Doktorantūra – trečiosios pakopos studijos, kurių paskirtis rengti aukštos kvalifikacijos mokslininkus, gebančius spręsti mokslo problemas, aktualias tarptautinei mokslo bendruomenei, bei dalyvauti eksperimentinės plėtros tyrimuose. Centrui suteikta doktorantūros teisė gamtos mokslų srities biologijos (N010) mokslo krypties kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Inovatyvios medicinos centru, ekologijos ir aplinkotyros (N012), geologijos (N005), zoologijos (N014) mokslų krypties kartu su Vilniaus universitetu, fizinės geografijos (N006) mokslo krypties su Vilniaus universitetu ir Klaipėdos universitetu.

×