Analitinė


KJELDALIO SISTEMA

Bendrojo azoto kiekiui nustatyti.

AUKŠTO NAŠUMO PLONASLUOKSNIAI CHROMATOGRAFAI CAMAG

Vitaminams C, B1, B3, B6, B12, D, kurkuminui, amino rūgštims, cukrams, antocianinams, giberelinui, auksinui nustatyti.

SPEKTROFOTOMETRAS SPECORD 210 ANALYTIK JENA

Antioksidantiniam aktyvumui, naudojant DPPH, polifenoliams, pigmentams, prolinui, krakmolui vaisiuose ir daržovėse kiekybiškai analizuoti.

DUJŲ CHROMATOGRAFAS FOCUS GC SSL SU FID JUTIKLIU

Angliavandenilių lengvosioms frakcijoms (mikroorganizmų metabolizmo produktams – CH4, C2H4), lakiesiems organiniams junginiams atskirti ir matuoti.

BENDROSIOS ORGANINĖS ANGLIES ANALIZATORIUS TOC-L/TN SHIMADZU

Ištirpusios organinės anglies (TOC, NPOC), bendrosios anglies (TC), neorganinės anglies (IC), bendrojo azoto (TN) kiekiui vandenyje arba skystoje terpėje nustatyti.

FLUORIMETRAS ALGAELABANALYSER

Bendram chlorofilo a kiekiui vandenyje arba skystoje terpėje nustatyti, melsvabakterių ir dumblių klasių pasiskirstymui fitoplanktone ir fotosintezės aktyvumui įvertinti.

NEŠIOJAMASIS AUGALŲ LAPŲ PLOTO MATUOKLIS CI-203 (CID BIO-SCIENCE)

Lapų paviršiaus pažaidumui matuoti ir vertinti.

SPEKTROFOTOMETRAS DNR / RNR KONCENTRACIJAI MATUOTI NANOPHOTOMETER PEARL (IMPLEN)

Įvairių grupių mikroorganizmams (grybams, oomicetams, bakterijoms, fitoplazmoms, virusams) aptikti, identifikuoti ir charakterizuoti, naudojant molekulinius metodus.

GRYNO GERMANIO GAMA SPEKTROMETRINĖ SISTEMA ORTEC SU DETEKTORIUMI GWL-120-15-LB-AWT

Gama spinduliuotę skleidžiančių dirbtinių (Cs-137, Co-60 ir kt.) ir gamtinių (K-40, U-238 ir Th-232 serijų ir kt.) radionuklidų savitajam aktyvumui nustatyti, sprendžiant radiacinio monitoringo, radioekologijos, branduolinės geochronologijos ir kitus uždavinius.

SKYSTŲ SCINTILIATORIŲ SUPERŽEMO FONO BETA SPEKTROMETRAS TRI-CARB 3170 TR/SL

Beta daleles skleidžiančių dirbtinių ir gamtinių radionuklidų (tričio, radioanglies, stroncio-90 ir kt.) itin žemam savitajam aktyvumui nustatyti, sprendžiant radiacinio monitoringo, radioekologijos, branduolinės geochronologijos ir kitus uždavinius.A

SKYSTŲ SCINTILIATORIŲ SPEKTROMETRAS HIDEX 300 SL

Beta daleles skleidžiančių dirbtinių ir gamtinių radionuklidų (tričio, radioanglies, stroncio-90 ir kt.) žemam savitajam aktyvumui nustatyti, sprendžiant radiacinio monitoringo, radioekologijos ir kitus uždavinius.

LAZERIO ABSORBCIJOS SPEKTROMETRAS PICARRO CAVITY RING-DOWN SPECTROMETER G2121-I

Organinės ir karbonatinės anglies turinčių medžiagų (gamtinių ir dirbtinių) anglies izotopų santykiui (δ13C) nustatyti, panaudojant katalitinio deginimo ir lazerio absorbcijos metodus. Organinės anglies šaltiniams apibūdinti.

KATALITINIO DEGINIMO ĮRENGINYS OX-501 OXIDIZER

Tričiui ir radioangliai pusiau automatiškai išskirti iš įvairių medžiagų greitai analizei, charakterizuojant radioaktyvias atliekas arba avarijų atvejais.

DUJŲ CHROMATOGRAFAS TRACE ULTRA GC

Mikroorganizmų metabolizmo produktams tirti.

SPEKTROFOTOMETRAS EVOLUTION 60S UV-VISIBLE

Mikroorganizmų sintetinamoms medžiagoms nustatyti.

LAZERINIS DALELIŲ DYDŽIO MATAVIMO PRIETAISAS ANALYSETTE 22 MICROTEC PLUS

Dalelių dydžių pasiskirstymui suspensijose, emulsijose, kietosiose medžiagose nustatyti.

