Komisija ar darbo grupė GTC deleguoti ekspertai
Nacionalinis klimato kaitos komitetas (LR AM) Marija Žukovskienė
Darbo grupė laukinių gyvūnų gerovės ir laikymo nelaisvėje klausimams (LR AM) Mindaugas Dagys ir Marius Jasiulionis
Lietuvos standartizacijos tarybos technikos komitetas LST TK 57 „Trąšos“ Sigita Jurkonienė
ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizon Europe“ specialioji programa „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ Ričardas Paškauskas
ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizon Europe“ specialiosios programos „Prisitaikymas prie klimato kaitos, įskaitant visuomenės pokyčius” misijos darbo grupė „Gyvybingi vandenynai, jūros, pakrančių ir sausumos vandenys“ Linas Ložys
Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos HELCOM darbo grupė „IN-Eutrophication“ Ričardas Paškauskas
Medžioklės tvarkymo konsultacinė taryba prie Aplinkos ministerijos (LR AM) Linas Balčiauskas (pavaduojantis asmuo Vytautas Kesminas)
Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo pakeitimo projekto rengimo darbo grupė (LR AM) Rasa Šimanauskienė
Žemės ūkio mokslo taryba (LR ŽŪM) Valerijus Rašomavičius
Invazinių rūšių kontrolės taryba (LR AM) Zigmantas Gudžinskas, (pavaduosiantis asmuo Lukas Petrulaitis), Kęstutis Arbačiauskas, Rasa Bernotienė, Linas Balčiauskas, Linas Ložys
LR ŽUM darbo grupė, kurios tikslas įvertinti Lietuvos vandens telkinių bioįvairovei atkurti svarbias žuvų rūšis Vytautas Kesminas, Tomas Virbickas, Kęstutis Arbačiauskas, Linas Ložys
Zoologijos sodų vertinimo komisija (LR AM) Marius Jasiulionis (pavaduojantis asmuo Vitalijus Stirkė), Mindaugas Dagys (pavaduojantis asmuo Daiva Vaitkuvienė), Pavel Starkevič
Nuolatinė augalų nacionalinių genetinių išteklių komisija prie LR aplinkos ministerijos Juozas Labokas
×