Naujienos

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Mikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: gebėjimas organizuoti mikologinius tyrimus, patirtis grybų (ypač lichenizuotų ir lichenofilinių) taksonominiuose ir ekologiniuose tyrimuose. Darbo pobūdis: vykdyti...
 

2022.12.01

Skelbiamas konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Mikologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas Mikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: gebėjimas organizuoti mikologinius tyrimus, patirtis grybų (ypač lichenizuotų ir lichenofilinių) taksonominiuose ir ekologiniuose tyrimuose. Darbo pobūdis: vykdyti grybų taksonomijos, ekologijos ir sąveikos su kitais organizmais tyrimus, analizuoti duomenis, rengti publikacijas tarptautinio lygio leidiniuose. Reikalavimai pretendentams: Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie po daktaro suteikimo laipsnio suteikimo paskelbė ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 5 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip 4 žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su...

plačiau

  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant invazinių augalų populiacijų lauko tyrimus ir analizuojant tyrimų duomenis, dalyvavimas eksperimentinės plėtros veiklose. Darbo pobūdis:...
 

2022.12.01

Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Floros ir geobotanikos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas): Pretendentų privalumai: patirtis vykdant invazinių augalų populiacijų lauko tyrimus ir analizuojant tyrimų duomenis, dalyvavimas eksperimentinės plėtros veiklose. Darbo pobūdis: invazinių ir vietinių augalų rūšių savybių tyrimai: lauko tyrimai, mokslinių duomenų rinkimas, klasifikavimas ir analizė; tarptautinio lygio mokslo straipsnių publikavimas; eksperimentinės plėtros darbai invazinių augalų kontrolės ir saugomų augalų rūšių išsaugojimo srityse. Reikalavimai pretendentams: Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi vykdyti arba padėti vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės...

plačiau

  Lapkričio 30 d. Gamtos tyrimų centro Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijos darbuotojai lankėsi UAB „Divaks“ bandomosios gamyklos patalpose. Laboratorijos darbuotojai buvo supažindinti su didžiojo milčiaus auginimu pramoniniu mastu, kuris remiasi žiedinės ekonomikos principais....
 

2022.12.01

Gamtos tyrimų centro Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijos darbuotojai lankėsi UAB „Divaks“ bandomosios gamyklos patalpose

Lapkričio 30 d. Gamtos tyrimų centro Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijos darbuotojai lankėsi UAB „Divaks“ bandomosios gamyklos patalpose. Laboratorijos darbuotojai buvo supažindinti su didžiojo milčiaus auginimu pramoniniu mastu, kuris remiasi žiedinės ekonomikos principais. UAB „Divaks“ teikia prioritetą geriausioms vabzdžių gyvenimo, veisimosi ir auginimo sąlygoms. Diskusijos metu aptartas verslo ir mokslo bendradarbiavimas, galimi moksliniai tyrimai, kuriuos pasitelkus būtų kuriamos unikalios technologijos, užtikrinančios nuolatinę ingredientų kokybę.

plačiau

  Seminaro metu mokslinius pranešimus skaitė Gamtos tyrimų centro mokslininkai – vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. R. Paškauskas,  pranešimo tema „Vandens žydėjimas Kuršių mariose: tik blogybė ar galimi ištekliai mėlynajai ekonomikai?“ ir vyresnysis mokslo darbuotojas...
 

2022.12.01

Lietuvos mokslų akademijoje vyko mokslinis seminaras „Pažeistų vandens ekosistemų atkūrimas – Lietuvos patirtis ir ateities perspektyvos“

Seminaro metu mokslinius pranešimus skaitė Gamtos tyrimų centro mokslininkai – vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. R. Paškauskas,  pranešimo tema „Vandens žydėjimas Kuršių mariose: tik blogybė ar galimi ištekliai mėlynajai ekonomikai?“ ir vyresnysis mokslo darbuotojas dr. V. Kesminas, pranešimo tema „Žuvų bendrijų atkūrimo patirtis ir perspektyvos Lietuvoje“. Gamtos tyrimų centro atstovai kartu su kitais seminaro dalyviais ieškojo efektyviausių būdų ir sprendimų pažeistoms vandens ekosistemoms atkurti.

Renginyje akcentuota, kad siekiant tvaraus šalies vystymosi, svarbu rūpintis ir daugiau dėmesio skirti ne tik technologinėms pažeistų vandens ekosistemų atkūrimo priemonėms, bet ir socialiniams-ekonominiams klausimams.

plačiau

1
...

Laboratorijos

Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių.

Atvira prieiga

Pasirinkite įrenginį