Naujienos

  Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-48, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Fizinės geografijos (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas: „Kranto zonos...
 

2022.07.01

2022 m. priėmimas į Fizinės geografijos (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-48, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Fizinės geografijos (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas: „Kranto zonos nešmenų pernašos ir hidrodinaminių procesų tyrimas remiantis sąnašų magnetinėmis savybėmis (Pietryčių Baltija)“. Galimas vadovas doc. dr. Donatas Pupienis. „Augalijos būklės ir hidrologinių pokyčių tyrimai durpinėse šlapynėse, remiantis nuotoliniais metodais“. Galima vadovė doc., dr. Rasa Šimanauskienė. Stojantieji į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 15.00 val. pateikia: prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite čia, request a permission);...

plačiau

  Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-46, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Ekologijos ir aplinkotyros (N 012) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas: „Bitininkystės...
 

2022.07.01

2022 m. priėmimas į Ekologijos ir aplinkotyros (N 012) mokslo krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-46, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Ekologijos ir aplinkotyros (N 012) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas: „Bitininkystės urbanizuotose teritorijose ypatumai“. Galima vadovė dr. Laima Blažytė-Čereškienė. „Retųjų žemės elementų ir nanojunginių poveikis gėlavandeniams dumbliams“. Galimas vadovas dr. Levonas Manusadžianas, konsultantė dr. Sigita Jurkonienė. „Dumblių integravimas į multi-trofinę akvakultūrą, siekiant didinti aplinkos tvarumą ir skatinti žiedinę ekonomiką“. Galima vadovė dr. Judita Koreivienė. „Prognozinis Neries upės modelis galimai staigiai vandens taršai vertinti, įvykus avarijai Baltarusijos AE“. Galima vadovė dr. Žana Skuratovič....

plačiau

  Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-47, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Geologijos (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas: 1.     ...
 

2022.07.01

2022 m. priėmimas į Geologijos (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-47, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Geologijos (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas: 1.      „Mineralai ir uolienų pakitimai prekambro laikotarpio Varėnos geležies rūdos telkinyje – 1,5 mljrd. m. magmatizmo įtakos liudininkai“. Galima vadovė dr. Gražina Skridlaitė. Stojantieji į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 15.00 val. pateikia: prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite čia, request a permission); magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas; gyvenimo aprašymą; anketą (anketą rasite...

plačiau

  Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-49, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Zoologijos (N 014) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas: „Lietuvos gėlavandenių žuvų...
 

2022.07.01

2022 m. priėmimas į Zoologijos (N 014) mokslo krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-49, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Zoologijos (N 014) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas: „Lietuvos gėlavandenių žuvų helmintų įvairovė, paplitimas ir evoliucija“. Galima vadovė dr. Olena Kudlai. „Filogenetinė genties Culidoides (Diptera, Ceratopogonidae) analizė molekulinių duomenų kontekste“. Galimas vadovas akad. prof. (HP) dr. Sigitas Podėnas. „Pesticidų poveikis naudingųjų žygių (Carabidae) mitybinei ekologijai“. Galimas vadovas dr. Norbertas Noreika. Stojantieji į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 15.00 val. pateikia: prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite...

plačiau

1
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį