NAUJOS MOKSLUI RŪŠYS

Rūšis (biologinis taksonas) yra esminė biologinės įvairovės sudedamoji dalis. Nauja rūšis yra mokslui anksčiau visai nežinotas taksonominis gamtos vienetas. Jų įteisinimą reglamentuoja tarptautiniai susitarimai – nomenklatūros kodeksai (International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants adopted by the Nineteenth International Botanical Congress, 2017; https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php; International Code of Zoological Nomenclature, https://code.iczn.org/?frame=1, ir kt.).

Siekiant aprašyti naujas rūšis, reikia ypač aukštos mokslinės kompetencijos, nes tam neužtenka pažinti vienos šalies ar regiono fauną ar florą, tam reikalingos žinios iš viso pasaulio net ir apie labai lokaliai paplitusias, retas ir sunkiai identifikuojamas rūšis. Įrodymui, kad tai tikrai nauja mokslui nežinoma rūšis, dažniausiai turi būti ištirti visi skirtinguose muziejuose ir mokslinėse kolekcijose saugomi artimų rūšių pavyzdžiai bei išnagrinėta visa su šiomis rūšimis susijusi literatūra. Tai yra ilgas ir sunkus procesas, todėl naujas rūšis gali skelbti tik didelę ir ilgametę tarptautinę patirtį turintys mokslininkai.

Naujų rūšių paieškos yra vienas svarbiausių šiuolaikinės biologinės sistematikos uždavinių, ypač aktualus dėl vis spartėjančios aplinkos degradacijos ir rūšių nykimo. Manoma, kad kiekvieną dieną Žemėje visam laikui išnyksta ne mažiau kaip viena organizmų rūšis. Blogiausia, kai visam laikui prarandamos net ir mokslui nežinomos rūšys

Atlikus visas kodekse numatytas procedūras rūšis ir jos pavadinimas įtvirtinami visam laikui ir yra privalomi visų šalių mokslininkams. Kartu išlieka ir su šia rūšimi susijusi informacija apie aprašiusius mokslininkus, įstaigą ir šalį. Pagristai tokios rūšys yra kiekvienos mokslo institucijos ir šalies pasididžiavimas, rūšies tipams suteikiamas specialus apsaugos statusas.

 

Gamtos tyrimų centro mokslininkų aprašytos naujos mokslui rūšys

Ferreira-Juniora, F., Dutra, D., Martins b, N., Valkiūnas, G., & Braga, É. (2018). Haemoproteus (Parahaemoproteus) paraortalidum n. sp. Ferreira-Junior et al., 2018. neteikiama. Institute of Biological Sciences, Belo Horizonte,.
Valkiūnas, G., Ilgūnas, M., Bukauskaitė, D., Chagas, C., Bernotienė, R., & Himmel, T. et al. (2019). Haemoproteus (Parahaemoproteus) homogeneae n. sp. Valkiūnas et al., 2019. neteikiama. Queensland Museum, Queensland, Australia: kolekcij.
Valkiūnas, G., Ilgūnas, M., Bukauskaitė, D., Chagas, C., Bernotienė, R., & Himmel, T. et al. (2019). Haemoproteus (Parahaemoproteus) homopicae n. sp. Valkiūnas et al., 2019. neteikiama. Queensland Museum, Queensland, Australia: kolekcij.
Valkiūnas, G., Ilgūnas, M., Bukauskaitė, D., Chagas, C., Bernotienė, R., & Himmel, T. et al. (2019). Haemoproteus (Parahaemoproteus) homominutus n. sp. Valkiūnas et al., 2019. neteikiamas. Queensland Museum, Queensland, Australia: kolekcij.
Lottaa, I., Valkiūnas, G., Pacheco, A., Escalante, A., Hernández, S., & Mattaa, N. (2019). Leucocytozoon (Leucocytozoon) neotropicalis n. sp. Lotta et al., 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:B94C6BFD-0591-4736-8AED-05716A46DA0B). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:B94C6BFD-0591-4736-8AED-0.
Lotta, I., Valkiūnas, G., Pacheco, A., Escalante, A., Hernández, S., & Matta, N. (2019). Leucocytozoon (Leucocytozoon) grallariae n. sp. Lotta et al., 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:CB9EE09D-7B94-4AFB-A290-CBD882006059). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:CB9EE09D-7B94-4AFB-A290-C.
Chagas, C., Bukauskaitė, D., Ilgūnas, M., Iezhova, T., & Valkiūnas, G. (2018). Haemoproteus ( Parahaemoproteus ) homopalloris n. sp. Chagas et al., 2018 (urn:lsid:zoobank.org:act:5481116F-3F96-40D2-956E-96C710C64F29). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:5481116F-3F96-40D2-956E-9.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2018). Johanssoniella bina Remeikis & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:3A4A2712-3725-4640-B416-2224C7CAB78F). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:3A4A2712-3725-4640-B416-2.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2018). Brachinepticula elongata Remeikis & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:C0805D5E-FD40-41E2-9FE7-DD5A321EB75F). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:C0805D5E-FD40-41E2-9FE7-D.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2018). Acalyptris solaris Remeikis & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:370B6815-E0B8-4465-9BA1-7082E0A4E218). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:370B6815-E0B8-4465-9BA1-7.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2018). Fomoria cornijuxtata Remeikis & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:221A2ABD-B9FC-431F-9E3E-A2AF0FCF4302). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:221A2ABD-B9FC-431F-9E3E-A.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2018). Ectoedemia bulbosa Remeikis & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:ABCE03B3-F5A4-4CA8-B2F6-5AEB0B7B4AC1). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:ABCE03B3-F5A4-4CA8-B2F6-5.
Stonis, J., & Diškus, A. (2018). Astrotischeria furcata Stonis & Diškus, 2018 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:284C8F40-3D6C-4959-BD11-3971DDC88185). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:284C8F40-3D6C-4959-BD11-3.
Diškus, A., & Stonis, J. (2018). Astrotischeria onae Diškus & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:F5EA962A-2A23-42D1-B43E-771FFD399053). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:F5EA962A-2A23-42D1-B43E-7.
Diškus, A., & Stonis, J. (2018). Astrotischeria casila Diškus & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:A01A48E1-5AC4-42F7-B32E-D7823A34B691). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A01A48E1-5AC4-42F7-B32E-D.
Diškus, A., FILHO, F., & Stonis, J. (2018). Astrotischeria selvica Diškus, Carvalho-Filho & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:1ACB7714-141E-4DCA-9828-0250B6CFB023). neteikiama. (urn:lsid:zoobank.org:act:1ACB7714-141E-4DCA-9828-.
Diškus, A., & Stonis, J. (2018). Astrotischeria maya Diškus & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:978B1C1E-ABE7-4258-8BD9-EDDED88A6A85). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:978B1C1E-ABE7-4258-8BD9-E.
Diškus, A., & Stonis, J. (2018). Astrotischeria amazonica Diškus & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:C79FF9D3-6A43-40EF-9365-2DEBFEE8C5CC). neteikia. urn:lsid:zoobank.org:act:C79FF9D3-6A43-40EF-9365-2.
Diškus, A., & Stonis, J. (2018). Astrotischeria trilobata Diškus & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:94C36CE1-BC8E-45E1-8D29-56D8CD0EE4B3). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:94C36CE1-BC8E-45E1-8D29-5.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2018). Simplimorpha (Myrtinepticula) sapphirella Remeikis & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:152FD48E-CBDA-465C-A0C0-90BFEBF3131C). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:152FD48E-CBDA-465C-A0C0-9.
Stonis, J., & Diškus, A. (2018). Simplimorpha (Myrtinepticula) kailai Stonis & Diškus, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:38E1A3C2-09FE-47AB-9C89-D955941C479A). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:38E1A3C2-09FE-47AB-9C89-D.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2018). Simplimorpha (Myrtinepticula) nielseni Remeikis & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:3143A860-8274-4F38-831C-5C39A51B8453). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:3143A860-8274-4F38-831C-5.
Diškus, A., & Stonis, J. (2018). Simplimorpha (Myrtinepticula) cercaria Diškus & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:2633F04A-BA12-49FF-862E-17CC26DB740F). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:2633F04A-BA12-49FF-862E-1.
Diškus, A., Stonis, J., & Vargas, S. (2019). Astrotischeria ochrimaculosa Diškus, Stonis & Vargas, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:92C2E608-49E1-43F1-80B2-2139D02FC738). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:92C2E608-49E1-43F1-80B2-2.
Stonis, J., & Vargas, S. (2019). Astrotischeria colombiana Stonis & Vargas, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:1C78C8E3-857D-44A9-9F9D-0732D0511EF1). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:1C78C8E3-857D-44A9-9F9D-0.
Stonis, J., & Vargas, S. (2019). Stigmella foreroi Stonis & Vargas, 2019 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:0D7EEC0D-DF22-454C-8C18-E7132B433167). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:0D7EEC0D-DF22-454C-8C18-E.
Diškus, A., & Stonis, J. (2019). Coptotriche carmencita Stonis & Diškus, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:679162F7-9DD9-4767-80E2-CF0AD29F5A88). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:679162F7-9DD9-4767-80E2-C.
Diškus, A., & Stonis, J. (2019). Coptotriche parvisacculata Diškus & Stonis, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:767FC3CD-6D2E-4E2D-954A-4132A1233CBE). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:767FC3CD-6D2E-4E2D-954A-4.
Diškus, A., & Stonis, J. (2019). Astrotischeria guatemalica Diškus & Stonis, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:86F4708D-294B-4AB3-98BB-38B0F25C017B). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:86F4708D-294B-4AB3-98BB-3.
Diškus, A., & Stonis, J. (2019). Astrotischeria bacchariphaga Diškus & Stonis, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:16C9CB09-B2A6-4F71-A506-90DCB2C58878). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:16C9CB09-B2A6-4F71-A506-9.
Diškus, A., & Stonis, J. (2019). Astrotischeria truncata Diškus & Stonis, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:7E0B52DE-347C-48A6-B776-0936503C595A). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:7E0B52DE-347C-48A6-B776-0.
Stonis, J., & Diškus, A. (2019). Astrotischeria sanjosei Stonis & Diškus, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:9BDCB50F-C30E-4A61-9447-EFD2B0183F38). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:9BDCB50F-C30E-4A61-9447-E.
Stonis, J., & Diškus, A. (2019). Astrotischeria dondavisi Stonis & Diškus, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:AF1A13ED-5948-4C0C-ABE0-D429687BF493). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:AF1A13ED-5948-4C0C-ABE0-D.
Diškus, A., & Stonis, J. (2019). Ozadelpha nigella Diškus & Stonis, 2019 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:863084AC-5BC9-497C-83FF-49A851CB69C8). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:863084AC-5BC9-497C-83FF-4.
Stonis, J., & Vargas, S. (2019). Hesperolyra guajavifoliae Stonis & Vargas, 2019 (Lepidoptera: Nepticulidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:C4224ABF-1778-4651-BC9F-E5E3A48A100D). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:C4224ABF-1778-4651-BC9F-E.
Stonis, J., Diškus, A., & Mey, W. (2019). Coptotriche versicolor Stonis, Diškus & Mey, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:DDE67425-F6D8-4D93-89A7-F7D00779C707). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:DDE67425-F6D8-4D93-89A7-F.
Stonis, J., Diškus, A., & Mey, W. (2019). Tischeria armata Stonis, Diškus & Mey, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:3035BB27-B03F-4AED-B8DE-65466F293E73). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:3035BB27-B03F-4AED-B8DE-6.
Saldaitis, A., Volynkin, A., & Benedek, B. (2019). Euchalcia eos Saldaitis, Volynkin & Benedek 2019 (Lepidoptera: Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:68E64111-4DFA-45A0-956F-5692D664D80B). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:68E64111-4DFA-45A0-956F-5.
Volynkin, A., Cerny, K., & Saldaitis, A. (2019). Cyana lada Volynkin, Černý & Saldaitis, 2019 (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) (urn:lsid:zoobank.org:act:8779BBC4-76C7-497C-93BE-25BC34CDA7FF). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:8779BBC4-76C7-497C-93BE-.
Saldaitis, A., & Yakovlev, R. (2019). Rasa litanga Saldaitis & Yakovlev, 2019 (Lepidoptera: Cossidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:D9374B24-1A6F-4820-A81C-010D234CC4FD). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:D9374B24-1A6F-4820-A81C-0.
Gyulai, P., & Saldaitis, A. (2019). Phlogophora butvili Gyulai & Saldaitis, 2019 (Lepidoptera: Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:BC8702CC-EDB0-4230-8930-1BF0150B02D4). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:BC8702CC-EDB0-4230-8930-1.
Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2019). Alphaea alfreda Volynkin & Saldaitis, 2019 (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) (urn:lsid:zoobank.org:act:CBF205ED-C900-4586-B5D2-DFBC777D6BCB). neteikiamas. urn:lsid:zoobank.org:act:CBF205ED-C900-4586-B5D2-D.
VOLYNKIN, A., SALDAITIS, A., & TITOV, S. (2019). Athaumasta tarbagata Volynkin, Titov & Saldaitis, 2019 (Lepidoptera: Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:035EB489-FBD6-43F8-B8C3-BE5E10AB364D). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:035EB489-FBD6-43F8-B8C3-B.
VOLYNKIN, A., SALDAITIS, A., & TITOV, S. (2019). Athaumasta kuchinichi Volynkin, Titov & Saldaitis, 2019 (Lepidoptera: Noctuidae (urn:lsid:zoobank.org:act:D9486171-B548-4869-9690-A44BFA961DFC). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:D9486171-B548-4869-9690-A.
VOLYNKIN, A., & SALDAITIS, A. (2019). Athaumasta etugenVolynkin & Saldaitis, 2019 (Lepidoptera: Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:8E5B6C53-5FA1-4B1A-8348-2743F3AF757C). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:8E5B6C53-5FA1-4B1A-8348-2.
VOLYNKIN, A., & SALDAITIS, A. (2019). Athaumasta dzhungarica Volynkin & Saldaitis, 2019 (Lepidoptera: Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:53406E90-15E2-4A4B-A7B5-9DE09DD002D6). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:53406E90-15E2-4A4B-A7B5-9.
Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2019). Athaumasta arida Volynkin & Saldaitis, 2019 (Lepidoptera: Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:CDE0C4E5-F009-4F8F-B201-7347185C72CE). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:CDE0C4E5-F009-4F8F-B201-7.
Saldaitis, A., Volynkin, A., & Dûda, J. (2019). Lemyra kaikarisi Saldaitis, Volynkin & Duda, 2019 (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) (urn:lsid:zoobank.org:act:C4DD0477-5993-4495-B287-1012AAA681DC). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:C4DD0477-5993-4495-B287-1.
Gyulai, P., Saldaitis, A., & Wu, S. (2019). Chandata rothei Gyulai, Saldaitis & Wu, 2019 (Lepidoptera: Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:BAB8CAAF-1CEC-4F98-BFF3-12F1CB061398). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:BAB8CAAF-1CEC-4F98-BFF3-1.
Gyulai, P., Saldaitis, A., & Wu, S. (2019). Chandata bidentata Gyulai, Saldaitis & Wu, 2019 (Lepidoptera: Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:9420427A-D0D1-4D6F-9C75-A9A571371837). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:9420427A-D0D1-4D6F-9C75-A.
Gyulai, P., & Saldaitis, A. (2019). Blepharosis sirotka Gyulai & Saldaitis, 2019 (Lepidoptera: Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:FDC9B626-B10C-4C37-8BC2-E0221B8DECC7). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:FDC9B626-B10C-4C37-8BC2-E.
Gyulai, P., Saldaitis, A., & Zilli, A. (2019). Alena alena Gyulai, Saldaitis & Zilli, 2019 (Lepidoptera: Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:21C2146F-E2BD-4B33-A059-556B006C6B3C). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:21C2146F-E2BD-4B33-A059-5.
Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2018). Lithosarctia witti Volynkin & Saldaitis, 2018 (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) (urn:lsid:zoobank.org:act:16D60CD0-E8F0-4641-A29A-BB756B64E9AB). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:16D60CD0-E8F0-4641-A29A-B.
Saldaitis, A., & Zolotuhin, V. (2018). Phyllodesma kopetzi Saldaitis & Zolotuhin, 2018 (Lepidoptera: Lasiocampidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:EE68F8D4-379E-4C26-A42F-F375FB8F881D). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:EE68F8D4-379E-4C26-A42F-F.
Saldaitis, A., Volynkin, S., & Truuverk, A. (2018). Lasianobia qinghana Saldaitis, Volynkin & Truuverk, 2018 (Lepidoptera: Erebidae, Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:256D3E18-D391-4B0F-AEA1-7C826177F71B). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:256D3E18-D391-4B0F-AEA1-7.
Saldaitis, A., Volynkin, A., & Truuverk, A. (2018). Lasianobia labranga Saldaitis, Volynkin & Truuverk, 2018 (Lepidoptera: Erebidae, Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:6B952140-FE3D-4570-B789-91ACEE2C8CC4). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:6B952140-FE3D-4570-B789-9.
SALDAITIS, A., VOLYNKIN, A., & TRUUVERK, A. (2018). Lasianobia dvoraki Saldaitis, Volynkin & Truuverk, 2018 (Lepidoptera: Erebidae, Noctuidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:407F9526-CBF2-4781-A57F-6A315C6CF645). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:407F9526-CBF2-4781-A57F-6.
SALDAITIS, A., VOLYNKIN, A., & DÛDA, J. (2018). Lemyra elena Saldaitis, Volynkin & Duda, 2018 (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) (urn:lsid:zoobank.org:act:738B8DCE-B31F-4EFD-89AA-26F09D894901). neteikiamas. urn:lsid:zoobank.org:act:738B8DCE-B31F-4EFD-89AA-2.
Podėnas, S. (2019). Dicranomyia (Dicranomyia)  yankovskyi Podenas, 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:90E41A4D-AAFC-43C9-BD08-5940A3EBDD4F). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:90E41A4D-AAFC-43C9-BD08-5.
Podėnas, S. (2019). Dicranomyia (Dicranomyia)  petrasiuni Podenas, 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:84D03BC4-BEF8-48C3-9A2D-B1A05394BDAD). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:84D03BC4-BEF8-48C3-9A2D-B.
