Gamtos tyrimų centras (toliau – Centras), skatindamas pirmosios ir antrosios pakopos studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, kviečia atlikti praktiką ir rengti baigiamuosius darbus, vadovaujant kompetentingiems gamtos mokslų srities mokslininkams.

  1. Susipažinti su visų Centro mokslo padalinių vykdomomis veiklomis galima čia.
  2. Norinti atlikti praktiką ir (ar) rengti baigiamąjį darbą Centre, studentas paruošia prašymą, kuris privalo būti vizuojamas laboratorijos vadovo ir praktikos / baigiamojo darbo vadovo.
  3. Detalesnę informaciją dėl praktikos atlikimo ir baigiamojo darbo rengimo galimybių Centre teikia Studijų skyrius el. paštu studijos@gamtc.lt

Su baigiamųjų darbų sąrašu galima susipažinti paspaudus Centro mokslo padalinio pavadinimą (žiūrėti sąrašą toliau):

Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Naujų melsvabakterių virusų charakterizavimas dr. Sigitas Šulčius sigitas.sulcius@gamtc.lt
Aplinkos poveikis melsvabakterių-virusų sąveikai dr. Sigitas Šulčius sigitas.sulcius@gamtc.lt
Melsvabakterių atsparumo fagams tyrimas dr. Sigitas Šulčius sigitas.sulcius@gamtc.lt
Svetimktaščių melsvabakterių įsikūrimas skirtingo trofiškumo vandens telkinių bendrijose dr. Judita Koreivienė, doktor. Izabelė Šuikaitė judita.koreiviene@gamtc.lt
Angliavandeniai gamtinėje melsvabakterių biomasėje dr. Judita Koreivienė judita.koreiviene@gamtc.lt
Svetimkraščių melsvabakterių įsikūrimas vidutinio klimato ežeruose: temperatūros kilimo įtaka jų augimo greičiui dr. Judita Koreivienė, doktor. Izabelė Šuikaitė judita.koreiviene@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Žemės ūkio augalų adaptyvumo gerinimas panaudojant šaltą plazmą ir elektromagnetinį lauką dr. Elžbieta Jankovska-Bortkevič elzbieta.jankovska@gamtc.lt
Šalčio streso įtaka poliaminų biosintezei žieminiame rapse dr. Elžbieta Jankovska-Bortkevič elzbieta.jankovska@gamtc.lt
Fiziologiškai aktyvių medžiagų poveikio augalų reakcijoms į sausros stresą tyrimai dr. Rima Mockevičiūtė rima.mockeviciute@gamtc.lt
Endogeninio giberelino gradiento dinamikos tyrimai vystantis Sosnovskio barščio sėkloms dr. Tautvydas Žalnierius tautvydas.zalnierius@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Augaluose/dirvožemyje aptinkamų mikroorganizmų tyrimai dr. Daiva Burokienė daiva.burokiene@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Aplinkos veiksnių įtaka mikroskopinių grybų fiziologinėms savybėms dr. Vita Raudonienė vita.raudoniene@gamtc.lt
Aktinobakterijų, išskiriančių biologiškai aktyvias medžiagas ir galimybių jas naudoti prieš patogenines bakterijas tyrimas dr. Jurgita Švedienė jurgita.svediene@gamtc.lt
Biologiškai aktyvias medžiagas produkuojančių aktinobakterijų poveikis patogeninėms mielėms dr. Jurgita Švedienė jurgita.svediene@gamtc.lt
Antropogeninius substratus kolonizuojančių mikromicetų identifikacija ir fiziologinių savybių tyrimai dr. Eglė Malachovskienė egle.malachovskiene@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Neries upės tričio foninis ir antropogeninis lygiai, pokyčiai dėl Baltarusijos AE eksploatavimo dr. Žana Skuratovič zana.skuratovic@gamtc.lt
Technogeninio radionuklido Cs-137 pasiskirstymas (pasirinktos) vietovės viršutiniame dirvožemio sluoksnyje dr. Olga Jefanova olga.jefanova@gamtc.lt