MULTIDIMENSINĖS DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS SISTEMA SU MASIŲ DETEKTORIUMI

Lakiesiems organiniams junginiams kokybiškai ir kiekybiškai analizuoti.

DUJŲ CHROMATOGRAFAS CLARUS 500 SU ELEKTROANTENOGRAMŲ DETEKCIJOS SISTEMA SYNTECH; PROGRAMINĖ ĮRANGA GCEAD V 4.4

Dujų chromatografijos elektroantenogramų detekcija yra analitinė procedūra, skirta junginiams sudėtinguose mišiniuose, kurie stimuliuoja vabzdžių uoslę, greitai identifikuoti (t. y. konkrečioms cheminėms medžiagoms, kurias vabzdys gali užuosti, identifikuoti). Ši informacija gali būti naudojama, norint atrasti biologiškai aktyvius junginius, tokius kaip lytiniai feromonai, atraktantai, repelentai, kurie keičia vabzdžių elgesį.

ROTACINIS MAGNETOMETRAS JR-6 SU TERMINIO IŠMAGNETINIMO KROSNIMI MMTD-80A IR IŠMAGNETINIMO ĮTAISU MOLSPIN LTD AF DEMAGNETISER

Pavyzdžių liekaniniam įmagnetinimui matuoti tiek uolienose, tiek medžiagose.

Paleomagnetiniams, magnetiniams ir paleointensyvumo tyrimams.

MAGNETINIO IMLUMO NUSTATYMO ĮRENGINYS MFK1-B

Pavyzdžių magnetinei anizotropijai matuoti ir rezultatams analizuoti kompiuterine programa SAFYR4W.

Paleomagnetiniams, magnetiniams tyrimams, pvz., uolienų amžiui nustatyti.

Aplinkos gruntui ir vandens taršai tirti.

SHIMADZU EFEKTYVIOJI SKYSČIŲ CHROMATOGRAFIJOS SISTEMA LC 20AD SU UV-VIS DETEKTORIUMI (HPLC)

Organiniams junginiams analizuoti abiotinės ir biotinės aplinkos komponentuose.

RENTGENO FLUORESCENCINĖS ENERGODISPERSINĖS ANALIZĖS SPEKTROMETRIJA

Makro- ir mikroelementams analizuoti abiotinės aplinkos komponentuose.

UNIVERSALUS SROVĖS MATUOKLIS C31

Vandens srovėms ir debitams matuoti natūraliose ir dirbtinėse vagose.

AUTOMATINIS VANDENS LYGIO MATUOKLIS SOLINST LEVELOGGER 5

Vandens lygiui ir temperatūrai automatiškai matuoti.

SPEKTROFOTOMETRAS GENESYS 20

Vandenyje ištirpusiems jonams nustatyti.

NEŠIOJAMASIS MULTIMETRAS WTW MULTI 340I

PH, O2, savitajam elektriniam laidžiui matuoti.

RIEBALŲ KONCENTRACIJOS MĖGINIUOSE NUSTATYMO ĮRANGA

Riebalų koncentracijai mėginyje nustatyti.

ŽUVŲ AMŽIAUS IR AUGIMO NUSTATYMO ĮRANGA

Žuvų amžiui ir augimui nustatyti.

OPTINIS SPEKTROFOTOMETRAS GENESYS 20

Mikroorganizmų optiniam tankiui nustatyti.

GLIUKOZĖS KIEKIO ANALIZATORIUS ANALYZER EKSAN-GM

Gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti.

ŠVIESOS KANALO FILTRO FOTOMETRAS THERMO LABSYSTEMS MULTISKAN ASCENT

Standartiniams fotometriniams matavimams atlikti.

FLUORESCENCINIS SPEKTROMETRAS PERKINELMER LS-55

Įvairiems bioanalitiniams tikslams.

DVIEJŲ SPINDULIŲ SKENUOJANTIS SPEKTROFOTOMETRAS AGILENT TECHNOLOGIES CARY 60 UV-VIS

Matavimams standartinėse ir pratekančio tipo kiuvetėse atlikti.

Fermentinių reakcijų sistemoms matuoti, baltymo kiekiui nustatyti.

DAUGIAFUNKCIS MIKROPLOKŠTELIŲ ANALIZATORIUS GLOMAX MULTI MODEL E9032

Fluorescencijai, liuminescencijai ir absorbcijai matuoti.

Taikoma DNR ir RNR, baltymo kiekiui įvertinti, fermentų aktyvumui nustatyti, genų ekspresijai nustatyti, ląstelių gyvybingumui ir citotoksiškumui įvertinti, ląstelių apoptozei tirti.

LIUMINOMETRAS MICROTOX MODEL 500 ANALYZER

Liuminescencinių bakterijų šviesos emisijai matuoti ir duomenims kaupti.

Standartiniams Microtox ūminio ir ilgalaikio toksiškumo skystosios ir kietosios fazių testams bei Mutatox genotoksiškumo testui atlikti.

×