Ankstyvosios karjeros tyrėjų komitetas padeda AKT integruotis į institucijos vykdomas veiklas ir turėti balsą sprendimuose, formuojančiuose institucijos gyvenimą. AKT  šiuo metu yra įtraukti į:

 • GTC Mokslo tarybos narių sudėtį
 • GTC Mokslo doktorantūros komisijų narių sudėtį
 • GTC Mokslo sklaidos grupės sudėtį

Ankstyvosios karjeros tyrėjų komitetas atstovauja AKT poreikius:

 • GTC Mokslo tarybos posėdžiuose
 • GTC Administracijos posėdžiuose

Ankstyvosios karjeros tyrėjų komiteto nariai konsultuoja AKT  šiose interesinėse srityse:

 • Darbo sąlygos
 • Karjeros vystymas
 • Emocinė gerovė
 • Projektų rengimas
 • Publikacijų rengimas
 • Mokslinės išvykos
 • Moksliniai tyrimai
 • Integracija į GTC vykdomas veiklas
 • Mokslo sklaida
 • Partnerių paieška
 • Tarpdisciplininis bendradarbiavimas
 • Socialinė veikla

 

Klausimus, pastebėjimus, pasiūlymus interesiniais klausimais galima pateikti:

 • Elektroniniu paštu akt@gamtc.lt
 • Susisiekus asmeniškai su bet kuriuo AKTK nariu telefonu, elektroniniu paštu, per socialinius tinklus ar susitikus gyvai.
 • Anonimine žinute – žr. Kontaktai.

Neįpareigojantys, laisvos formos diskusijos ir seminarai, skirti ankstyvosios karjeros tyrėjų kompetencijoms stiprinti.

Renginiai, skirti ankstyvosios karjeros tyrėjų tarpdisciplininiams-socialiniams ryšiams stiprinti.

Ankstyvosios karjeros tyrėjų komitetas nuolat teikia AKT aktualią informaciją.

Pagrindiniai informacinės sklaidos kanalai:

×