Dalyvavimas komisijose ir konsultacinėse grupėse

Komisija ar darbo grupė GTC deleguoti ekspertai
Nacionalinis klimato kaitos komitetas (LR AM) Miglė Stančikaitė  ir Julius Taminskas
Darbo grupė laukinių gyvūnų gerovės ir laikymo nelaisvėje klausimams (LR AM) Mindaugas Dagys ir Marius Jasiulionis
Lietuvos standartizacijos tarybos technikos komitetas LST TK 57 „Trąšos“ Sigita Jurkonienė
ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizon Europe“ 2 Teminės srities „Pasauliniai ištekliai ir Europos pramonės konkurencingumas“ 6 Veiksmų grupės  „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ programavimo komitetas Ričardas Paškauskas
Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos HELCOM darbo grupė „IN-Eutrophication“ Ričardas Paškauskas
Medžioklės tvarkymo konsultacinė taryba prie (LR AM) Linas Balčiauskas (pavaduojantis asmuo Vytautas Kesminas)
Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo pakeitimo projekto rengimo darbo grupė (LR AM) Rasa Šimanauskienė
Žemės ūkio mokslo taryba (LR ŽŪM) Valerijus Rašomavičius
Invazinių rūšių kontrolės taryba (LR AM) Zigmantas Gudžinskas, (pavaduosiantis asmuo Lukas Petrulaitis), Kęstutis Arbačiauskas, Rasa Bernotienė, Linas Balčiauskas, Linas Ložys
Nacionalinė sveikatos taryba (LR Seimas) Algimantas Paškevičius
LR ŽUM darbo grupė, kurios tikslas įvertinti Lietuvos vandens telkinių bioįvairovei atkurti svarbias žuvų rūšis Vytautas Kesminas, Tomas Virbickas, Kęstutis Arbačiauskas,

Linas Ložys

Zoologijos sodų vertinimo komisija (LR AM) Marius Jasiulionis (pavaduojantis asmuo Vitalijus Stirkė)

Mindaugas Dagys (pavaduojantis asmuo Daiva Vaitkuvienė)

Jolanta Rimšaitė (pavaduojantis asmuo Pavel Starkevič)

Patariamoji Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos taryba Julius Taminskas
Nuolatinė augalų nacionalinių genetinių išteklių komisija (LR AM) Juozas Labokas
×