Podėnas, S. (2019). Dicranomyia (Dicranomyia)  jirisana Podenas, 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:CE215E5E-EA62-46D2-A27B-0B9761F3C4BE). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:CE215E5E-EA62-46D2-A27B-0.
PODENAS, S. (2019). Dicranomyia (Dicranomyia)  cornuta Podenas, 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:B19234E7-65A7-4C06-B8BF-20FF3A978349). neteikiamas. urn:lsid:zoobank.org:act:B19234E7-65A7-4C06-B8BF-2.
PODENAS, S. (2019). Dicranomyia (Dicranomyia) byuni Podenas, 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:1C40DCC6-D073-4C45-84AB-6458C9A3527E). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:1C40DCC6-D073-4C45-84AB-6.
Podenas, S., & PETERSEN, M. (2019). Lipsothrix odaesana Podenas and Petersen, 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:1A2C0BAC-0AA9-4810-B2C0-60E15088FEAF). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:1A2C0BAC-0AA9-4810-B2C0-6.
Markevičiūtė, R., & Podėnas, S. (2019). Antocha (Antocha) bella Markeviciute and Podenas, 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:71309F2C-DD0A-44DD-BBCB-A419E0882EEA). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:71309F2C-DD0A-44DD-BBCB-A.
Podėnas, S., & Byun, H. (2018). Libnotes (Libnotes) byersiana Podenas and Byun, 2018 (urn:lsid:zoobank.org:act:9363852D-86A3-4CDC-A0C6-DEB63FF9A098). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:9363852D-86A3-4CDC-A0C6-D.
Pilipenko, V., Starkevich, P., & Gavryushin, D. (2019). Tipula laocai Pilipenko, Starkevich & Gavryushin, 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:87ACB644-CE0F-411F-ABBD-154622D87F49). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:87ACB644-CE0F-411F-ABBD-1.
Starkevič, P., Men, Q., & Saldaitis, A. (2019). Tipula xinduqiaoensis Starkevich, Men & Saldaitis, 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:B80FAF01-C85B-4F74-8EDB-D7E4DF4520D0). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:B80FAF01-C85B-4F74-8EDB-D.
Starkevič, P., Men, Q., & Saldaitis, A. (2019). Tipula maoxianensis Starkevich, Men & Saldaitis, 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:3747C906-EBE5-4A24-8CE7-FC40D2E6C789). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:3747C906-EBE5-4A24-8C.
Starkevič, P., Men, Q., & Saldaitis, A. (2019). Tipula borthi Starkevich, Men & Saldaitis, 2019  (urn:lsid:zoobank.org:act:38CB2335-FED3-4CC3-9F49-05CC438A5F63). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:38CB2335-FED3-4CC3-9F.
Starkevič, P., Men, Q., & Saldaitis, A. (2019). Tipula auriculatalobata Starkevich, Men & Saldaitis, 2019 (urn:lsid:zoobank.org:act:B0FC9E11-C79A-44A2-AE1A-D06E638940C1). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:B0FC9E11-C79A-44A2-AE.
Prakas, P., Kirillova, V., Gavarāne, I., Grāvele, E., Butkauskas, D., & Rudaitytė-Lukošienė, E. et al. (2019). Sarcocystis ratti  (Apicomplexa: Sarcocystidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:28CFF2F6-D557-46FC-8F01-BEF9A2AAE88A). neegzistuoja. urn:lsid:zoobank.org:act:28CFF2F6-D557-46FC-8F01-B.
Prakas, P., Butkauskas, D., Švažas, S., Juozaitytė-Ngugu, E., & Stanevičius, V. (2018). Sarcocystis fulicae (Apicomplexa: Sarcocystidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:91F866D5-7BB3-4324-8C47-7241471F8B32). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:91F866D5-7BB3-4324-8C47-7.
Rudaitytė-Lukošienė, E., Prakas, P., Butkauskas, D., Kutkienė, L., Vepštaitė-Monstavičė, I., & Servienė, E. (2018). Sarcocystis nipponi (Apicomplexa: Sarcocystidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:8B82248A-4FB3-46B3-B874-6508449DF6C5). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:8B82248A-4FB3-46B3-B874-6.
Rudaitytė-Lukošienė, E., Prakas, P., Butkauskas, D., Kutkienė, L., Vepštaitė-Monstavičė, I., & Servienė, E. (2018). Sarcocystis frondea (Apicomplexa: Sarcocystidae) ( urn:lsid:zoobank.org:act:3373DEEF-8038-4F78-AFCB-E539308836D2). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:3373DEEF-8038-4F78-AFCB-E.
Budrys, E. (2019). Diodontus guichardi Budrys, 2019 (Hymenoptera: Pemphredonidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:F3330D99-8BB7-4566-9B98-52BF84955503). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:F3330D99-8BB7-4566-9B98-5.
Budrys, E. (2019). Diodontus polytylus Budrys, 2019 (Hymenoptera: Pemphredonidae) (urn:lsid:zoobank.org:act:38F4DEC6-E993-47E9-9E1E-D157898E637A). neteikiama. uurn:lsid:zoobank.org:act:38F4DEC6-E993-47E9-9E1E-.
I. Lisitsyna, O., Kudlai, O., H. Cribb, T., & J. Smit, N. (2019). Rhadinorhynchus gerberi n. sp.  (urn:lsid:zoobank.org:act:C221B6A3-4F90-4381-987E-1F0F4ACA4628). neteikiamas. urn:lsid:zoobank.org:act:C221B6A3-4F90-4381-987E-1.
I. Lisitsyna, O., Kudlai, O., H. Cribb, T., & J. Smit, N. (2019). Pararhadinorhynchus sodwanensis n. sp.  (urn:lsid:zoobank.org:act:C4061ED3-BC8E-43D7-A1CB-50313CF0A688). neteikiamas. urn:lsid:zoobank.org:act:C4061ED3-BC8E-43D7-A1CB-5.
I. Lisitsyna, O., Kudlai, O., H. Cribb, T., & J. Smit, N. (2019). Transvena pichelinae n. sp. (urn:lsid:zoobank.org:act:74BA03EE-BFE9-4D4C-823F-4242A351CDEC). neteikiamas. urn:lsid:zoobank.org:act:74BA03EE-BFE9-4D4C-823F-.
Jurga MOTIEJŪNAITĖ, J., P. ZHURBENKO, M., SUIJA, A., & KANTVILAS, G. (2019). Pyrenidium macrosporum Motiej., Zhurb., Suija & Kantvilas,. 827420. MB 827420.
MOTIEJŪNAITĖ, J., SUIJA, A., & KANTVILAS, G. (2019). Endococcus hafellnerianus Motiej., Suija & Kantvilas. 827418. MB 827418.
MOTIEJŪNAITĖ, J., P. ZHURBENKO, M., SUIJA, A., & KANTVILAS, G. (2019). Cercidospora santessonii Motiej., Zhurb., Suija & Kantvilas. 827416. MB 827416.
Motiejūnaitė, J., SUIJA, A., & KANTVILAS, G. (2019). Amylogalla fava Suija, Motiej. & Kantvilas,. 827434. MB 827434.
Prakas, P., Butkauskas, D., & Juozaitytė-Ngugu, E. (2020). Sarcocystis kutkienae Prakas, Butkauskas & Juozaitytė-Ngugu, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:1CE65107-1F61-42F9-AE8D-8D3D46D816F1). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:1CE65107-1F61-42F9-AE8D-8.
Stunžėnas, V., & Binkiene, R. (2020). Crenosoma petrowi addisoni Stunžėnas & Binkiene, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:6A82D5C8-BA65-4471-B396-16E5CCED4CEF). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:6A82D5C8-BA65-4471-B396-1.
Stunžėnas, V., & Binkiene, R. (2020). Crenosoma vismani Stunžėnas & Binkiene, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:63F139A8-0311-41E8-9590-106861C8CA29). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:63F139A8-0311-41E8-9590-1.
Podėnas, S. (2020). Lipsothrix jiri Podenas (urn:lsid:zoobank.org:pub:2CB703B3-A67E-4B0EBB0E-FF56CB95F8EC). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:pub:2CB703B3-A67E-4B0EBB0E-FF.
Podėnas, S., & Podėnienė, V. (2020). Elephantomyia hallasana Podenas & Podeniene (urn:lsid:zoobank.org:act:F9D288A8-FFD6-4504-AC1C-8A7A37A47C3A). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:F9D288A8-FFD6-4504-AC1C-8.
Podėnas, S., & Podėnienė, V. (2020). Atypophthalmus (Microlimonia) jeju Podenas & Podeniene (urn:lsid:zoobank.org:pub:51E842C7-FE20-44BD-A0E9-DE983EF676D8). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:pub:51E842C7-FE20-44BD-A0E9-D.
Podėnas, S. (2020). A. (Atypophthalmus) kleini Podenas (urn:lsid:zoobank.org:pub:51E842C7-FE20-44BD-A0E9-DE983EF676D8). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:pub:51E842C7-FE20-44BD-A0E9-D.
Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2020). Parabitecta secunda Volynkin & Saldaitis, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:036EAC90-BDF7-451E-A6AA-23D8DCE7C823). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:036EAC90-BDF7-451E-A6AA-2.
Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2020). Cyana barbora Volynkin and Saldaitis (urn:lsid:zoobank.org:act:0E28AC1A-72F3-4503-9345-65A971F619A1). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:0E28AC1A-72F3-4503-9345-6.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Černý, K. (2020). Ghoria nanlingica dytiko Volynkin, Saldaitis & Černý, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:C778AEC1-CE3B-4564-88E1-77B87F7AF66A). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:C778AEC1-CE3B-4564-88E1-7.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Černý, K. (2020). Ghoria synnefo Volynkin, Saldaitis and Černý (urn:lsid:zoobank.org:act:34501F1E-03F4-4056-B97A-6A543BE0C484). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:34501F1E-03F4-4056-B97A-6.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Černý, K. (2020). Ghoria mubupa Volynkin, Saldaitis and Černý (urn:lsid:zoobank.org:act:02E0A465-FD11-436C-A640-C011F7275EE1). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:02E0A465-FD11-436C-A640-C.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Černý, K. (2020). Ghoria longivesica Volynkin, Saldaitis and Černý (urn:lsid:zoobank.org:act:F4401B5D-E3DB-46D0-9D63-E61EBA78BED6). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:F4401B5D-E3DB-46D0-9D63-E.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Černý, K. (2020). Ghoria dammay Volynkin, Saldaitis and Černý (urn:lsid:zoobank.org:act:6689EAAA-C5B5-4D26-A309-8162064E98E6). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:6689EAAA-C5B5-4D26-A309-8.
Saldaitis, A., Volynkin, A., & Volynkin and Dubatolov, V. (2020). Lemyra persephone Saldaitis, Volynkin and Dubatolov (urn:lsid:zoobank.org:act:A12A83C3-DAD4-4555-9292-1F0B5718B268). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A12A83C3-DAD4-4555-9292-1.
Benedek, B., Babics, J., Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2020). Epimecia tekes Benedek, Babics, Volynkin and Saldaitis (urn:lsid:zoobank.org:act:FD2D149B-70FF-4AA1-8292-0AF87DB7B1B1). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:FD2D149B-70FF-4AA1-8292-0.
Gyulai, P., & Saldaitis, A. (2020). Diarsia huilini Gyulai and Saldaitis (urn:lsid:zoobank.org:act:B5A0D6C3-943C-440A-9BDF-9C7979A1CBAF). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:B5A0D6C3-943C-440A-9BDF-9.
Saldaitis, A., Volynkin, A., & Gyulai, P. (2020). Paramathes evdomo Saldaitis, Volynkin & Gyulai, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:95653581-0082-480F-9D02-631E30FDABFC). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:95653581-0082-480F-9D02-6.
Gyulai, P., & Saldaitis, A. (2020). Leucapamea srnkai Gyulai and Saldaitis  (urn:lsid:zoobank.org:act:45BB19DF-5151-4C66-9882-8F6B1A70A7FF). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:45BB19DF-5151-4C66-9882-8.
Saldaitis, A., & Volynkin, A. (2020). Stenoloba pontezi Saldaitis and Volynkin (urn:lsid:zoobank.org:act:A9D67F6E-7401-49B8-8DFA-5CCBFCA28B2F). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A9D67F6E-7401-49B8-8DFA-5.
Saldaitis, A., & Volynkin, A. (2020). Stenoloba herbacea Saldaitis and Volynkin (urn:lsid:zoobank.org:act:3B84EB02-A31E-4B7C-AB79-B881B580585F). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:3B84EB02-A31E-4B7C-AB79-B.
Benedek, B., János, J., Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2020). Burmanaglaea Benedek, Babics, Volynkin & Saldaitis, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:DC18C27A-0286-4C3D-804C-83B7C77F82C0). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:DC18C27A-0286-4C3D-804C-8.
Benedek, B., Babics, J., Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2020). Burmanaglaea felix Benedek, Babics, Volynkin and Saldaitis (urn:lsid:zoobank.org:act:EF081A5A-9E0F-47D3-B4E4-5C655A44D160). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:EF081A5A-9E0F-47D3-B4E4-5.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Dishkeya gothica Diškus & Stonis. Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:C5A4EB82-BE04-4962-A152-8.
Stonis, J. (2020). Dishkeya Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:D22BCAB9-8A77-4950-B723-164006F15969). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:D22BCAB9-8A77-4950-B723-1.
Klasiński, A., Stonis, J., & Remeikis, A. (2020). Tischeria caucasica Klasiński, Stonis & Remeikis, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:0EF627E8-49FE-4E99-B066-012EEE4BDA95). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:0EF627E8-49FE-4E99-B066-0.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Paratischeria suprafasciata Diškus & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:DA9C53D0-66CB-4FDB-B116-711B7AECF3B3). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:DA9C53D0-66CB-4FDB-B116-7.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Paratischeria mesoamericana Diškus & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:A1306212-7A99-4237-84BB-D2A138A2A013). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A1306212-7A99-4237-84BB-D.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Paratischeria guarani Diškus & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:D3990BF8-93B3-4843-BEC8-A38F06888465). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:D3990BF8-93B3-4843-BEC8-A.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Paratischeria braziliensis Diškus & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:E51DF3A6-2756-44EB-B824-14FF97EAC647). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:E51DF3A6-2756-44EB-B824-1.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Astrotischeria cornuata Diškus & Stonis. Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:3ECCBA77-7B14-44F4-9A81-0.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Astrotischeria jociui Diškus & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:FB1D5882-9D68-4613-9E67-6CFDABED85F8). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:FB1D5882-9D68-4613-9E67-6.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Astrotischeria atlantica Diškus & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:24A33F1D-005A-4BB1-AF77-56D5543BD528). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:24A33F1D-005A-4BB1-AF77-5.
Diškus, A., & Navickaitė, A. (2020). Stigmella paniculata Diškus & Navickaitė. Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:4ACFA17B-D8BB-4902-A3EC-9.
Diškus, A., & Navickaitė, A. (2020). Stigmella pyramidata Diškus & Navickaitė (urn:lsid:zoobank.org:act:673A3FBA-3438-4EA7-9DB6-A29D9E17B680). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:673A3FBA-3438-4EA7-9DB6-A.
Rociene, A., & Stonis, J. (2020). Stigmella ziziphifolia Rocienė & Stonis. Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:5D6AD8F5-D9A8-45DF-9972-0.
Karsholt, O., & Remeikis, A. (2020). Pseudopostega matrona Karsholt & Remeikis (urn:lsid:zoobank.org:act:C615037C-7B30-4194-9EBE-753415C33E73). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:C615037C-7B30-4194-9EBE-7.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2020). Stigmella longa Remeikis & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:5F63E3B8-7385-43A5-B1BE-B9AF82D830C5). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:5F63E3B8-7385-43A5-B1BE-B.
Diškus, A., & Navickaitė, A. (2020). Stigmella latilobata Diškus & Navickaitė (urn:lsid:zoobank.org:act:A46A65DB-9FD5-4DDB-8549-B27679C6DD8F). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A46A65DB-9FD5-4DDB-8549-B.
Remeikis, A. (2020). Stigmella damocles Remeikis (urn:lsid:zoobank.org:act:2167AC23-7E27-4750-BB6B-9770F4EA76DB). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:2167AC23-7E27-4750-BB6B-9.
Diškus, A., & Navickaitė, A. (2020). Stigmella alilediella Diškus & Navickaitė (urn:lsid:zoobank.org:act:C440BE35-9934-44AC-86EF-A0B71855EA16). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:C440BE35-9934-44AC-86EF-A.
Diškus, A., Remeikis, A., & Stonis, J. (2020). Ectoedemia orbiculata Diškus, Remeikis & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:ADB5203C-E64D-4AA8-81D8-44BCDA1F1457). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:ADB5203C-E64D-4AA8-81D8-4.
Rociene, A., & Stonis, J. (2020). Acalyptris noctilucus Rocienė & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:63000FA3-3094-4A3C-BF02-A48FF1B7B4DB). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:63000FA3-3094-4A3C-BF02-A.
Diškus, A., & Navickaitė, A. (2020). Acalyptris nasutus Diškus & Navickaitė (urn:lsid:zoobank.org:act:2F209F64-5C8F-4585-B0BE-FC5F604EA350). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:2F209F64-5C8F-4585-B0BE-F.
Stonis, J., Diškus, A., & Remeikis, A. (2020). Acalyptris brunipexus Stonis, Diškus & Remeikis (urn:lsid:zoobank.org:act:3A306391-5FFE-4732-9ED0-F85B6ABF44BC). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:3A306391-5FFE-4732-9ED0-F.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Paratischeria tubifex Diškus & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:91DCD98C-A844-431A-A844-D3849FF1DE9B). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:91DCD98C-A844-431A-A844-D.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Paratischeria robinsoni Diškus & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:655A3435-7DF0-408C-B0F0-A7A86C381B93). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:655A3435-7DF0-408C-B0F0-A.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2020). Paratischeria belizensis Remeikis & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:1182B62C-7E7E-4EA8-866C-BCF6578F9F34). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:1182B62C-7E7E-4EA8-866C-B.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Astrotischeria scutifera Diškus & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:6E446B8C-E5BC-4FAF-8CA0-F92DF9A8733E). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:6E446B8C-E5BC-4FAF-8CA0-F.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Astrotischeria papilloma Diškus & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:F7267C6A-3070-4E84-BB64-F980B76C3457). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:F7267C6A-3070-4E84-BB64-F.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2020). Astrotischeria basilobata Remeikis & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:CEC5D64C-2122-4B6B-AB16-9A6220CD8430). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:CEC5D64C-2122-4B6B-AB16-9.
