Dr. Dalia Grendaitė dalyvavo ,,5th International Workshop on High Resolution Water Quality Monitoring“ renginyje

Renginyje ,,5th International Workshop on High Resolution Water Quality Monitoring“, vykusiame 2024 m. birželio 17-19 d. Aberdeen mieste Didžiojoje Britanijoje James Hutton institute buvo pristatytas žodinis pranešimas tema ,,Optical Remote Sensing and Machine Learning for Monitoring Algal Blooms in Inland Waters“ (autoriai dr. D. Grendaitė, dr. E. Stonevičius), konferencijos tezės bus išspausdintos santraukų knygoje.

Jau penktą kartą vykusiame seminare (Water quality in international spotlight at Hutton event – James Hutton Institute) dalyvavo mokslininkai bei kiti vandens sektoriaus specialistai iš 17 šalių, o aptariamų temų įvairovė apėmė vandens kokybės parametrų matavimo jutiklių naujausias technologijas, meta duomenų svarbą, duomenų apdorojimo ir procesų aprašymo pažangą. Seminaro metu buvo aplankyta Easter Beltie upės renatūralizavimo vietovė, kur atkurta natūrali upės vaga bei atliekami įvairūs ekosistemų stebėjimų. Taip pat aplankytas Glensaugh aukštumų gyvulininkystės ūkis, kuriame testuojami gamta pagrįsti sprendimai (angl. – nature based solutions), pvz., rąstinės užtvankėlės ir pakrančių apželdinimas potvynių suvaldymui bei atliekami kassavaitiniai hidrologiniai matavimai, kurių sekos siekia 30 metų.

×