Gamtos tyrimų centro mokslininkai ir doktorantai dalyvavo Skandinavijos–Baltijos šalių parazitologų draugijos konferencijoje

Šių metų birželio 5–7 dienomis mokslininkų ir doktorantų grupė iš Gamtos tyrimų centro (GTC) dalyvavo 10-ojoje Skandinavijos–Baltijos šalių parazitologų draugijos (SBSP) organizuotoje konferencijoje, vykusioje Tartu (Estija), kurios tema – „Parazitai ir jų šeimininkai bendroje aplinkoje“. GTC tyrėjai iš P. B. Šivickio parazitologijos, Entomologijos, Molekulinės ekologijos ir Žinduolių ekologijos laboratorijų pristatė 17 mokslinių pranešimų apie žuvų, varliagyvių, paukščių bei žinduolių parazitų rūšinę ir genetinę įvairovę, koinfekcijas, vektorius, šeimininko – parazito – mikrobiotos sąveikas bei kitus ekologijos aspektus.

Prieš konferenciją vykusio simpoziumo metu dr. Carolina Chagas ir dr. Vaidas Palinauskas skaitė pranešimus jauniesiems mokslininkams apie mokslininko karjerą ir GTC įsteigtą Ankstyvosios karjeros tyrėjų komitetą. Konferencijos metu doktorantė Ivanna Dmytriieva gavo auditorijos apdovanojimą už geriausią žodinį pranešimą, o doktorantas German Liberato buvo apdovanotas už geriausią parazito nuotrauką „Auksinės blusos“ konkurse.

Šioje konferencijoje dalyvavo 102 mokslininkai iš 17 pasaulio šalių. Pasibaigus oficialiai programai, SBSP Generalinės asamblėjos metu nutarta, kad dr. V. Palinauskas baigia 10 metų viceprezidento kadenciją, o naująja Lietuvos atstove ir SBSP sekretore išrenkama GTC mokslininkė dr. Olena Kudlai.

Daugiau informacijos apie konferenciją interneto puslapyje: https://csbsp10.emu.ee

1 pav. Konferencijos dalyviai
2 pav. Konferencijos atidarymas
3 pav. Konferencijos dalyviai iš GTC P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos.
4 pav. Apdovanojimai už geriausius pranešimus. Ivanna Dmytriieva antra iš kairės.
5 pav. Apdovanojimai už geriausias parazitų nuotraukas. German Liberato antras iš dešinės.

×