Natūralaus radionuklido Be-7 identifikavimas augalijoje dr. Olga Jefanova olga.jefanova@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Auksavapsvių genetinė įvairovė dr. Svetlana Orlovskytė s.orlovskyte@gmail.com
Plėviasparnių vabzdžių (pasirinkto taksono) ekologijos ir/ar elgsenos (pasirinktų bruožų ir aspektų) tyrimai dr. Eduardas Budrys, dr. Ana Budrienė eduardas.budrys@gamtc.lt; ana.budriene@gamtc.lt
Plėviasparnių vabzdžių (pasirinkto taksono) taksonomijos ir filogenijos tyrimai dr. Eduardas Budrys, dr. Svetlana Orlovskytė eduardas.budrys@gamtc.lt; svetlana.orlovskyte@gamtc.lt
Varroa destructor erkių ir bičių virusų tyrimai bičių Apis mellifera šeimose dr. Laima Blažytė-Čereškienė laima.blazyte@gamtc.lt
Europos tamsiųjų bičių porūšio (Apis mellifera mellifera) Lietuvos populiacijos tyrimai
dr. Laima Blažytė-Čereškienė laima.blazyte@gamtc.lt
Aplinkai draugiškų repelentinių junginių didžiajam milčiui (Tenebrio molitor) paieška doktor. Gabrielė Bumbulytė gabriele.bumbulyte@gamtc.lt
Entomopatogeninių nematodų ir vabzdžio šeimininko chemoekologinės sąveikos dr. Rasa Čepulytė, doktor. Deimantė Tiškevičiūtė rasa.cepulyte@gamtc.lt
Augalinės kilmės lakiųjų medžiagų poveikis vabzdžių elgsenai dr. Sandra Radžiutė sandra.radziute@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Sąvartyno nuotekų (prieš ir po valymo) toksiškumo dafnijoms (Daphnia magna) įvertinimas pagal jų elgsenos rodiklius dr. Tomas Makaras tomas.makaras@gamtc.lt
Magnetinių nanodalelių (Fe3O4 ir Fe0) poveikio vandens organizmų biocheminių ir elgsenos reakcijų rodikliams tyrimai dr. Tomas Makaras tomas.makaras@gamtc.lt
Retųjų žemės metalų (REE) įtaka Lemna minor L. oksidacinio streso sistemai dr. Rolandas Karitonas rolandas.karitonas@gamtc.lt
Įvairių antibiotikų grupių poveikis Lemna minor L. oksidacinio streso sistemai dr. Rolandas Karitonas rolandas.karitonas@gamtc.lt
Nanodalelių sąveika su modeliniais sausumos augalais: efektai, mechanizmai ir aplinkos poveikis dr. Danguolė Montvydienė danguole.montvydiene@gamtc.lt
Nitellopsis obtusa ląstelių, paveiktų retaisiais žemės elementais (lantanoidais), reakcijos ir poveikio mechanizmai dr. Brigita Gylytė brigita.gylyte@gamtc.lt
Retųjų žemės elementų (lantanoidų) ekotoksikologinis poveikis vandens vėžiagyviams
dr. Brigita Gylytė  brigita.gylyte@gamtc.lt
Nanodalelių toksikologinio potencialo Danio rerio ankstyvose vystymosi stadijose tyrimai dr. Živilė Jurgelėnė zivile.jurgelene@gamtc.lt
Nanodalelių ir įvairių teršalų kompleksinis poveikis Danio rerio žuvims dr. Živilė Jurgelėnė zivile.jurgelene@gamtc.lt
Nanodalelių poveikis Desmodesmus sp. augimui ir fotosintetiniam aktyvumui dr. Danguolė Montvydienė danguole.montvydiene@gamtc.lt
Nanodalelių sąveika su modeliniais sausumos augalais: efektai, mechanizmai ir aplinkos poveikis dr. Danguolė Montvydienė danguole.montvydiene@gamtc.lt
Oksidacinio streso biožymenų žuvyse tyrimai po poveikio cheminiu stresoriumi dr. Gintarė Sauliutė gintare.sauliute@gamtc.lt
Aplinkos genotoksiškumo ir citotoksiškumo tyrimai žuvyse sugautose Kuršių mariose dr. Janina Pažusienė janina.pazusiene@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Kraujasiurbiai uodai ir jų vaidmuo paukščių kraujo parazitų pernešime dr. Rasa Bernotienė rasa.bernotiene@gamtc.lt
Kraujasiurbių mašalų biologija ir jų reikšmė kraujo parazitų pernešime dr. Rasa Bernotienė rasa.bernotiene@gamtc.lt
Minuojantys mikrodrugiai, taksonomijos, biologijos tyrimai dr. Rasa Bernotienė rasa.bernotiene@gamtc.lt
