nathan Jay Baker, dokt. Gabrielė Bumbulytė, dr. Justas Dainys, dr. Vaidas Palinauskas, dr. Gintarė Slavinskienė, dr. Domas Uogintas, dokt. Tautvydas Žalnierius. Šią dieną įvyko pirmasis AKTK narių posėdis, kurio metu pirmininku išrinktas dr. Vaidas Palinauskas Daugiau

Tikslas – vykdyti reguliarias šviečiamąsias ir sistemingas informacines veiklas, skatinančias mokslininkų bendradarbiavimą, aukšto lygio mokslinius tyrimus, darbo aplinkos sąlygų gerinimą ir ankstyvosios karjeros tyrėjų įsitraukimą į GTC gyvenimą ir tolimesnį vystymąsi.

Uždaviniai:

 • Konsultuoti ankstyvosios karjeros tyrėjus aukšto lygio mokslinių tyrimų klausimais.
 • Padėti GTC plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.
 • Organizuoti mokslo rezultatų sklaidą visuomenėje.
 • Rūpintis ankstyvosios karjeros tyrėjų integravimu į GTC vykdomas mokslininkų veiklas, kad būtų išlaikytas mokslinių tyrimų tęstinumas ir palanki aplinka vykdyti mokslinę, eksperimentinę ir kūrybinę veiklą.
 • Plėtoti ankstyvosios karjeros tyrėjų tarpdisciplininį bendradarbiavimą GTC, su Lietuvos ir užsienio studijų įstaigomis, mokslo ir verslo organizacijomis.
 • Plėtoti ankstyvosios karjeros tyrėjų įsitraukimą į GTC veiklą, siekti, kad svarstant siūlymus, susijusius su moksline veikla, darbu laboratorijose, intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe ir kitais klausimais, būtų atsižvelgta į ankstyvosios karjeros tyrėjų nuomonę ir interesus.
 • Skatinti mokslo integracinės ir sąžiningumo kultūros stiprinimą, lygių galimybių ir emocinės gerovės užtikrinimą.

Ankstyvosios karjeros tyrėjau, turi idėjų kaip pagerinti savo ir kitų kolegų darbo aplinką GTC? Susidūrei su keblumais vystant sėkmingą mokslininko karjerą GTC? Reikia palaikymo ar patarimo? Turi idėjų ar pastabų AKTK veiklai?

Drąsiai kreipkis į AKTK narius ir kartu ieškokime geriausių sprendimų. Juk kartu lengviau, ar ne?

Pažadame Tau visišką informacijos konfidencialumą, pagarbą Tavo asmenybei, bendravimą be jokių išankstinių nuostatų.

Interesų sritys ir koordinatoriai

DUK

 1. Ką daryti, jei iš koordinatoriaus nesulaukiau reikiamos pagalbos arba nepavyko su juo susisiekti?

Rašyk el. p. akt@gamtc.lt arba kreipkis į AKTK pirmininką.

 1. Nerandu mano interesus atitinkančios srities, kur man kreiptis?

Rašyk el. p. akt@gamtc.lt arba kreipkis į AKTK pirmininką.

 1. Ar galiu AKTK parašyti anoniminę žinutę?

Tikrai taip. Ją gali įrašyti žinutės laukelyje skiltyje Kontaktai

AKTK atstovauja ankstyvosios karjeros tyrėjų interesams ir teikia pasiūlymus AKTK nariams, dalyvaujant GTC valdymo organų sudėtyje ir veiklose.

AKTK pateikti pasiūlymai:

2022 m.

Įtraukti ankstyvosios karjeros tyrėjus į GTC doktorantūros komisijų sudėtį.

Statusas: Priimta

Neįpareigojantys, laisvos formos seminarai ir diskusijos, skirti ankstyvosios karjeros tyrėjų kompetencijoms stiprinti:

Diskusijų ir seminarų ciklas „Kavos pertraukėlė su AKT(K)“

Podoktorantūros stažuotės: projektų paraiškos, karjeros perspektyvos, gerosios praktikos pavyzdžiai. 2022-06-06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMT jaunųjų mokslininkų grupių projektų paraiškos: gerųjų patirčių pavyzdžiai. 2022-06-08.

 

Renginiai, skirti GTC ankstyvosios karjeros tyrėjų socialiniams ryšiams stiprinti:

Pirmasis GTC ankstyvosios karjeros tyrėjų piknikas. 2022-06-03. Daugiau.

 

Renginiai, skirti GTC ankstyvosios karjeros tyrėjų tarpdisciplininiam bendradarbiavimui stiprinti:

 

 

Informacija ruošiama

Renginiai, skirti GTC ankstyvosios karjeros tyrėjų mokslo rezultatų sklaidai visuomenėje ir kompetencijoms šioje srityje stiprinti:

 

 

Informacija ruošiama

Ankstyvosios karjeros tyrėjų komiteto nariai:

Dr. Vaidas Palinauskas

Komiteto pirmininkas, P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas

Dr. Nathan Jay Baker

Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijos tyrėjas

Gabrielė Bumbulytė

Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijos doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

Dr. Justas Dainys

Žuvų ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas

Dr. Gintarė Slavinskienė

Klimato ir vandens tyrimų laboratorijos mokslo darbuotoja

Dr. Domas Uogintas

Floros ir geobotanikos laboratorijos mokslo darbuotojas

Tautvydas Žalnierius

Augalų fiziologijos laboratorijos doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas

 

Turi klausimų / pasiūlymų / idėjų?

Bendraukime! El. p. akt@gamtc.lt

Adresas: Gamtos tyrimų centras, Akademijos g. 2, Vilnius

GTC ankstyvosios karjeros tyrėjų „Facebook“ grupė https://www.facebook.com/groups/ankstyvosioskarjerostyrejai/

 

  * Privalomas laukelis

  ×