Stonis, J., & Diškus, A. (2020). Pseudopostega spinosa Stonis & Diškus (urn:lsid:zoobank.org:act:A57A9653-BF72-412A-BF0A-01D0C1F84405). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A57A9653-BF72-412A-BF0A-0.
Stonis, J., & Remeikis, A. (2020). Pseudopostega bifida Stonis & Remeikis (urn:lsid:zoobank.org:act:9215297A-B98B-46E8-BE40-12FCDD7B1064). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:9215297A-B98B-46E8-BE40-1.
Stonis, J., & Vargas, S. (2020). Pseudopostega cucullata Stonis & Vargas (urn:lsid:zoobank.org:act:FC4EEB7B-621A-4011-9C4A-E7AD266F4220). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:FC4EEB7B-621A-4011-9C4A-E.
Stonis, J., & Remeikis, A. (2020). Neopostega dondavisi Stonis & Remeikis (urn:lsid:zoobank.org:act:34DD6BE4-5B70-485B-B739-7D8469E229A3). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:34DD6BE4-5B70-485B-B739-7.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2020). Astrotischeria tucsonica Remeikis & Stonis  (urn:lsid:zoobank.org:act:E1468BE3-D4D2-4F1B-814F-89F8156B25CB). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:E1468BE3-D4D2-4F1B-814F-8.
Remeikis, A., & Stonis, J. (2020). Astrotischeria bucera Remeikis & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:FD7D99B9-9F9D-478E-AC43-D8FD05D6FC42). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:FD7D99B9-9F9D-478E-AC43-D.
Diškus, A., & Stonis, J. (2020). Acalyptris mortalis Diškus & Stonis (urn:lsid:zoobank.org:act:8898004A-30D2-4F63-82D2-E8F0E7F362FE). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:8898004A-30D2-4F63-82D2-E.
Stonis, J., & Diškus, A. (2020). Acalyptris marmor Stonis & Diškus (urn:lsid:zoobank.org:act:8F972CCB-B286-4D47-B91D-A4774935928B). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:8F972CCB-B286-4D47-B91D-A.
Stonis, J., & Diškus, A. (2020). Acalyptris jareki Stonis & Diškus (urn:lsid:zoobank.org:act:DAF053C5-0E63-40BB-B9A1-6AF6436A8305). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:DAF053C5-0E63-40BB-B9A1-6.
Stonis, J., & Vargas, S. (2020). Acalyptris hyacinthum Stonis & Vargas (urn:lsid:zoobank.org:act:1D401BC5-024F-434E-9390-403491F0CBF6). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:1D401BC5-024F-434E-9390-4.
Stonis, J., & Diškus, A. (2020). Acalyptris hilli Stonis & Diškus (urn:lsid:zoobank.org:act:F74AB8CA-E126-45D2-9F58-85FE6832598F). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:F74AB8CA-E126-45D2-9F58-8.
Stonis, J., & Diškus, A. (2020). Acalyptris extremus Stonis & Diškus. Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:5201302F-EFAD-492D-A152-4.
Stonis, J., & Remeikis, A. (2020). Acalyptris barbudo Stonis & Remeikis, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:78F0B41C-D806-4FB9-B0BD-7B4C3FF6C951). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:78F0B41C-D806-4FB9-B0BD-7.
Motiejūnaitė, J., & ZHURBENKO, M. (2020). Kukwaea pubescens Motiej. & Zhurb (Mycobank No 836108). Neteikiama. Mycobank No 836108.
Valkiūnas, G., Ilgūnas, M., Chagas, C., Bernotienė, R., & Iezhova, T. (2020). Haemoproteus parahirundinis Valkiūnas, Ilgūnas, Chagas, Bernotienė & Iezhova, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:C8B2C7FB-21F8-4340-99EF-7EC8E432FA9C). neteikiama. (urn:lsid:zoobank.org:act:C8B2C7FB-21F8-4340-99EF-.
Faltýnková, A., Pantoja, C., Skirnisson, K., & Kudlai, O. (2020). Crepidostomum pseudofarionis Faltýnková, Pantoja, Skirnisson & Kudlai, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:8E0862EE-FBDA-4F0C-AED2-FAE4EC594BF1). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:8E0862EE-FBDA-4F0C-AED2-F.
Faltýnková, A., Pantoja, C., Skirnisson, K., & Kudlai, O. (2020). Crepidostomum brinkmanni Faltýnková, Pantoja, Skirnisson & Kudlai, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:E1FDACF4-DDC1-4F12-A368-CFC5EEA305C1). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:E1FDACF4-DDC1-4F12-A368-C.
Petkevičiūtė, R., Zhokhov, A., Stunžėnas, V., Poddubnaya, L., & Stanevičiūtė, G. (2020). Phyllodistomum kupermani Petkevičiūtė, Zhokhov, Stunžėnas, Poddubnaya & Stanevičiūtė, 2020 (urn:lsid:zoobank.org:act:1D8C1A16-ADB1-47FD-9678-369906F9C6C6). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:1D8C1A16-ADB1-47FD-9678-3.
Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2021). Acronicta kissi Volynkin & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:168EAFDB-7C84-48CF-ABFA-CA6335DCA523). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:168EAFDB-7C84-48CF-ABFA-C.
Kantvilas, G., Suija, A., & Motiejūnaitė, J. (2021). Caloplaca tephromelae Kantvilas, Suija & Motiej., The Lichenologist 53 (4): 320 (2021) Mycobank No: MB#838715. Neteikiama. Mycobank No: MB#838715.
Men, Q., & Starkevich, P. (2021). Tipula breviloba Men & Starkevich (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:E74DFEA3-B176-4EBD-B5F3-E88EB4FD3326). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:E74DFEA3-B176-4EBD-B5F3-E.
Men, Q., & Starkevich, P. (2021). Tipula zhengkuni Men & Starkevich (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:3ABA7036-6032-41D8-B1C6-CB0145A57A31). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:3ABA7036-6032-41D8-B1C6-C.
Men, Q., Starkevich, P., & Saldaitis, A. (2021). Tipula dechangensis Men, Starkevich & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:59772C00-8AC4-4499-A956-AF7B340E2010). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:59772C00-8AC4-4499-A956-A.
Men, Q., Starkevich, P., & Saldaitis, A. (2021). Tipula gongdangensis Men, Starkevich & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:D6CD9F93-8220-4241-8979-3C7453D7C492). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:D6CD9F93-8220-4241-8979-3.
Men, Q., & Starkevich, P. (2021). Tipula lushuiensis Men & Starkevich (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:661E29AB-D626-4FD9-989F-ECB8D83CE01D). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:661E29AB-D626-4FD9-989F-E.
Valkiūnas, G., Ilgūnas, M., Bukauskaitė, D., Duc, M., & Iezhova, T. (2021). Haemoproteus asymmetricus Valkiūnas, Ilgūnas, Bukauskaitė, Duc & Iezhova (nR. urn:lsid:zoobank.org:act:F5F80C62-8F01-4555-AA25-279D0A2EF99D). nETEIKIAMA. urn:lsid:zoobank.org:act:F5F80C62-8F01-4555-AA25-2.
Chagas, C., Binkienė, R., & Valkiūnas, G. (2021). Lankesterella bivacuolata Chagas, Binkiene & Valkiūnas (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:E6387B86-4836-464D-87E7-C91A6DBC0677). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:E6387B86-4836-464D-87E7-C.
Anjos, C., Chagas, C., Fecchio, A., Schunck, F., Costa-Nascimento, M., & Monteiro, E. et al. (2021). Haemoproteus nucleocentralis Anjos, Chagas, Fecchio, Schunck, Costa-Nascimento, Monteiro, Mathias, Bell, De Oliveira Guimarães, Comiche, Valkiūnas & Kirchgatter (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:E8960B0D-0167-44D5-B7C1-DD88B16E8F49). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:E8960B0D-0167-44D5-B7C1-D.
Chagas, C., Harl, J., Preikša, V., Bukauskaitė, D., Ilgūnas, M., & Weissenböc, H. et al. (2021). Lankesterella Chagas, Harl, Preikša, Bukauskaitė, Ilgūnas, Weissenböck & Valkiūnas (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:A72278AF-0301-4CB2-BE07-3ABA5F4CDF5A). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A72278AF-0301-4CB2-BE07-3.
Chagas, C., Harl, J., Preikša, V., Bukauskaitė, D., Ilgūnas, M., & Weissenböck, H. et al. (2021). Lankesterella kabeeni Chagas, Harl, Preikša, Bukauskaitė, Ilgūnas, Weissenböck & Valkiūnas (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:A76D505B-3218-4EF7-9DF9-2ABA9D1D9C05). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A76D505B-3218-4EF7-9DF9-2.
