Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys doktorantūros studijas:

Gamtos tyrimų centro direktoriaus įsakymai:

Doktorantūros reglamentai ir programų sandai:

Komitetai:

Dokumentų pavyzdžiai:

Formos studijoms:

Prašymų pavyzdžiai:

Ataskaitos formos doktorantams:

×