Preliminaro darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Segetalinės augalijos (ariamų laukų piktžolių bendrijų) įvairovė ir dinamika intensyvaus žemės ūkio laukuose dr. Valerijus Rašomavičius valerijus.rasomavicius@gamtc.lt
Įvairių kategorijų saugomų teritorijų indėlis į šalies biologinės įvairovės apsaugą dr. Valerijus Rašomavičius valerijus.rasomavicius@gamtc.lt
Invazinių augalų populiacijų kontrolės ir naikinimo metodų vertinimas dr. Zigmantas Gudžinskas zigmantas.gudzinskas@gamtc.lt
Svetimžemių augalų poveikis vietinių rūšių įvairovei dr. Zigmantas Gudžinskas zigmantas.gudzinskas@gamtc.lt
Upių ekologinės būklės vertinimas remiantis makrofitų gausumu ir rūšine įvairove dr. Lukas Petrulaitis lukas.petrulaitis@gamtc.lt
Invazinių augalų dirvožemio sėklų banko tyrimai dr. Lukas Petrulaitis lukas.petrulaitis@gamtc.lt
Neries mažųjų intakų epilitinės briofloros ypatumai dr. Ilona Jukonienė, doktor. Liucija Kamaitytė-Bukelskienė ilona.jukoniene@gamtc.lt;
liucija.bukelskiene@gamtc.lt
Nymphaea genties rūšių įvairovė ir paplitimas Lietuvos vandens telkiniuose. Rūšių apsaugos problematika doktor. Liucija Kamaitytė-Bukelskienė liucija.kamaityte@gamtc.lt
Augalų funkcinės įvairovės ir apdulkintojų tyrimai miestų žaliosiose erdvėse dr. Domas Uogintas domas.uogintas@gamtc.lt
Pievų augalijos pokyčių vertinimas dr. Domas Uogintas domas.uogintas@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Mikroorganizmų įvairovės ir funkcionalumo vertinimas vaisių-uogų ekosistemose dr. Iglė Vepštaitė-Monstavičė igle.vepstaite-monstavice@gamtc.lt
Fizinių ir cheminių veiksnių tyrimai mikrobiologinės taršos valdymui dr. Živilė Strazdaitė-Žielienė zivile.strazdaite-zieliene@gamtc.lt
Funkcionalizuotų bionanodalelių antimikrobinio aktyvumo tyrimai dr. Ramunė Stanevičienė ramune.staneviciene@gamtc.lt
Parazitinių mikroorganizmų pernašos keliai doktor. Agnė Baranauskaitė agne.baranauskaite@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Vėžiagyvių šoniplaukų (Amphipoda) ekologija ir evoliucija dr. Denis Copilas-Ciocianu denis.copilas-ciocianu@gamtc.lt
Vėžiagyvių šoniplaukų (Amphipoda) ekofiziologija dr. Eglė Šidagytė-Copilas egle.sidagyte@gamtc.lt
Sąvartyno filtrato bei sunkiųjų metalų poveikis žuvims dr. Laura Butrimavičienė laura.butrimaviciene@gamtc.lt
Aplinkos geno-citotoksiškumo įvertinimas Lietuvos didžiosiose upėse dr. Laura Butrimavičienė, dr. Aleksandras Rybakovas laura.butrimaviciene@gamtc.lt; aleksandras.rybakovas@gamtc.lt
Biožymenų tyrimai ilgalaikės taršos veikiamose gėlavandenėse ekosistemose dr. Aleksandras Rybakovas aleksandras.rybakovas@gamtc.lt
Raudonosios mizidės (Hemimysis anomala) paplitimas ir ekologija Lietuvos vandenyse prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas kestutis.arbaciauskas@gamtc.lt
Ledynmečio reliktinių vėžiagyvių paplitimas ir jų populiacijų būklė Lietuvos ledyninės kilmės ežeruose prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas kestutis.arbaciauskas@gamtc.lt
Upių ekologinės būklės vertinimas remiantis bentoso makrobestuburių gausumu ir rūšine įvairove dr. Nathan Jay Baker nathan.baker@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Kai kurių ektomikorizinių grybų paplitimas ir ekologiniai ypatumai dr. Reda Iršėnaitė reda.irsenaite@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Eucoleus aerophilus helmintų nustatymas laukiniuose šuniniuose (Canidae) gyvūnuose dr. Evelina Juozaitytė-Ngugu evelina.ngugu@gamtc.lt