Chagas, C., Harl, H., Preikša, V., Bukauskaitė, D., Ilgūnas, M., & Weissenböck, H. et al. (2021). Lankesterella vacuolata Chagas, Harl, Preikša, Bukauskaitė, Ilgūnas, Weissenböck & Valkiūnas (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:9F25425D-650F-4DE4-BE64-BD34AD82EE7B). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:9F25425D-650F-4DE4-BE64-B.
Chagas, C., Harl, J., Preikša, V., Bukauskaitė, D., Ilgūnas, M., & Weissenböck, H. et al. (2021). Lankesterella macrovacuolata Chagas, Harl, Preikša, Bukauskaitė, Ilgūnas, Weissenböck & Valkiūnas (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:8A29B18F-5D3F-48D4-9FB2-606F2B92C3A7). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:8A29B18F-5D3F-48D4-9FB2-6.
Platonova, E., Aželytė, J., Iezhova, T., Ilgūnas, M., Mukhin, A., & Palinauskas, V. (2021). Plasmodium collidatum Platonova, Aželytė, Iezhova, Ilgūnas, Mukhin & Palinauskas (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:03DCBDD0-7F6C-4B6D-86FB-27CAE5D63183). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:03DCBDD0-7F6C-4B6D-86FB-2.
BENEDEK, B., VOLYNKIN, A., BABICS, J., & Saldaitis, A. (2021). Polymixis aungi Benedek, Volynkin, Babics & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:7CED3EAF-8404-4D36-91A2-13CF7ED6FAAC). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:7CED3EAF-8404-4D36-91A2-1.
BENEDEK, B., VOLYNKIN, A., BABICS, J., & Saldaitis, A. (2021). Polymixis pateikkaya Benedek, Volynkin, Babics & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:1DD0C601-9A3F-4951-9E2B-E10557764A0A). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:1DD0C601-9A3F-4951-9E2B-E.
Ustjuzhanin, P., Kovtunovich, V., Streltzov, A., & Saldaitis, A. (2021). Hellinsia tutt, 1905 alena Ustjuzhanin, Kovtunovich et Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:C646AD9B-CC55-4D9B-B721-6F67CD078968). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:C646AD9B-CC55-4D9B-B721-6.
Ustjuzhanin, P., Kovtunovich, V., & Saldaitis, A. (2021). Platyptilia duda Ustjuzhanin, Kovtunovich et Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:6DDBE79C-6626-46F0-A367-0565E0107FF4). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:6DDBE79C-6626-46F0-A367-0.
Ustjuzhanin, P., Kovtunovich, V., & Saldaitis, A. (2021). Platyptilia butvila Ustjuzhanin, Kovtunovich et Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:A1411723-DEC7-4D4F-967A-C4A1E54F52C2). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A1411723-DEC7-4D4F-967A-C.
Saldaitis, A., Volynkin, A., Lin Han, H., & Zahiri, R. (2021). Murzinowatsonia amelija Saldaitis, Volynkin, Han & Zahiri (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:02836E2F-6395-4355-9E98-2A022B4FF079). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:02836E2F-6395-4355-9E98-2.
Saldaitis, A., VOLYNKIN, A., & HACKER, H. (2021). Micralarctia dudai Saldaitis, Volynkin & Hacker (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:DE86CFC3-ABB4-458E-8DD0-DEC72EDA2462). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:DE86CFC3-ABB4-458E-8DD0-D.
Uhrovič, D., Scholz, T., Kudlai, O., & Oros, M. (2021). Megancestus Uhrovič, Scholz, Kudlai & Oros (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:9E12AFD9-80D8-4E6E-A300-37810951925A). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:9E12AFD9-80D8-4E6E-A300-3.
Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2021). Manulea labahe Volynkin & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:02F51580-BC7D-4C98-8F27-991F554AACB5). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:02F51580-BC7D-4C98-8F27-9.
Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2021). Manulea lienquan Volynkin & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:535AF7C4-37C8-46A9-997E-B7B0138695C9). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:535AF7C4-37C8-46A9-997E-B.
SOLOVYEV, A., & Saldaitis, A. (2021). Narosoideus witti Solovyev & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:A5C0A571-6504-460C-BC17-3E40FE77BB98). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A5C0A571-6504-460C-BC17-3.
SOLOVYEV, A., & Saldaitis, A. (2021). Sansarea alenae Solovyev & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:D2F3E49C-1BD2-485A-872F-C660ECAEA943). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:D2F3E49C-1BD2-485A-872F-C.
SOLOVYEV, A., & Saldaitis, A. (2021). Griseothosea mousta Solovyev & Saldaitis (Nr.urn:lsid:zoobank.org:act:09378028-0A2E-44DC-831B-85483A87D497). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:09378028-0A2E-44DC-831B-8.
SOLOVYEV, A., & Saldaitis, A. (2021). Euphlyctina butvilai Solovyev & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:C5494212-0C6A-4985-93A2-4C206E7216BD). neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:C5494212-0C6A-4985-93A2-4.
SOLOVYEV, A., & Saldaitis, A. (2021). Iragoides dudai Solovyev & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:9965E432-8A88-41DC-8090-EC4282B67AE8). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:9965E432-8A88-41DC-8090-E.
VOLYNKIN, A., & Saldaitis, A. (2021). Lemyra witti Volynkin & Saldaitis, 2021 (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:B88DD76F-8A42-4674-8F63-275340E95839). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:B88DD76F-8A42-4674-8F63-2.
Saldaitis, A., VOLYNKIN, A., & ZAHIRI, R. (2021). Lasianobia nainysi Saldaitis, Volynkin & Zahiri (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act: 1951DE57-90DE-485A-8A9C-317509E5FBFC). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act: 1951DE57-90DE-485A-8A9C-.
Binkienė, R. (2021). Splendidofilaria bartletti Binkiene (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:D4251207-5F7E-4FB2-B728-8D121753EB30). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:D4251207-5F7E-4FB2-B728-8.
Binkienė, R. (2021). Eufilaria sylviae Binkiene (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:6F832F4D-9415-4BB5-9A58-3F2439EEF7DF). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:6F832F4D-9415-4BB5-9A58-3.
Binkienė, R. (2021). Eufilaria acrocephalusi Binkiene (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:A140A6A5-9FC2-42B5-8ECB-B39A2AD975E7). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A140A6A5-9FC2-42B5-8ECB-B.
Hacker, H., & Saldaitis, A. (2021). Zebeeba eburnea Hacker & Saldaitis in Hacker, 2021 (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:5A1A3E8F-89E5-4B45-B381-FD0BA93E1806). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:5A1A3E8F-89E5-4B45-B381-F.
Hacker, H., & Saldaitis, A. (2021). Schrankia stadienalis Hacker & Saldaitis in Hacker, 2021 (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:897A5D0D-3538-42A8-85A8-1D60FFB446F1). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:897A5D0D-3538-42A8-85A8-1.
Hacker, H., & Saldaitis, A. (2021). Schrankia paracrypta Hacker & Saldaitis in Hacker, 2021 (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:B8AE81DC-FB4A-42BD-8D4E-15BFC459A3B4). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:B8AE81DC-FB4A-42BD-8D4E-1.
Hacker, H., & Saldaitis, A. (2021). Schrankia melanoleucalis Hacker & Saldaitis in Hacker (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:864BF5E8-DC63-4006-A519-99FAA12A57BD). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:864BF5E8-DC63-4006-A519-9.
Hacker, H., & Saldaitis, A. (2021). Schrankia emarginola Hacker & Saldaitis in Hacker (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:447B997F-00F9-44E6-A48B-A094264F636E). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:447B997F-00F9-44E6-A48B-A.
Hacker, H., & Saldaitis, A. (2021). Schrankia emarginatalis Hacker & Saldaitis in Hacker (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:34FEA958-9D0C-4971-8C87-6E4EF6C15B12). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:34FEA958-9D0C-4971-8C87-6.
Hacker, H., & Saldaitis, A. (2021). Schrankia angulatalis Hacker & Saldaitis in Hacker (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:FF3DC731-A900-4B90-92E1-C4CD0B2C8D51). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:FF3DC731-A900-4B90-92E1-C.
Hacker, H., & Saldaitis, A. (2021). Luceria melanosomalis Hacker & Saldaitis in Hacker (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:181C0A35-0264-4973-B813-581DD71EE54D). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:181C0A35-0264-4973-B813-5.
Hacker, H., & Saldaitis, A. (2021). Hypenodes leucoglypta Hacker & Saldaitis in Hacker (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act: CCD532D5-5AB9-4B45-8715-5F8241EF0E60). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act: CCD532D5-5AB9-4B45-8715-.
Hacker, H., & Saldaitis, A. (2021). Eucosmocara euchromialis Hacker & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:F77A8EC6-78E4-49D0-B616-325FAF5589C3). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:F77A8EC6-78E4-49D0-B616-3.
Podėnienė, V., Podėnas, S., & Gelhaus, J. (2021). Elliptera schiner, 1863 mongolica Podeniene, Podėnas & Gelhaus (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:34420075-5F02-4DD6-A1D7-50B7D6E23429). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:34420075-5F02-4DD6-A1D7-5.
