Prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas

Direktorius

Dr. Miglė Stančikaitė

Direktoriaus pavaduotoja mokslui

Dr. Ričardas Paškauskas

Direktoriaus pavaduotojas eksperimentinei plėtrai

Olga Narkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ekonomikai ir strateginiam planavimui

Lina Marteckienė

Vyriausioji finansininkė

Prof. dr. (HP) Lilija Kalėdienė

Mokslinė sekretorė

×