Taenia spp. parazitų, aptinkamų laukiniuose šuniniuose (Canidae) ir kiauniniuose (Mustelidae) žinduoliuose, identifikacija ir filogenetinė analizė dr. Evelina Juozaitytė-Ngugu evelina.ngugu@gamtc.lt
Sarcocystis parazitų rūšių identifikacija kiaulienos ir jautienos mėsos produktuose dr. Petras Prakas petras.prakas@gamtc.lt
Drūkšių ežero ešerių populiacinės-genetinės struktūros stabilumo tyrimas naudojant mikrosatelitinės DNR žymenis dr. Adomas Ragauskas adomas.ragauskas@gamtc.lt
Neries ir Dauguvos upių ešerių populiacijų genetinės įvairovės fragmentacijos tyrimai naudojant mtDNR žymenis dr. Adomas Ragauskas adomas.ragauskas@gamtc.lt
Paukščių lyties nustatymas naudojant molekulinius žymenis dr. (HP) Dalius Butkauskas dalius.butkauskas@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Paukščių maliarijos sukėlėjų eksperimentiniai tyrimai dr. Vaidas Palinauskas vaidas.palinauskas@gamtc.lt
Tikrųjų grifų kraujo parazitų molekuliniai tyrimai dr. Vaidas Palinauskas vaidas.palinauskas@gamtc.lt
Hemosporidinių parazitų (Haemoproteus) vystymosi Culicoides genties mašaluose tyrimas, naujų pernešėjų rūšių nustatymas dr. Rita Žiegytė rita.ziegyte@gamtc.lt
Paukščių maliarinių parazitų (Plasmodium) eksperimentinis tyrimas kraujasiurbiuose uoduose mikroskopijos ir DNR tyrimo metodais dr. Rita Žiegytė rita.ziegyte@gamtc.lt
Siurbikių lervinių stadijų, besivystančių gėlavandeniuose pilvakojuose moliuskuose, tyrimai dr. Romualda Petkevičiūtė romualda.petkeviciute@gamtc.lt
Strazdų onchocercidinių parazitų įvairovė ir biologija dr. Rasa Binkienė rasa.binkiene@gamtc.lt
Skirtalyčių gėlavandenių pilvakojų (Gastropoda) moliuskų užsikrėtimo siurbikių lervomis priklausomybė nuo moliusko lyties dr. Gražina Stanevičiūtė grazina.staneviciute@gamtc.lt
Lietuvos gėlavandenių moliuskų filogeografinė, vidurūšinė ir helmintofaunos įvairovė skirtingo antropogeninio poveikio vandens telkiniuose Dr. Virmantas Stunžėnas virmantas.stunzenas@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Plėšriųjų paukščių skraidymo elgsenos tyrimai dr. Rimgaudas Treinys rimgaudas.treinys@gamtc.lt
Baltojo gandro populiacijos pokyčių tyrimai Lietuvoje dr. Daiva Vaitkuvienė daiva.vaitkuviene@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Smulkiųjų žinduolių kraujo pirmuonių sezoninė dinamika dr. Laima Baltrūnaitė, dr. Neringa Kitrytė laima.baltrunaite@gamtc.lt;
neringa.kitryte@gamtc.lt
Smulkiųjų žinduolių ektoparazitų sezoninė dinamika dr. Laima Baltrūnaitė, dr. Neringa Kitrytė laima.baltrunaite@gamtc.lt;
neringa.kitryte@gamtc.lt
Smulkiųjų žinduolių užsikrėtimas helmintais skirtingose buveinėse / šeimininkuose dr. Laima Baltrūnaitė, dr. Neringa Kitrytė laima.baltrunaite@gamtc.lt;
neringa.kitryte@gamtc.lt
Iksodinių erkių sezoninio aktyvumo tyrimai taikant skirtingus metodus dr. Laima Baltrūnaitė, dr. Neringa Kitrytė laima.baltrunaite@gamtc.lt;
neringa.kitryte@gamtc.lt
Preliminari baigiamojo darbo tema Galimas vadovas Kontaktai
Mezotrofinių ežerų mitybos tinklų tyrimai dr. Vytautas Rakauskas vytautas.rakauskas@gamtc.lt
Invazinių žuvų ekologijos bei biologijos tyrimai Lietuvos gėluose vandenyse dr. Vytautas Rakauskas vytautas.rakauskas@gamtc.lt
Salmo trutta porūšių žarnyno mikrobiotos panašumai ir skirtumai: metagenominiai tyrimai dr. Vesta Skrodenytė-Arbačiauskienė vesta.skrodenyte@gamtc.lt
×