Gyulai, P., & Saldaitis, A. (2021). Dichagyris batanga Gyulai & Saldaitis (urn:lsid:zoobank.org:act:6C69433D-5880-40DD-B8EE-ECC08B03FB41). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:6C69433D-5880-40DD-B8EE-E.
Gyulai, P., & Saldaitis, A. (2021). Dichagyris sichuana Gyulai and Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:4B30B9C4-AE48-4D3B-8862-1EB536080441). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:4B30B9C4-AE48-4D3B-8862-1.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Huang, S. (2021). Cyana shirakawai Volynkin, Saldaitis & Huang (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:A081B217-6637-44A6-A31D-B9B4A5357734). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:A081B217-6637-44A6-A31D-B.
Volynkin, A., Huang, S., & Saldaitis, A. (2021). Cyana longmena Volynkin, Huang & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:500BBB18-D91E-4AE1-9670-EBAC74B2D115). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:500BBB18-D91E-4AE1-9670-E.
Volynkin, A., Huang, S., & Saldaitis, A. (2021). Cyana fascioloides Huang, Volynkin & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:74DFC229-F325-4B4F-9AAE-2878993E7F1D). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:74DFC229-F325-4B4F-9AAE-2.
Binkienė, R. (2021). Coronacanthus longicirrosus Binkiene (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:2F3D20F3-96ED-41A2-99E3-F6B254E51BF6). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:2F3D20F3-96ED-41A2-99E3-F.
BENEDEK, B., VOLYNKIN, A., BABICS, J., & Saldaitis, A. (2021). Burmanyctycia Benedek, Volynkin, Babics & Saldaitis (nR. urn:lsid:zoobank.org:act:CC30F816-57BF-4A9D-BC27-20723D5E04DD). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:CC30F816-57BF-4A9D-BC27-2.
BENEDEK, B., VOLYNKIN, A., BABICS, J., & Saldaitis, A. (2021). Burmanyctycia naumanni Benedek & Volynkin & Babics & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act: BDACA769-7B97-4322-8F2E-8067C66D9903). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act: BDACA769-7B97-4322-8F2E-.
Chen, E., Pan, Z., Volynkin, A., Saldaitis, A., & Benedek, B. (2021). Bombyciella linzhiensis Chen, Pan, Volynkin, Saldaitis & Benedek (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:08CFBD59-8B98-40C5-91B3-B0EAF8E96C2B). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:08CFBD59-8B98-40C5-91B3-B.
Uhrovič, D., Oros, M., Reyda, F., Kudlai, O., & Scholz, T. (2021). Biacetabulum magdae Uhrovič, Oros, Reyda, Kudlai & Scholz (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:E0685BF5-76E1-4007-8226-5689B81822DE). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:E0685BF5-76E1-4007-8226-5.
Uhrovič, D., Oros, M., Reyda, F., Kudlai, O., & Scholz, T. (2021). Biacetabulum johni Uhrovič, Oros, Reyda, Kudlai & Scholz (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:641B4E7B-E332-47BE-A23A-EE510DACF697). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:641B4E7B-E332-47BE-A23A-E.
Uhrovič, D., Oros, M., Kudlai, O., Choudhury, A., & Scholz, T. (2021). Biacetabulum hypentelii Uhrovič, Oros, Kudlai, Choudhury & Scholz (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:7273711A-026C-4DE1-A4A0-935A3F788071). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:7273711A-026C-4DE1-A4A0-9.
Uhrovič, D., Oros, M., Kudlai, O., Choudhury, A., & Scholz., T. (2021). Biacetabulum overstreeti Uhrovič, Oros, Kudlai, Choudhury & Scholz, 2021 (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:9CF0AFAE-70DF-4581-B5FB-C615FEC36948). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:9CF0AFAE-70DF-4581-B5FB-C.
Uhrovič, D., Oros, M., Kudlai, O., Choudhury, A., & Scholz, T. (2021). Biacetabulum longicollum Uhrovič, Oros, Kudlai, Choudhury & Scholz (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:4C6ED2C9-5DC5-41F9-94DB-E4DA9EA0EA8B). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:4C6ED2C9-5DC5-41F9-94DB-E.
Uhrovič, D., Oros, M., Kudlai, O., Choudhury, A., & Scholz, T. (2021). Biacetabulum isaureae Uhrovič, Oros, Kudlai, Choudhury & Scholz (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:D1694B02-47AF-4224-B074-6E7259143EF6). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:D1694B02-47AF-4224-B074-6.
Saldaitis, A. (2021). Alphaea stanislava sp. n (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act: C6D28D44-01B8-442F-86E1-1B787FE92F71). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act: C6D28D44-01B8-442F-86E1-.
Volynkin, A., & Saldaitis, A. (2021). Afrasura larseni Volynkin & Saldaitis (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:7F57675A-A1DD-41FC-A4E2-BB236FC56572). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:7F57675A-A1DD-41FC-A4E2-B.
Lotta, I., Valkiūnas, G., Pacheo, M., Escalante, A., Hernandez, S., & Matta, N. (2019). Leucocytozoon neotropicalis Lotta, Valkiūnas, Arandia Pacheo, Escalante, Hernandez & Matta (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:72DB98CA-7163-43CF-AFC9-47AF98E546BB). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:72DB98CA-7163-43CF-AFC9-4.
Lotta, I., Valkiūnas, G., Pacheo, M., Escalante, A., Hernandez, S., & Matta, N. (2019). Leucocytozoon grallariae Lotta, Valkiūnas, Arandia Pacheo, Escalante, Hernandez & Matta (Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:B7A1BDC9-7AD2-4042-BD2F-8C6D206B5116). Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:B7A1BDC9-7AD2-4042-BD2F-8.
Diškus, A., & Stonis, J. (2018). Astrotischeria bacchariphaga Diškus & Stonis, 2019 (Lepidoptera: Tischeriidae) urn:lsid:zoobank.org:act:16C9CB09-B2A6-4F71-A506-90DCB2C58878. Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:16C9CB09-B2A6-4F71-A506-9.
Stonis, J. (2018). Acalyptris amazonensis Stonis & Diškus, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) Nr. urn:lsid:zoobank.org:act:8971DA11-35F7-49CB-BD5A-D86F406CA3A5. Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:8971DA11-35F7-49CB-BD5A-D.
Stonis, J., & Diškus, A. (2018). Stigmella mimosae Diškus & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) urn:lsid:zoobank.org:act:042C74D7-85E1-4CAB-BF06-E57A91F9BF48. Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:042C74D7-85E1-4CAB-BF06-E.
Diškus, A., & Stonis, J. (2018). Acalyptris minimus Diškus & Stonis, 2018 (Lepidoptera: Nepticulidae) urn:lsid:zoobank.org:act:8AA170EB-7B32-4A33-9315-E0BCDF6C5DBD. Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:8AA170EB-7B32-4A33-9315-E.
Podėnienė, V., Podėnas, S., & Gelhaus, J. (2021). Elliptera mongolica
Podeniene, Podenas & Gelhaus. Neteikiama. http://zoobank.org/NomenclaturalActs/10ada546-1ee4.
Podėnas, S., & Markevičiūtė, R. (2021). Antocha pulchra
Markevičiūtė &Podenas, 2021. Neteikiama. http://zoobank.org/NomenclaturalActs/30dfbbdb-7a6c.
Uhrovič, D., Oros, M., Kudlai, O., Kuchta, R., & Scholz, T. (2022). Archigetes vadosus Uhrovič, Oros, Kudlai, Kuchta & Scholz, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:21724C2F-6202-4E5D-A514-D.
Uhrovič, D., Oros, M., Kudlai, O., Kuchta, R., & Scholz, T. (2022). Archigetes megacephalus Uhrovič, Oros, Kudlai, Kuchta & Scholz, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:66185BB1-AF2D-456C-BA5E-7.
Uhrovič, D., Oros, M., Kudlai, O., Kuchta, R., & Scholz, T. (2022). Archigetes loculotruncatus Uhrovič, Oros, Kudlai, Kuchta & Scholz, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:1C1DE51D-7DC2-41A6-9CCB-9.
Achatz, T., Martens, J., Kudlai, O., Junker, K., Boe, N., & Tkach, V. (2022). Neofibricola Achatz, Martens, Kudlai, Junker, Boe & Tkach, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:04F30819- 34B4-41B5-8BE1-.
Saldaitis, A., Volynkin, A., Speidel, W., & Zahiri, R. (2022). Nikara saldi Saldaitis, Volynkin, Speidel & Zahiri, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:DF6FFD34-459E-432F-8FCB-1.
VOLYNKIN, A., & Saldaitis, A. (2022). Cyana luxuriosa Volynkin & Saldaitis, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:EDD44B0E-270C-42A7-A4ED-C.
Saldaitis, A., & Volynkin, A. (2022). Valeria kalashiani Saldaitis & Volynkin, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:F27FE5A0-E4C9-4BE5-93AB-A.
Achatz, T., Martens, J., Kudlai, O., Junker, K., Boe, N., & Tkach, V. (2022). Neofibricola smiti Achatz, Martens, Kudlai, Junker, Boe & Tkach, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:99B710BB-8B82-40A3-B484-B.
Tierra, G., Lorenz, T., Iezhova, T., Sehgal, R., & Valkiūnas., G. (2022). Leucocytozoon polynuclearis Groff, Lorenz, Iezhova, Sehgal & Valkiūnas, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:6C42B684-62AF-49AF-A9C9-5.
Makarikov, A., & Binkiene, R. (2022). Kontrimavichusia Makarikov & Binkiene, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:2C526F20-1F47-4A0C-8037-2.
VOLYNKIN, A., & Saldaitis, A. (2022). Agrisius witti Volynkin & Saldaitis, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:F8BA8CB5-17BB-4186-9DFE-4.
VOLYNKIN, A., & Saldaitis, A. (2022). Agrisius soror Volynkin & Saldaitis, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:927B8681-D97B-4385-960C-A.
ANTON V. VOLYNKIN, A., & Saldaitis, A. (2022). Agrisius kachina Volynkin & Saldaitis, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:594F0100-5027-412F-8B18-2.
VOLYNKIN, A., & Saldaitis, A. (2022). Agrisius frater Volynkin & Saldaitis, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:FDE812D5-453B-49B0-A1EA-A.
VOLYNKIN, A., & Saldaitis, A. (2022). Agrisius cernyi Volynkin & Saldaitis, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:48B76671-CB87-4DF5-BAB6-5.
Prozorov, A., Prozorova, T., Volkova, J., Yakovlev, R., Saldaitis, A., & Ortiz, A. et al. (2022). 26. Lemonia levantina Prozorov, Prozorova, Volkova, Yakovlev, Saldaitis, Ortiz, Bianco, Schneider, Revay & Müller, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:45B280B0-4A54-481B-9ADE-3.
Saldaitis, A., Dûda, J., Volynkin, A., & Müller, G. (2022). Polymixis aqaba Saldaitis, Dûda, Volynkin & Müller, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:A03C4E64-3B3E-425C-BDF6-4.
PROZOROV, A., PROZOROVA, T., VOLKOVA, J., YAKOVLEV, R., NEDOSHIVINA, S., & PINZARI, M. et al. (2022). Lemonia italiana Prozorov, Prozorova, Volkova, Yakovlev, Nedoshivina, Pinzari, Pinzari, Scalercio, Bianco, Saldaitis & Hausmann & Müller, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:3B639832-7D67-4D8D-81F8-8.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Müller, G. (2022). Miltochrista velona Volynkin, Saldaitis & Müller, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:89C5FC31-415A-4E52-BC32-8.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Müller, G. (2022). Miltochrista tinsukia Volynkin, Saldaitis & Müller, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:71D0E672-CE61-42D8-8DA3-B.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Müller, G. (2022). Miltochrista pachia Volynkin, Saldaitis & Müller, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:74B3CEDE-8830-437E-AEA2-1.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Müller, G. (2022). Miltochrista kravchenkoi Volynkin, Saldaitis & Müller, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:BE24B122-ABB4-43C4-BCFE-D.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Müller., G. (2022). Miltochrista ekliptika Volynkin, Saldaitis & Müller, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:DCCE9384-BB06-45E7-AA13-F.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Müller, G. (2022). Cyana triapotamia Volynkin, Saldaitis & Müller, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:8A7661FF-696E-46F9-B632-0.
Volynkin, A., Saldaitis, A., & Müller, G. (2022). Cyana meiomena Volynkin, Saldaitis & Müller, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:A6D385CC-EFA7-47CC-9EE7-C.
Prozorov, A., Prozorova, T., Volkova, J., Yakovlev, R., Sitar, C., & Saldaitis, A. et al. (2022). Pachypasa hausmanni Prozorov, Prozorova, Volkova, Yakovlev, Sitar, Saldaitis, Petrányi, Revay, Müller & Müller, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:0CB80B5E-168C-4967-8158-3.
VOLYNKIN, A., SALDAITIS, A., & HUANG, S. (2022). Manulea salweena Volynkin, Saldaitis & Huang, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:1C35EA15-0368-44A3-90F5-E.
VOLYNKIN, A., SALDAITIS, A., & HUANG, S. (2022). Manulea diaforetica Volynkin, Saldaitis & Huang, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:95BF728A-5B74-441C-89B1-7.
Benedek, B., Volynkin, A., Saldaitis, A., & Tóth, B. (2022). Vargalorta Benedek, Volynkin, Saldaitis & Tóth, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:7206A509-72C7-40C1-8B7D-8.
Balázs, B., Volynkin, A., Saldaitis, A., & Tóth, B. (2022). Marcinistra Benedek, Volynkin, Saldaitis & Tóth, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:F96A57C1-C28A-402C-8A41-C.
BENEDEK, B., VOLYNKIN, A., SALDAITIS, A., & TÓTH, B. (2022). Baimistra Benedek, Volynkin, Saldaitis & Tóth, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:11E7575F-0A06-450A-94D2-7.
BENEDEK, B., VOLYNKIN, A., SALDAITIS, A., & TÓTH, B. (2022). Marcinistra leichina Benedek, Volynkin, Saldaitis & Tóth, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:CB1A3918-471D-4B96-8F96-F.
VOLYNKIN, A., ČERNÝ, K., HUANG, S., & SALDAITIS, A. (2022). Barsine robusta Volynkin, Černý, Huang & Saldaitis, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:889491E2-83E6-4742-BB3D-1.
VOLYNKIN, A., ČERNÝ, K., HUANG, S., & SALDAITIS, A. (2022). Barsine laotiana Volynkin, Černý, Huang & Saldaitis, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:5ABFBF4D-F781-4BE4-86D7-5.
Volynkin, A., Černý, K., Huang, S., & Saldaitis, A. (2022). Barsine evrys Volynkin, Černý, Huang & Saldaitis, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:B666D662-E9F5-44B9-954C-2.
Chen, E., Pan, Z., Volynkin, A., Saldaitis, A., & Benedek, B. (2022). Dasypolia sejilaensis Chen, Pan, Volynkin, Saldaitis & Benedek, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:9AD848DE-FFAF-4D00-B6E2-C.
Chen, E., Pan, Z., Volynkin, A., Saldaitis, A., & Benedek, B. (2022). Dasypolia cerritula Chen, Pan, Volynkin, Saldaitis & Benedek, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:CC24CD6D-E613-4517-8E36-9.
Saldaitis, A., Benedek, B., & Volynkin, A. (2022). Himalaea batanga Saldaitis, Benedek & Volynkin, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:44073F79-1647-4E78-B4A7-1.
Müller, G., Saldaitis, A., & Volynkin, A. (2022). Ocnogyna mooseri Müller, Saldaitis & Volynkin,. -. urn:lsid:zoobank.org:act:486D6983-85F7-4C1D-B2B3-6.
Remeikis, A. (2022). Ectoedemia multicristata Remeikis. Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:7DFCC5C2-6775-4750-A7FB-4.
Starkevič, P., & Podėnas, S. (2022). Tipula (Vestiplex) levisoni Starkevich and Podenas. Neteikiama. urn:lsid:zoobank.org:act:7D95A140-6F3B-4577-8862-F.
Diškus, A., & Stonis, J. (2022). Stigmella quercilobatae Diškus & Stonis, 2022. -. 7A571BCA-225C-4FE0-A9C1-C52AEAB52DA4.
Diškus, A., & Stonis, J. (2022). Stigmella pauta Diškus & Stonis, 2022. -. 0C33A0B2-2483-486D-9C7B-0DC1C744F0EC.
Diškus, A., & Stonis, J. (2022). Stigmella pallatangai Diškus & Stonis, 2022 urn:lsid:zoobank.org:act:5A7BC99E-B94C-422C-ADA6-F46834354D4B. -. urn:lsid:zoobank.org:act:5A7BC99E-B94C-422C-ADA6-F.
Diškus, A., Mey, W., & Stonis, J. (2022). Dishkeya ursipedella Diškus, Mey & Stonis, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:F9D88E72-8287-4E27-BB3E-0.
Diškus, A., Mey, W., & Stonis, J. (2022). Astrotischeria recta Diškus, Mey & Stonis, 2022. -. urn:lsid:zoobank.org:act:F1F192B5-5398-4932-B4A2-2.
Ilyukhin, E., Markovskaja, S., Elgorban, A.M., Al-Rejaie, S.S., Maharachchikumbura, S.S.N., 2022. Genomic Characteristics and Comparative Genomics Analysis of Parafenestella ontariensis sp. nov. – Journal of Fungi, 8, 732. https://doi.org/10.3390/jof8070732
Ilyukhin, E., Markovskaja, S. 2023. Helminthosporium paraoligosporum sp. nov., a new ascomycetous fungus from Ontario, Canada.  Phytotaxa, 607 (2): 151-159, DOI: 10.11646/phytotaxa.607.2.4, URL: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.607.2.4

Daugiau informacijos apie naujas rūšis

Rūšys slapukės Lietuvoje

 

Nauja mokslui klosčiavapsvių (Vespidae) rūšis Ancistrocerus balticus (bendras vaizdas)

 

Nauja mokslui laibavapsvių (Pemphredonidae) rūšis Diodontus argillicola (galva iš priekio)

×